logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka týždenného intenzívneho kurzu konverzačnej angličtiny na šk. rok 2018/2019

Informácia pre spotrebiteľov - AKRYLAMID V POTRAVINÁCH
Upozornenie na tvorbu akrylamidu v potravinách

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


KONIEC VOLEJBALOVEJ SEZÓNY
- 19.6.2018


    Súťažné obdobie reprezentácie PaSA Turčianske Teplice vo volejbale sa skončilo
posledným tréningom dňa 19.06.2018. Ako vidno z fotodokumentácie aj sa smečovalo aj sa porozprávalo. Tréningu sa zúčastnili hlavne hráčky základného kádra Rebeka, Maťa, Veronika, Dominika, Stensy, Lea, Dia, ale aj hostia p. prof. Lettrich s vnukom Maťkom, bývalá reprezentantka Natália a volejbalový mág Markus. Samotná herná časť tréningu skončila exhibičným zápasom. Kto vyhral nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že sa uskutočnil a dievčatá, ktoré prišli, dokázali, že radi hrajú volejbal, čo dáva dobrú perspektívu aj do budúcich, minimálne troch rokov.
    Školu reprezentoval káder v tomto zložení: Rebeka Cengelová, Martina Kurčinová, Marianna Gregorová, Natália Sklenárová, Lucia Zaťková, Aďa Tomanová, Renáta Gardianová, Veronika Macejáková, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Diana Petrová, Eva Serdelová a Dominika Serdelová. Dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.
    Sezóna ako taká, dá sa povedať, raz hore a raz dole. Niečo sa povyhrávalo, niečo sa poprehrávalo. Z hracieho kalendára vypadli Turčianske hry mládeže a Celoslovenské hry pedagogických škôl, takže celkovo bolo odohratých málo zápasov. Ale je pred nami dobrý výhľad do budúcnosti, lebo káder ostáva na budúci rok nezmenený. A je tu prechodné obdobie tréningového cyklu, prázdniny, oddych a dúfajme že aktívny.
    Mgr. Svetozár Thomka
012345678


FUTBALOVÝ POHÁR DIEVČAT PEDAGOGICKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
- 6.6.2018


    Tretí ročník minifutbalového turnaja
ukončil futbalové dianie na PaSA Turčianske Teplice v tomto školskom roku. Uskutočnil sa dňa 06.06.2018 na multifunkčnom ihrisku Základnej školy v Turč. Tepliciach.
    Zmenil sa formát turnaja, keď medziročníkové podujatie sa zmenilo na Futbalový pohár dievčat pedagogických škôl Slovenska. Pozvanie na toto športové súperenie prijali reprezentačné družstva zo stredných pedagogických škôl v Leviciach, Lučenci a Čadci.
    Víťazom sa stalo naše družstvo s plným bodovým ziskom a skóre 22 : 6. Najlepším strelcom turnaja sa stala Aneta Machciníková a najlepšou hráčkou Diana Petrová, študentky PaSA Turčianske Teplice. Sofia Ondriškovičová z Levíc bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka turnaja.
    Víťazné družstvo hralo v zostave Nikola Janetková, Julia Sudorová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová, Dominika Pišteková a Diana Petrová. Patrí im poďakovanie za predvedenú hru a výborne výsledky počas zápasov, keď reprezentovali PaSA Turčianske Teplice. Škoda, že záverečného turnaja sa nemohli zúčastniť hráčky Veronika Dobierková a Pavla Mojtová, ktoré zásadným spôsobom prehovorili do futbalového diania na našej škole.
    Nie menšia vďaka patrí aj podpornému teamu, ktorý sa postaral o plynulý priebeh podujatia, hlavnému rozhodcovi Ing. Milanovi Nátherovi a v neposlednom rade vedeniu PaSA Turčianske Teplice za vytvorenie priaznivých materiálnych, organizačných a ekonomických podmienok.
    Bola to výborná sezóna, keď dievčatá povyhrávali všetky zápasy. Ostáva nám len dúfať, že za naše vynikajúce štvrtáčky príde budúci rok adekvátna náhrada do prvého ročníka.
    Mgr. Svetozár Thomka
012345


HUG DAY
- 27.6.2018


    ŽŠR v spolupráci s MPM Turčianske Teplice dňa 27.6.2018 nezabudli
na dôležitosť objatia a rozdávania radosti, a tak sa zapojili do Medzinárodného dňa objatia tzv. „Hug Day“. Navštívili materské a stredné školy v Turčianskych Tepliciach a tiež nezabudli na Dom sociálnych služieb, kde potešili svojim objatím a milým slovom starých ľudí. Objatia porozdávali aj okoloidúcim obyvateľom i návštevníkom mesta. Všetci spoločne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti.
    Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR
012345


NOC V ŠKOLE - PEVNOSŤ BOYARD
- 26.-27.6.2018


    Na konci každého roka ŽŠR pripravuje pre žiačky 1. a 2. ročníkov obľúbené
podujatie Noc v škole. Toto podujatie sa každý rok nesie pod iným názvom. Tentokrát to bola Pevnosť BOYARD. Dňa 26.júna o 19:00 hod. sa záujemkyne o podujatie stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostávali na zápästie pečiatku s logom žiackej školskej rady. Následne si zložili veci v triede, ktorá bola na to určená. Tam ich pekne privítala koordinátorka ŽŠR Natália Zajacová a program im predstavila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková. Po objasnení programu ich prvou úlohou bolo napísať na tabuľu svoje očakávania od tohto podujatia. Potom sa presunuli do starej telocvične, kde program pokračoval.
    Najskôr sme všetky študentky rozdelili podľa vylosovaných farieb do 4 skupín, pričom každej skupine bol pridelený jeden sprievodca. Aby sa mohli žiačky dostať do pevnosti, museli mať so sebou povinnú výbavu: 5 párov ponožiek, 3 deky, 6 nabíjačiek, urobiť 50 drepov a 25 ľahsedov, 5 pier, 1 ceruzku, urobiť spoločnú fotografiu a vypiť fľašu vody. Pokračovali sme zoznamovačkami a inými aktivitami, ktoré sa niesli pod názvami: Rúcanie pevnosti BOYARD, Vojna, Gordický uzol, Vstup do pevnosti. Túto úžasnú atmosféru sme si na záver prvej časti spríjemnili spoločným tancovaním JUST DANCE. Po týchto aktivitách boli všetci dosť vyčerpaní. Nasledoval zaslúžený oddych, ktorý sme si spríjemnili sladkým prekvapením v podobe kakaa.
    Po vytúženom odpočinku všetko ešte len začalo. Sprievodca každej skupiny dostal harmonogram. V celej škole zhasli svetlá, bolo počuť krik, smiech, adrenalín stúpal a súperi sa rozbehli bojovať. Postupne vstupovali do tried, kde ich čakali úlohy, ktoré museli splniť, aby dostali obálku s indíciou. Na splnenie každej úlohy mali 12 minút a 3 minúty na presun k ďalšiemu stanovišťu s úlohou. Stanovíšť bolo šesť: Indiánska šatka, Hádanka, Koše, Labyrint, Poháre, Prekážková dráha. Ak niekde zostal čas, tak sme sa všetci zahrali, alebo si zatancovali. Po splnení všetkých úloh sme sa znovu všetci premiestnili do starej telocvične, kde sme sa odštartovali a všetci naraz začali otvárať obálky s indíciami, ktoré ich mali doviesť k pokladu. Družstvá, ktoré správne poskladali a rozlúštili indície, sa rozbehli hľadať poklad. Nájsť poklad sa ako prvej podarilo skupine pod vedením Mišky Zavoďančíkovej. V poklade, ktorou bola truhlička, sa skrývala sladká odmena. Výhercov sme odmenili aj diplomom. No bez ocenenia sa nezaobišli ani ostatní, pre každého sme mali pripravený diplom za účasť na noci v škole.
    Po programe sa zas všetci presunuli do triedy, kde to všetko začalo a mohli si zaslúžene oddýchnuť. A na záver sme vyvesili na nástenku plagát na spätnú väzbu k podujatiu, na ktorý mohli žiaci počas nasledovných dní písať, čo sa im páčilo/nepáčilo, čo by zmenili, svoje zážitky, pocity a pod.
    Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že si so sebou odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Tešíme sa na nasledujúce roky!
    Natália Očkajáková, medialistka


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY ZA DRUHÝ POLROk

    Ani sme sa nenazdali a druhý polrok prešiel ako voda. Ako každý polrok, tak aj
teraz opäť prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za zapájanie sa do aktivít ŽŠR v druhom polroku šk. roka 2017/2018. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované akcie : valentínska kytica pre triedneho učiteľa, Deň bláznov a Šport v nás. Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás aj sklamalo, ale zato sú tu triedy, ktoré sa do aktivít ŽŠR zapájajú skoro stále. Lenže najlepšia a najaktívnejšia trieda môže byť len jedna, a tak po vyhodnotení a spočítaní všetkých bodov sa víťazmi stala trieda 1.D s počtom bodov 37.
    Blahoželáme výhercom, ktorým bola cena slávnostne odovzdaná na konci školského roka pred celou školou a samozrejme všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venujú našim akciám. Dúfame, že aj naďalej ich budeme môcť povzbudzovať k stálej aktivite a spríjemňovaniu atmosféry na škole počas školského roka.
    Soňa Tomašáková, medialistka


OLYMPIJSKÝ DEŇ
- 25.6.2018


    Slovenský olympijský výbor spolu s ostatnými zainteresovanými stranami
organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečujú propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.
    Prvý ročník Olympijského dňa na PaSA sa niesol v športovom duchu spolu s olympijskými hodnotami. Uskutočnil sa 25.06.2018 a zúčastnili sa ho študentky a študenti prvého až tretieho ročníka z PaSA a 40 detí z MŠ Dolná Štubňa vo veku od 2,5 r. - do 6 rokov.
    Študenti PaSA si mohli zmerať svoje sily v športových disciplínach, avšak aj odreagovať sa v zábavných pohybových formách. Pripravené boli štyri stanovištia - Beh na 1000m, športové disciplíny (preťahovanie lanom, hod na cieľ, prekážkový beh ....), aerobik, sebaobrana, v ktorých sa vystriedali všetci študenti PaSA.

    Medailovo ohodnotenou disciplínou bol beh na 1000m v štyroch kategóriách.
    Prvá kategória dievčat – prvý ročník:
        1. miesto: Petrová Diana
        2. miesto: Pekárová Viktória
        3. miesto: Kováčiková Michaela
    Druhá kategória dievčat – druhý ročník:
        1.miesto: Paliderová Mária
        2. miesto: Slovíková Dária
        3. miesto: Kosmeľová KIaudia
    Tretia kategória dievčat – tretí ročník:
        1 miesto: Ondríková Eva
        2. miesto: Trajová Janka
        3. miesto: Michalková Marianna
    Štvrtá kategória chlapcov:
        1. miesto: Mojto Pavol
        2. miesto: Martinček Jakub


    Pre deti z MŠ boli pripravené dve stanovištia – prvé stanovište bolo športové (prekážková dráha, prenášanie predmetov, preskakovanie kameňov cez jazierko, hod na cieľ). Na druhom prostredníctvom výtvarných techník znázorňovali olympizmus detskými očami. V budove školy čakalo na každé dieťa prekvapenie v podobe maľovania na tvár. Po absolvovaní spomenutých úloh si spolu so študentmi PaSA zašportovali v behu, aerobiku a taktiež v sebaobrane. Každé dieťa si so sebou odnieslo nie len príjemný pocit zo športového dopoludnia, ale aj malú vecnú cenu v podobe nálepiek, sladkej odmeny, účastníckeho listu a pár tričiek s podtlačou Olympijského dňa, ktoré nám venoval Olympijský klub Turiec.
    Olympijský deň bol veľmi vydarený, a preto sa v našej škole stane tradíciou.
    Mgr. Ivana Kamonová

    Príspevok ŽŠR
    Dňa 25. júna 2018 (pondelok) sa na našej škole uskutočnila celodenná akcia pod názvom Olympijsky deň. Takýmto štýlom sa telocvikári snažili rozhýbať nás študentov a musíme uznať, že sa im to naozaj podarilo. V pondelok športovalo vyše 200 študentov, ktorým nerobil problém žiaden šport. Boli pripravené mnohé stanovištia, na ktorých si mohli študenti vyskúšať rôzne športové disciplíny, zacvičiť si aerobik, zabehnúť si, a taktiež sa mohli priučiť aj sebaobrane.
    Aj my, Žiacka školská rada, sme mali svoje stanovište pod názvom Šport v nás, kde študenti bežali štafetu, člnkový beh a hádzali granátom a za každú disciplínu mali možnosť pre svoju triedu získať body. Všetci si viedli skutočne bravúrne, ale najlepšou, najrýchlejšou, najšikovnejšou triedou sa podľa spočítaných bodov (23) stala trieda I.C. Srdečne im gratulujeme a prajeme aj naďalej toľko radosti zo športu. Po absolvovaní všetkých troch disciplín si pre súťažiace triedy žiacka rada pod vedením Veroniky Kuchťákovej pripravila spoločný „tanec“, pri ktorom sa už všetci uvoľnili, zasmiali a zabavili.
    Soňa Tomašáková, medialistka

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748


GRAFIKA NA PC
- máj 2018


    V dňoch od 10.5.2018 do 29.5.2018 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC.
    Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z 2. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
    1. kategória: tvorba portrétu vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť portrét podľa vlastného výberu
        - hodnotila sa predovšetkým podobnosť portrétu s originálom
    2. kategória: tvorba ľubovoľného obrázka vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
        - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. kategória: Kreslenie portrétu
    1. miesto: SUDOROVÁ Júlia IV.C, URSÍNYOVÁ Lenka III.B
    2. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra III.B, HUBČÍKOVÁ Katarína II.B
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka IV.C, OHURNIAKOVÁ Rebeka II.A


2. kategória: Kreslenie ľubovoľného obrázka
    1. miesto: MICHALICOVÁ Adriana III.B
    2. miesto: PALIDEROVÁ Mária II.B
    3. miesto: ČERŇANSKÁ Daniela II.C

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela

01234567891011121314151617


KTO SOM? KAM KRÁČAM?
- 20.6.2018


    Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci
ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí po období dospievania vstupujú do života pripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – majú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, vedia efektívne komunikovať, vedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, dokážu sa starať o svoje duševné zdravie.
    Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť k rozvoju osobnostných kompetencií žiačok projektom „Kto som? Kam kráčam?“     Projekt vznikol na základe výzvy Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja na podporu prevencie sociálnopatologických javov v školách a školských zariadeniach s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog.“
    Žiačky všetkých prvých ročníkov (I.A pod vedením Mgr. H. Laurovej, I.B pod vedením PhDr. T. Krelovej, I.C pod vedením PhDr. J. Pavelcovej , I.D pod vedením Mgr. Ľ. Kučerovej) projekt absolvovali 20. júna 2018 v priestoroch školy. Jeho hlavným cieľom bol rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom ,,nácviku zručností,“ pomocou ktorých sa ohrození jedinci budú vedieť ubrániť negatívnym prodrogovým sociálnym vplyvom. Skladal sa zo 4 blokov (častí: Kto som (moje silné a slabé stránky, každý sme iný), Som taká/ý, aké mám schopnosti, Som taká/ý, aké mám názory, Po čom túžim). Každý blok začal stručným teoretickým východiskom, motiváciou a diskusiou na danú tému, pokračoval rôznymi zážitkovými cvičeniami s následnou spätnou väzbou a skončil uvoľňovacou aktivitou.
    A aké bolo záverečné hodnotenie projektu? Tu je pár názorov žiačok, ktoré ho absolvovali:
    „Som prekvapená, koľko taká kresba dokáže o človeku vypovedať.“
    „Zistila som, aké mám sny, schopnosti...“
    „Spoznala som viac samú seba cez aktivity, ktoré mali zaujímavú formu.“
    „Teraz viem, že je dobré, ak človek pozná sám seba aj prečo je to dôležité.“
    „Teraz si budem viac veriť, budem sa viac snažiť splniť svoje ciele a sny, budem viac otvorená.“
    „Keďže takéto testy robíme na táboroch, tak som veľa vecí o sebe už vedela.“
    „Som rada, že sme mali možnosť a priestor zamyslieť sa nad vecami, situáciami, v ktorých som si uvedomila viac samú seba.“
    „Zistila som, ako a čo na sebe zlepšiť.“
    „Našla som svoje silné a slabé stránky a pozrela som sa na ne aj z inej strany. Veľmi mi to pomohlo.“

    Poďakovanie za úspešný priebeh projektu patrí Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja za jeho finančnú podporu, vedeniu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach za vytvorenie podmienok na jeho realizáciu a študentom, ktorí projekt absolvovali, pretože bez ich aktívneho a tvorivého prístupu, by projekt nemal žiaden význam a prínos.
    PhDr. Tatiana Krelová, autor a lektor projektu

    Kde by som začala? Tak asi úplne na začiatku.
    V stredu 20.6. 2018, som išla do školy s tým, že budem odpovedať zo psychológie. A keď som sa dozvedela, že psychológiu budeme mať celý deň, kvôli nejakým testom na sebapoznávanie, oblial ma studený pot.
    Vždy som sa bála zistiť, aká vlastne som. Keďže nikto nie je bezchybný, bála som sa, ako sa postavím k svojím "achilovkám", aj keď som o niektorých už vedela. Mám ich veľa. Ako každý. A išlo aj o to, že na začiatku prvého ročníka mi robila psychológia veľký problém.
    Tento deň bol ale úpne iný ako ostatné. Robili sme rôzne aktivity a cvičenia, ktoré nám pomohli presnejšiemu a pravdivejšiemu poznaniu seba, svojich spolužiačok a navyše sme sa pri nich zabavili a dokonca zrelaxovali. Dozvedela som sa, že som uzavretá a možno trocha depresívna. Čo nie je až tak pozitívne, ale po tomto všetkom asi už viem, ako s tým pracovať, ako to prekonať. Dokonca som sa musela zamyslieť, ako tieto moje nedostatky či slabosti, môžu niekomu, niečomu pomôcť. Viem aj, aké "dary" svojími dobrými vlastnosťami, svojími zručnosťami prinášam pre iných. Takto som o nich nikdydoteraz nerozmýšľala.
    A v testoch som zistila, že mám veľa spoločného s mojimi spolužiačkami a vďaka tomu si budeme ešte viac rozumieť. Zaujala ma hra, pri ktorej sme napísali na papier dve pravdy a jednu lož a hádali sme, čo je, a čo nie je pravda. Dozvedeli sme sa, že sme skoro všetky dostatočne šialené a nebojíme sa o tom aj rozprávať.
A na koniec? Psychológia je úžasný predmet, vďaka nemu máme šancu lepšie spoznať seba aj ľudí okolo seba, dokážeme predvídať rôzne situácie a správanie ľudí v nich.
    Ktovie, kde bude každý z nás o 3 roky. Niekto bude učiteľ matematiky, slovenčiny, cudzieho jazyka, niekto doktor, právnik, účtovník, novinár, policajt, psychológ a ktovie čo ešte, ale pri každej z týchto profesií človek bude potrebovať a môže využiť psychológiu. Pomôže mu lepšie s inými komunikovať, pomôcť mu a dokonca ho riadiť, vychovávať, ovplyvňovať. K tomuto sme dnes vykročili.
    Za celú moju triedu veľmi pekne ďakujem za tento deň.
    Simona Hoštáková, 1.B
012345678910


KEĎ SA PODPORÍ DOBRÁ VEC
- jún 2018


    Jún 2018 bol pre našu školu naozaj pestrý – okrem rôznych aktivít
predmetových komisií a žiackych úspechov (3. miesto v celoslovenskej recitačnej súťaži, víťazstvo v Župnej kalokagatii, divadielka pre malých škôlkarov) a výletov sme v našej škole privítali po 5 rokoch dievčenský spevácky zbor z ČR – AMABILE, ktorý pôsobí pri Gymnáziu a Strednej odbornej škole pedagogickej v Novej Pake. Náš zbor (študentky I. B a II. D) pod vedením kolegyne PaedDr. Ľubice Nechalovej, PhD. sa za dôležitej pomoci p. riaditeľky PaSA, Ing. Kataríny Hankovej, Mesta Turčianske Teplice, kolegýň – Mgr. Aleny Kluskovej a Mgr. Edity Rešetárovej ujal hostiteľskej úlohy.
    Naši hostia sa tak mohli predstaviť na Dňoch mesta, konkrétne v nedeľu, ktorá bola venovaná Festivalu mažoretiek a Dňu otcov. Ich repertoár bol naozaj pestrý – od ľudových a detských piesní po moderné, publikum bolo spokojné, dokonca sa niektorí tešili na vystúpenie zboru v pondelok, to však bolo určené hlavne našim študentkám. Okrem zboru AMABILE našu školu na Dňoch mesta reprezentovali dievčatá z krúžku orientálnych tancov ASHÁR, ktorý pôsobí pri PaSA už 10 rokov. Naši českí hostia nemali len „pracovné“ povinnosti, ale aj voľné chvíle, ktoré si vychutnávali v aquaparku SĽK, na mestskom kúpalisku Vieska, nezabudli ani na trhy počas Dní mesta, no a na záver sa nám podarilo zorganizovať výlet na Farmu Jack v Mošovciach. Dievčatá obidvoch zborov a ich vyučujúci si užili jazdu na koňoch, nádhernú prírodu, zaujímavý výklad majiteľa spomenutej farmy – Ing. Tomáša Chrena a našej bývalej študentky Chantal Frankovej. Trojhlasne zaspievané piesne obidvoma zbormi boli vyjadrením vďaky za nádherne strávené dopoludnie a určite boli nevšedným zážitkom nielen pre majiteľov farmy, ale aj pre ich štvornohých miláčikov Sarah a Lolu.
    Vďačnosť, radosť našich hostí sú dôkazom toho, že keď sa podporí dobrá vec, myšlienka, a hlavne ľudia, ktorí svojou prácou ukazujú (mapujú) krásu života, tak sa tieto spomínané hodnoty ešte znásobia.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012345678910111213141516


ŽUPNÁ KALOKAGATIA
- 12.6.2018


    Dňa 12.6.2018 sa konalo regionálne kolo stredných škôl Župnej kalokagatie 2018
pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej na pôde Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekopa.
    „Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž určená pre päťčlenné zmiešané družstvá (najmenej dve dievčatá). Je orientačným behom v teréne na 3 km. Na trati je 6 kontrolných stanovíšť.
    Na prvom stanovišti sú súťažiaci bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblastí:
        • Protipožiarna ochrana
        • Civilná ochrana
        • BOZP
        • Prevencia drogových závislostí
        • História (v roku 2018 s dôrazom na 100. výročie ČSR)
        • Geografia
        • Ekonomika
        • test prvej pomoci
        • Šport
        • Štát a právo, Európska únia
        • Trestnoprávna zodpovednosť
        • Doprava
        • test v anglickom jazyku
    Ostatné stanovištia:
        • streľba zo vzduchovky
        • topografia - čítanie mapy, určovanie azimutu
        • prechod po lane
        • hod granátom na cieľ, každý 2 hody na terč 4x2 m na vzdialenosť 15 m
        • PIO, Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, evakuačná batožina

Družstvo PaSA Turčianske Teplice:
    Katarína Hubčíková, 2. roč.
    Aneta Bartošová, 1. roč.
    Dominika Serdelová, 1. roč.
    Emma Hazdová, 1. roč.
    Diana Petrová, 1. roč
    Vedúci družstva: Mgr. Ivan Kráľ


Naše družstvo vzhľadom na to, že ho tvorili len dievčatá, bolo zaradené do kategórie "päťčlenné dievčenské družstvá" a v tejto kategórii získalo 1. miesto. Ich čas však konkuroval časom výhercom zmiešaných družstiev (viď výslednú listinu).
012


ZÁBAVNÁ MATEMATIKA V PRÁCI BUDÚCICH UČITELIEK


    Jednou z ciest ako umožniť žiakom zažiť radosť z myslenia, objavovania a riešenia
problémov je hra alebo súťaž.
    Takáto predstava stála aj pri zrode medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan , ktorej 21. ročník sa uskutočnil aj na Slovensku.
    Zažiť pocit, že rovnaké úlohy riešia milióny žiakov v 70-tich krajinách sveta, mohli všetci žiaci – od prváčikov až po maturantov. A súťažili aj tí naši. V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 51 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Držiteľkou titulu školský šampión sa stala Charlotte Silvia Démuthová (III. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu s Evou Serdelovou (I. C), Barborou Kostelanskou (III. C) a Barborou Kopeckou (IV. C) . Žiadny riešiteľ však neobišiel naprázdno – dostal diplom, darček a najmä benefit – cennú skúsenosť v riešení úloh, ktoré vyžadujú „zdravý sedliacky rozum“ a nie nadrilované vzorce a postupy.
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.

    Priestory školskej knižnice ožili v júnových dňoch matematickými príbehmi. Vládla v nich kráľovná MATEMATIKA spolu so služobníctvom – číslicami, optickými symbolmi, geometrickými tvarmi. Na výstave hravej matematiky sme cestovali rozprávkovým autobusom, objavovali úskalia labyrintov z rovných, krivých a uzavretých čiar, pričom sme boli nútení neustále počítať, objavovať, skladať. Aj takto vyzerá v praxi prepojenosť matematiky a umeleckých výchov. Žiaci 2. a 3. ročníka denného štúdia odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa tejto úlohy zhostili na výbornú. V nastúpenom trende im vhodne sekundovali aj poslucháči 1. a 2. ročníka diaľkového pomaturitného kvalifikačného štúdia.
    Budúce učiteľky a vychovávateľky vo svojich prácach z metodiky rozvíjania matematických predstáv odhaľovali tajomstvo a reč matematiky cez motivačné príbehy, v ktorých dominovala detská hravosť, zvedavosť a trpezlivosť.
    A kto bol najlepší? Každý, kto prejavil radosť zo samotnej práce, ochotu byť tvorivým a prehlbovať záujem o sebavzdelávanie.
    Mgr. A. Kamarýtová, PaSA
01234567891011121314


DILONGOVA TRSTENÁ PRINIESLA ÚSPECH - 1.6.2018


    Medzinárodný deň detí je dňom, keď si uvedomujeme, ako nás deti potrebujú,
no ešte viac vnímame, ako my potrebujem ich – ich úsmev, radosť, energiu, veselé džavotanie, niekedy aj zraňujúcu priamočiarosť. Nielen rodičia, ale aj učitelia sa počas svojej práce tešia na tieto radostné momenty, na chvíle, keď im „ich deti“ dávajú zo svojej lásky, keď im robia radosť svojimi úspechmi a tým znásobujú zmysel učiteľskej profesie.
    Tohtoročný 1. jún priniesol pocity radosti a hrdosti do kabinetu slovenského jazyka PaSA, a to vďaka recitačnému výkonu Ivany Bohuckej, žiačky III. B, ktorá na celoštátnej súťaži v recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézii a prózy Dilongova Trstená získala pekné 3. miesto (prednes poézie, Pavel Ušák-Oliva: báseň V detskej nemocnici zo zbierky Oblaky). K úspechu sa pripojili aj zaujímavé stretnutia so študentmi z celého Slovenska a skúsenosť, ktorá pomôže Ivke v jej ďalšom osobnom i profesijnom raste.
    Sama svoje dojmy opísala takto:
    "Hneď na začiatku nás privítali divadlom s názvom Vo veži, kde hrali herci z ochotníckeho divadla z Trstenej. V mojej kategórii bol chlapec s poruchou reči, no napriek tomu nádherne recitoval a vyhral 2. miesto. Týmto chcel ukázať, že všetko je možné, pokiaľ chceme. Myslím, že sa stal inšpiráciou nejedného recitátora. Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tejto súťaže, kde boli recitátori z celého Slovenska (Michalovce, Lúčenec, Spišská Nová Ves, Námestovo...)."
    Našej víťazke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta, okresu i kraja.     S. Sudorová, PaSA
0


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ

    Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť
pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy prvého ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

Výsledky súťaže:
    1. miesto: kolektív triedy I. A
    2. miesto: kolektív triedy I. D
    3. miesto: kolektív triedy I. B a I. C


    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


ROZLÚČKA S MATURANTKAMI
- 11.5.2018


    ,,Hurá, hurá dneska je matura,
    make up a frizúra,
    manikúra, pedikúra.
    Hurá, hurá dneska je matura,
    otázok je fúra,
    pomôže len otec Furas.
    Hurá, hurá dneska je matura,
    som dutá ako rúra,
    ťahám Ľudovíta Štúra.“


    Zas nastal čas, kedy sme sa museli rozlúčiť s našimi kamarátkami, spolužiačkami, študentkami, štvrtáčkami, maturantkami. Na našej škole sa chodby ešte nedávno plné smiechu, vtipov a sĺz šťastia zrazu zmenili na chodby smútku, plaču, žiaľu a sĺz lúčenia. Každý rok sa táto situácia opakuje, ale stále je to iné. Každodenné vysedávanie na chodbách počas prestávok, riešenie banálnych problémov v parku či na námestí alebo v MIMOZE, vtipné príhody z cestovania, trávenie spoločných chvíľ pojedaním pizze na izbách... Toto bude chýbať každej z nás, takéto chvíle sú neopakovateľné. Naše štvrtáčky sa teraz nachádzajú na obrovskej križovatke života, na prahu dospelosti.
    ,,Čo bude ďalej? Kam teraz? Čo ak nezmaturujem?“ takéto otázky sa im víria hlavou.
    My sme ich však chceli trošku potešiť a aspoň nejako im spríjemniť posledné chvíle na škole, a tak sme im pripravili 11.5.2018 rozlúčku. V tento deň pre štvrtáčky zazvonil zvonček poslednýkrát, poslednýkrát si sadli do lavíc, poslednýkrát si podali ruku s profesormi a poslednýkrát prešli alejou.
    O 11:00 hod. (po tretej vyučovacej hodine) začala pred budovou školy hrať hlasno hudba vychádzajúca z aparatúry a postupne sa začali všetci študenti a profesori stretávať. Pohľady nastúpených profesorov a zvedavých študentiek nižších ročníkov boli upriamené na schody, po ktorých schádzali naše štvrtáčky. Nie ako strapaté, neupravené dievčatá, ale už ako elegantné, sebavedomé dámy. Po ich nástupe nasledovala hymna Slovenskej republiky, po ktorej so slzami v očiach a s roztraseným hlasom dievčatá štvrtých ročníkov nádherne zaspievali študentskú hymnu GAUDEAMUS, za čo ich profesori a ostatní študenti odmenili potleskom. Nasledoval príhovor riaditeľky školy, ktorá vyzdvihla výborný prospech 4.C triedy, vzornú dochádzku 4.B a všetkým odchádzajúcim maturantkám popriala veľa šťastia tak na maturitnej skúške ako aj v ďalšom živote. Bez pár príjemných a úprimných slov na rozlúčku sa nezaobišli ani naše štvrtáčky a v neposlednom rade ani žiacka školská rada. Mnohé študentky boli za svoju prácu, účasť v súťažiach a reprezentovanie školy odmenené knižkami od svojich triednych profesoriek. Po odmeňovaní sa predviedli svojim nádherným hlasom a obrovským talentom žiačky Petronela Balková (2.C) a Zuzana Hanajíková (1.A). Po očarujúcom speve nám bokmi zakrútili brušné tanečnice pod vedením pani profesorky PaeDr. Slávky Sudorovej. Rozlúčka bola tradične ukončená prechodom cez „Bránu do života“. Prechádzali ňou iba maturantky bez triednych profesoriek, ktoré im už len so slzami v očiach mávali. Po prechode cez bránu dostali dievčatá malú pozornosť, amulet pre šťastie od žiackej školskej rady a sladkú odmenu. Našim maturantkám už nemôžeme popriať nič viac ako zdravie a šťastnú ruku pri ťahaní maturitných otázok.
    medialistka Natália Očkajáková
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738


KRÁSA ŽIVOTA
- 27.3.18


    „Kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí.“ (Jan Amos Komenský)
    Deň pred sviatkom všetkých učiteľov naši žiaci a vyučujúci hudby, s podporou vedenia školy a mesta Turčianske Teplice, pripravili deň plný krásy – krásy spevu. Po niekoľkých rokoch pauzy sa opäť kultúrny dom rozozvučal piesňou v podaní žiačok školy na 5. ročníku súťažnej prehliadky v speve ľudovej a populárnej piesne – Krása života.
    Každá súťažiaca (sólistka alebo skupina) sa predstavila dvoma piesňami. V rámci súťaže bola okrem troch miest v oboch kategóriách a jediného miesta v špeciálnej kategórii – speváckych skupinách, udelená aj Cena publika, na základe hlasovania prítomných divákov a Cena predsedu poroty.
    Pri našej súťaži samozrejme nemohla chýbať odborná porota, ktorá bdela nad výkonmi našich súťažiacich. V porote zasadli: Ing. Katarína Hanková, riaditeľka PaSA Turčianske Teplice, za pedagogický zbor našej školy PaedDr. Slávka Sudorová, za žiakov minuloročná víťazka Barbora Kopecká – žiačka IV. C triedy a v neposlednom rade naši hostia zo Základnej umeleckej školy v Turčianskych Tepliciach – pán Štefan Zamiška a Mgr. art. Martin Olšiak, riaditeľ ZUŠ – predseda odbornej poroty.
    Hudba sa prihovára deťom, mladým i skôr narodeným, všetkým však rovnako a s tým istým cieľom. Rozveseliť dušu, pohladiť na srdci, priniesť aspoň omrvinku potešenia do všedných dní. Krásou piesne i sprievodným slovom v podaní našich žiakov sa tento deň stal krásnym a skutočne bohatým. Klenoty v podobe piesní vychádzajúcich z našej ľudovej hudobnej kultúry ešte umocnili nádherné kroje, v ktorých sa predstavili súťažiace.
    A pre nás všetkých tu bol ešte jeden „bonus“ – súťažiace sprevádzala ľudová hudba zložená zo žiakov školy, vedená pedagógmi Mariánom Kramárom a Mgr. Ľubomírou Tumovou. Kolegyni Tumovej patrí veľká vďaka aj za umelecké spracovanie ľudových piesní pre ľudovú hudbu, za nesmierne krásnu, no náročnú prácu.

Víťazi 5. ročníka KRÁSY ŽIVOTA

Ľudová pieseň
    1. Veronika Joklová, II. B
    2. Adriana Buzáková, III. B
    3. Viktória Skubáková, I. D

Ľudové skupiny
    Natália Oravcová, Radka Potkanová, Simona Vajdová, I. C

Populárna pieseň
    1. Daniela Kuncová a Jana Chovančáková, III. D
    2. Petronela Balková, II. C
    3. Zuzana Hanajíková, I. A

Cena predsedu poroty
    Veronika Joklová

Cena publika
    Daniela Kuncová a Jana Chovančáková


    Hudobné výkony našich žiačok – súťažiacich, ľudovej hudby, dievčenského speváckeho zboru i moderátorov podujatia – Daniely Dreveňákovej (I. B) a Milana Bukovského (III. C) – boli pre nás učiteľov poďakovaním, pohladením srdca a duše i prekvapením. No rovnako aj ďalším impulzom k tomu, aby sme podporovali naše talenty, pracovali s nimi naďalej a vzájomne sa obohacovali krásou hudby i radosťou.
    Za kabinet hudobnej výchovy PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D. a Mgr. Alena Klusková

Mozaika školského života
    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúci hudobnej výchovy v PaSA Turčianske Teplice – p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová a p. Kramár, a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa konala 27. 3. 2018 v Kultúrnom dome v Turč. Tepliciach a bola venovaná všetkým učiteľom. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej a p. Kramára. Techniku, ozvučenie zabezpečoval vedúci odboru kultúry v meste, Peter Prokša. Najkrajšie však pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch. Akcia bola naozaj vydarená a čo bolo najdôležitejšie - prebehla v kultúrnom dome, a tak mohli študenti vidieť talent a odvahu účinkujúcich , navzájom sa podporiť a spolu precítiť krásu slova a hudby.
    PaedDr. S. Sudorová, PaSA


Pozrite si video


0123456789101112131415161718192021222324252627

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps
       PLÁNOVANÉ AKCIE

JÚN 2018
01.06.Dilongova Trstená
– celoštátna recitačná súťaž
02.06.Cesta rozprávkovým lesom
04.06.Výchovný koncert
– 1. VH, KD všetci žiaci
05.06.Exkurzia ZOO Zlín
- I.B,D
10.06.Dnes tovariš, zajtra majster
– Múzeum slov. dediny MT
11.-15.06.KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
V PRÍRODE - II.B,D
15.06.Dni mesta – vystúpenie skupiny
ASHAR – výber II.C, III.A, IV.C
16.-19.06.NOVA PAKA - spevácky zbor
18.06.Konceert SZ z Novej Paky
– 4.-5. VH, KD
18.-22.06.KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT
V PRÍRODE - II.A,C
18.-22.06.Výstava učebných pomôcok z MRM
– 2.-3. roč.
20.06.Projekt „Kto som? Kam kráčam?“
1. roč.
25.06.OLYMPIJSKÝ DEŇ
- s účasťou MŠ Dolná Štubňa
26.06.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
– POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
26.06.ÚČELOVÉ CVIČENIE
- 1.-3. roč.
27.06.Exkurzia ZOO Zlín
- I.A,C
28.06.Odovzdávanie učebníc
29.06.UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
- 9.00 hod., pred budovou školy

Máj 2018
01.05.SVIATOK PRÁCE
07.05.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
08.05.ŠTÁTNY SVIATOK
10.05.SÚŤAZ V TVORBE NA PC
- celoškolská súťaž, výber 1.-4.roč.
10.05.PEDAGOGICKÁ RADA
- klasifikácia 4. roč.
11.05.Rozlúčka so žiakmi 4. roč
- 11.00, pred budovou školy
14.-18.05.PRÍPRAVA ŽIAKOV na MS
07.-25.05.ODBORNÁ PRAX 3. roč
14.-25.05.ODBORNÁ PRAX 1.a 2. roč
21.-25.05.ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI MS

Apríl 2018
07.04.VANSOVEJ LOMNIČKA
- krajské kolo
09.04.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
- 7:30 hod., Stará telocvičňa
09.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-4. ročník
10.04.POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ
- celoškolská súťaž
11.04.Muzikál pre kláštor vo Vrícku
- I.B
13.04.Deň narcisov
16.-20.04.PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ
ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
17.04.Exkurzia „Osvienčim“
- 2.roč.
18.04.MLADÝ SLOVÁK
- školské kolo vedomostnej súťaže
- výber ž. 2. a 3. roč.
23.04.PEDAGOGICKÁ RADA
- 14:45 hod.
25.04.Exkurzia „Osvienčim“
- 2.roč.
25.04.Kvapka krvi
- výber ž. 3. a 4. roč.
od 28.04.Zájazd: BRUGGY – ŠKÓTSKO -
do 04.05.- AMSTERDAM
priebežneMuzikál pre Dom seniorov
priebežneFutbalový Turnaj
priebežneTvorivé dielne a
bábkové divadlo pre DDS
priebežneDeň Zeme
priebežnePrednáška na tému
„Služba v Hospici“
30.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-4. ročník

Marec 2018
06.03.Exkurzia – „Po stopách
J. A. Komenského“
- IV.A.B
07.03.Charitatívne podujatie
pre martinskú nemocnicu
- ŽŠR
07.03.Literárno-dejepisná exkurzia
v SNK v MT
- I.A,C
08.03.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
REGIONÁLNE KOLO
- Kavecká, Buzáková
13.-14.03.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.- 3. ročníky
13.03.EČ a PFIČ MS zo SJL
14.03.EČ a PFIČ MS zo CUJ
19.03.MATEMATICKÝ KLOKAN
- výber ž. 1.- 4.roč.
22.03.RADA ŠKOLY
- 16.00 hod.
27.03.Beseda – Hlava XX
- ŽŠR, NT, 1.-2.VH
27.03.KRÁSA ŽIVOTA – SPEVÁCKA SÚŤAŽ
- 10.00 hod., KD
27.-28.03.Noc v škole
- ŽŠR, výber ž.3.-4.roč.
od 29.03.VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
do 03.04.VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
priebežnePostupová volejbalová súťaž
priebežneRočníkový turnaj v bedmintone

Február 2018
01.02.Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom
lyžovaní
02.02.POLROČNÉ PRÁZDNINY
05.-09.02.LYŽIARSKY KURZ
- I.A,D
05.-16.02.ODBORNÁ PRAX 4. ROČ.
06.02.Exkurzia Literárno - hudobné
múzeum B. B.
- II.C,D
07.02.OLYMPIÁDA SJL – KRAJSKÉ KOLO
07.02.MATURITA – NÁHRADNÝ TERMÍN
- 8.00 hod.
08.02.Fašiangový program pre Mesto T. T.
- I.C
08.02.Exkurzia Literárno - hudobné
múzeum B. B.
- II.A,B
12.-16.02.LYŽIARSKY KURZ
- I.B,C
13.02.Exkurzia – Bábkové divadlo
na rázcestí B. B.
- 2.roč.
14.02.KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANJ
19.-23.02.JARNÉ PRÁZDNINY
28.02.Vystúpenie umelecko-historickej
spoločnosti Bojník: Obdobie
renesancie
- 1.roč., 3.VH
priebežneBeseda Láska má rôzne podoby
- 1.roč.
priebežnePríprava a realizácia fašiangového
programu pre cvičné zariadenia

Január 2018
01.-05.01.VIANOČNÉ PRÁZDNINY
22.-26.01.Divadelné predstavenia pre deti ŠKD
- 4. ročník
26.01.ŠKOLSKÝ TURNAJ V STOLNOM
TENISE
- výber žiakov, ST, 1.-4.VH
29.01.POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ
PORADA
30.01.RECITAČNÉ SÚŤAŽE – HK, VL, ŠP
- výber žiakov 1.-4. roč.
- 1.-7. VH

December 2017
01.12.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- 13:30 - 17:30
02.12.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- 9:00 hod., KD
06.12.Netradičný Mikuláš
- ŽŠR
15.12.Vianočné trhy
Vianočný punč
Tvorivé dielne s tematikou Vianoc
- 8:00 hod., ŽŠR
15.12.Vianočný program
- 11:00 hod., KD
20.12.SND - Luskáčik
- výber žiakov
25.12.-05.01.VIANOČNÉ PRÁZDNINY
priebežneVianočný volejbalový turnaj

November 2017
08.11.OLYMPIÁDA ZO SJL
- 1.-6.VH, výber 1.-4.roč.
10.11.Budúcnosť Európy
- diskusné fórum pre študentov SŠ
  za prítomnosti europoslancov
- od 11.00 hod., 3.-4.roč.
- KD T.T.
10.11.Vystúpenie pre DSS
13.-14.11.Boj proti hladu
- celoslovenská zbierka
14.11.OLYMPIÁDA Z ANJ
- výber 2.-4.roč.
15.11.ŠPORTOVÝ DEŇ
ku Dňu červených stužiek
- 2.-3.VH - Zumba, 1.-2.roč.
- 4.-7.VH - volejbalový turnaj
16.11.OSLAVA DŇA ŠTUDENTOV
- stand up Bekim
- film Nežné vlny
- IMATRIKULÁCIA
- ŽŠR, 1.-7.VH
21.11.Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4. roč.
23.11.Zdravý životný štýl-beseda
- I.C,D, 1.-2.VH
27.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- 14.45 hod.
28.11.Fajčenie - beseda
- II.C,D, 5.-6.VH
30.11.EXPERT – celoslovenská vedomostná
súťaž
- výber 1.-4.roč.
30.11.Po stopách J. A. Komenského
- exkurzia, IV.C,D

Október 2017
02.-03.10.DNI NEZÁBUDIEK
- celoslovenská zbierka
02.10.Exkurzia - VYSOKÉ TATRY
- IV.A, IV.C
04.10.Implementácia finančnej
gramotnosti na škole
s využitím "Finančnej slobody"
- IV.D, 1.-4.VH
09.-11.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA
- III.A, III.D
09.-13.10.Týždenný intenzívny kurz
konverzačnej angličtiny
s britským lektorom
- výber žiakov
10.10.Minifutbal - Levice
- výber žiakov
10.10.Národná knižnica v MT
- IV.A, IV.D
10.10.DOMOV DOMOVU
– stretnutie DSS v Mošovciach
- II.D, výber IV.A
12.10.SÁROVA BYSTRICA
- moderátorská súťaž
- výber žiakov
15.10.Prehliadka tanečných skupín
pre verejnosť YAELBI
- krúžok Orientálne tance +
  + ZŠ H.Rakovce
- 17.00 hod., Kultúrny dom T.T.
16.10.EUROPE 3000 – beseda o možnosti
animačnej činnosti v zahraničí
- výber žiakov, 10.30 hod.
16.-18.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA
- III.B, III.C
16.-20.10.Týždenný intenzívny kurz
konverzačnej angličtiny
s britským lektorom
- výber žiakov
17.10.Beseda: Hrozba závislostí
– PhDr. Húsková
- 2.VH-I.C,D; 3.VH-I.A,B
18.10.Národná knižnica v MT
- IV.B, IV.C
23.10.opera FERDO MRAVEC
– Štátna opera B.B.
- 3. ročník
25.10.VOLEJBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT
25.10.Tekvicový sprievod
- výber žiakov, 16.00 hod.
26.10.Bienále ilustrácií Bratislava
- IV.A,B
priebežneBienále ilustrácií Bratislava
- IV.C,D
priebežneProgram pre DSS T. Teplice
– mesiac úcty k starším
- výber žiakov
30.-31.10.JESENNÉ PRÁZDNINY

September 2017
04.09.OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU
- 9.00 hod.
12.09.ÚSTNA MS V MIMORIADNOM
SKÚŠOBNOM OBDOBÍ
13.09VÝLET ZA ODMENU
- ŽŠR, výber 2.-4.roč.
15.09.ŠTÁTNY SVIATOK
20.09.Beseda: Trestno-právna
zodpovednosť
– 2.VH - I.AB, 3.VH - I.CD
22.09.Biela pastelka
– výber 2.-3.roč.
22.09.Veľtrh organizácií pracujúcich
s mládežou
– ŽŠR, T.Teplice
priebežneKURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice