logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DIALKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií v 1. polroku pre I.KPŠ
Rozvrh konzultácií v 1. polroku pre II.KPŠ

OZNAM - ZMENA NÁZVU ŠKOLY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe 61/2015 Z. z. Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo rozhodnutie o zmene názvu školy na Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice s platnosťou od 1.9.2018.

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka týždenného intenzívneho kurzu konverzačnej angličtiny na šk. rok 2018/2019

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
pozrite si video: Ešte nemáš známku ISIC 09/2019?
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


VÝLET ZA ODMENU
- 13.9.2018


    Žiacka školská rada spolu s finančnou podporou rodičov, ústretovosťou vedenia
školy a dôsledným výberom študentov triednymi profesormi pravidelne každý rok organizuje podujatie „Výlet za odmenu“, ktorým chce oceniť najlepších, najusilovnejších a najaktívnejších študentov za ich prospech, dochádzku alebo inú prácu v triednom kolektíve či škole.
    Každý výlet za odmenu má mať náučný charakter a tak to bolo aj tento rok. Spolu s vybranými študentmi sme vo štvrtok 13.9.2018 zavítali do krásneho a charizmatického bývalého banského mestečka zapísaného od r.1993 v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ležiaceho uprostred Štiavnických vrchov – Banskej Štiavnice. Počasie nám vyšlo ako na objednávku a všetci sme si užívali príjemné slnečné lúče. Po vstúpení do ulíc tohto mesta, sme boli veľmi očarené nádherným prostredím a jeho špecifickou atmosférou. Netušili sme, čo nás čaká, no po vkročení do „Banky lásky - Múzea Andreja Sládkoviča a Márie Pischlovej“ nám zamrzli tváre. Nebolo to však od ľaku, ale od radosti a úžasu. „Banka lásky“ vytvorená z veršov básne Marína – najdlhšej ľúbostnej básne sveta, sa nachádza v 500-ročnom dome, kde Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života a práve tu sa stretla so svojou osudovou no nenaplnenou láskou Andrejom Sládkovičom, ktorý v tom čase študoval na slávnom Evanjelickom lýceu a ju, ako slečnu z bohatej rodiny, vyučoval doma. O tomto vzťahu, o básni zapísanej v Guinessovej knihe rekordov a mnohom inom sme sa dozvedeli z úst sprievodcu, ale aj prostredníctvom videoprojekcií a......neuveríte....hovoriacich obrazov! Je to unikátne miesto, kde si ľudia z celého sveta uschovávajú vzácne amulety lásky, priateľstiev a šťastia. Na konci prehliadky si dievčatá mohli v malom obchodíku zakúpiť suveníry v podobe magnetiek, sviečok, tričiek, plátenných tašiek, ale aj posteľných obliečok s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny. Spoločne sme skonštatovali, že je to naozaj „Banka“ na vysokej úrovni, a že sme doposiaľ nič krajšie nevideli. Odporúčame všetkými desiatimi!!!
    Po tom všetkom sme sa rozhodli trochu prejsť banskými ulicami. Pani profesorka Zajacová nám porozprávala o histórií mesta, legendu o vzniku Banskej Štiavnice - o dvoch jaštericiach, ale aj o 7 divoch, ktoré toto mesto má. Patria medzi ne napríklad: radnica, ktorá je doslova otočená „zadkom“ k námestiu, hodiny, ktoré ukazujú čas naopak. Neverili by ste, ale jedným z divov je, že vždy na sv. Petra a Pavla (čo je v kalendári 29.júna) sneží. Ako to vlastne je, musíte prísť zistiť sami!
    Týmto chceme poďakovať pani profesorke za jej trpezlivosť a nové poznatky do našich životov. Veríme, že sa študentkám tento výlet páčil, a dúfame, že sa aj naďalej budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší výlet, nevedno kam.
    Soňa Tomašáková, medailistka ŽŠR
01234567


KONIEC VOLEJBALOVEJ SEZÓNY
- 19.6.2018


    Súťažné obdobie reprezentácie PaSA Turčianske Teplice vo volejbale sa skončilo
posledným tréningom dňa 19.06.2018. Ako vidno z fotodokumentácie aj sa smečovalo aj sa porozprávalo. Tréningu sa zúčastnili hlavne hráčky základného kádra Rebeka, Maťa, Veronika, Dominika, Stensy, Lea, Dia, ale aj hostia p. prof. Lettrich s vnukom Maťkom, bývalá reprezentantka Natália a volejbalový mág Markus. Samotná herná časť tréningu skončila exhibičným zápasom. Kto vyhral nie je vôbec podstatné. Podstatné je, že sa uskutočnil a dievčatá, ktoré prišli, dokázali, že radi hrajú volejbal, čo dáva dobrú perspektívu aj do budúcich, minimálne troch rokov.
    Školu reprezentoval káder v tomto zložení: Rebeka Cengelová, Martina Kurčinová, Marianna Gregorová, Natália Sklenárová, Lucia Zaťková, Aďa Tomanová, Renáta Gardianová, Veronika Macejáková, Lea Ilovská, Aneta Bartošová, Diana Petrová, Eva Serdelová a Dominika Serdelová. Dievčatám patrí poďakovanie za reprezentáciu školy.
    Sezóna ako taká, dá sa povedať, raz hore a raz dole. Niečo sa povyhrávalo, niečo sa poprehrávalo. Z hracieho kalendára vypadli Turčianske hry mládeže a Celoslovenské hry pedagogických škôl, takže celkovo bolo odohratých málo zápasov. Ale je pred nami dobrý výhľad do budúcnosti, lebo káder ostáva na budúci rok nezmenený. A je tu prechodné obdobie tréningového cyklu, prázdniny, oddych a dúfajme že aktívny.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345678


FUTBALOVÝ POHÁR DIEVČAT PEDAGOGICKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
- 6.6.2018


    Tretí ročník minifutbalového turnaja
ukončil futbalové dianie na PaSA Turčianske Teplice v tomto školskom roku. Uskutočnil sa dňa 06.06.2018 na multifunkčnom ihrisku Základnej školy v Turč. Tepliciach.
    Zmenil sa formát turnaja, keď medziročníkové podujatie sa zmenilo na Futbalový pohár dievčat pedagogických škôl Slovenska. Pozvanie na toto športové súperenie prijali reprezentačné družstva zo stredných pedagogických škôl v Leviciach, Lučenci a Čadci.
    Víťazom sa stalo naše družstvo s plným bodovým ziskom a skóre 22 : 6. Najlepším strelcom turnaja sa stala Aneta Machciníková a najlepšou hráčkou Diana Petrová, študentky PaSA Turčianske Teplice. Sofia Ondriškovičová z Levíc bola vyhodnotená ako najlepšia brankárka turnaja.
    Víťazné družstvo hralo v zostave Nikola Janetková, Julia Sudorová, Aneta Machciníková, Martina Vrobelová, Helena Hargašová, Veronika Macejáková, Dominika Serdelová, Dominika Pišteková a Diana Petrová. Patrí im poďakovanie za predvedenú hru a výborne výsledky počas zápasov, keď reprezentovali PaSA Turčianske Teplice. Škoda, že záverečného turnaja sa nemohli zúčastniť hráčky Veronika Dobierková a Pavla Mojtová, ktoré zásadným spôsobom prehovorili do futbalového diania na našej škole.
    Nie menšia vďaka patrí aj podpornému teamu, ktorý sa postaral o plynulý priebeh podujatia, hlavnému rozhodcovi Ing. Milanovi Nátherovi a v neposlednom rade vedeniu PaSA Turčianske Teplice za vytvorenie priaznivých materiálnych, organizačných a ekonomických podmienok.
    Bola to výborná sezóna, keď dievčatá povyhrávali všetky zápasy. Ostáva nám len dúfať, že za naše vynikajúce štvrtáčky príde budúci rok adekvátna náhrada do prvého ročníka.
    PaedDr. Svetozár Thomka
012345


HUG DAY
- 27.6.2018


    ŽŠR v spolupráci s MPM Turčianske Teplice dňa 27.6.2018 nezabudli
na dôležitosť objatia a rozdávania radosti, a tak sa zapojili do Medzinárodného dňa objatia tzv. „Hug Day“. Navštívili materské a stredné školy v Turčianskych Tepliciach a tiež nezabudli na Dom sociálnych služieb, kde potešili svojim objatím a milým slovom starých ľudí. Objatia porozdávali aj okoloidúcim obyvateľom i návštevníkom mesta. Všetci spoločne veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti.
    Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR
012345


NOC V ŠKOLE - PEVNOSŤ BOYARD
- 26.-27.6.2018


    Na konci každého roka ŽŠR pripravuje pre žiačky 1. a 2. ročníkov obľúbené
podujatie Noc v škole. Toto podujatie sa každý rok nesie pod iným názvom. Tentokrát to bola Pevnosť BOYARD. Dňa 26.júna o 19:00 hod. sa záujemkyne o podujatie stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostávali na zápästie pečiatku s logom žiackej školskej rady. Následne si zložili veci v triede, ktorá bola na to určená. Tam ich pekne privítala koordinátorka ŽŠR Natália Zajacová a program im predstavila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková. Po objasnení programu ich prvou úlohou bolo napísať na tabuľu svoje očakávania od tohto podujatia. Potom sa presunuli do starej telocvične, kde program pokračoval.
    Najskôr sme všetky študentky rozdelili podľa vylosovaných farieb do 4 skupín, pričom každej skupine bol pridelený jeden sprievodca. Aby sa mohli žiačky dostať do pevnosti, museli mať so sebou povinnú výbavu: 5 párov ponožiek, 3 deky, 6 nabíjačiek, urobiť 50 drepov a 25 ľahsedov, 5 pier, 1 ceruzku, urobiť spoločnú fotografiu a vypiť fľašu vody. Pokračovali sme zoznamovačkami a inými aktivitami, ktoré sa niesli pod názvami: Rúcanie pevnosti BOYARD, Vojna, Gordický uzol, Vstup do pevnosti. Túto úžasnú atmosféru sme si na záver prvej časti spríjemnili spoločným tancovaním JUST DANCE. Po týchto aktivitách boli všetci dosť vyčerpaní. Nasledoval zaslúžený oddych, ktorý sme si spríjemnili sladkým prekvapením v podobe kakaa.
    Po vytúženom odpočinku všetko ešte len začalo. Sprievodca každej skupiny dostal harmonogram. V celej škole zhasli svetlá, bolo počuť krik, smiech, adrenalín stúpal a súperi sa rozbehli bojovať. Postupne vstupovali do tried, kde ich čakali úlohy, ktoré museli splniť, aby dostali obálku s indíciou. Na splnenie každej úlohy mali 12 minút a 3 minúty na presun k ďalšiemu stanovišťu s úlohou. Stanovíšť bolo šesť: Indiánska šatka, Hádanka, Koše, Labyrint, Poháre, Prekážková dráha. Ak niekde zostal čas, tak sme sa všetci zahrali, alebo si zatancovali. Po splnení všetkých úloh sme sa znovu všetci premiestnili do starej telocvične, kde sme sa odštartovali a všetci naraz začali otvárať obálky s indíciami, ktoré ich mali doviesť k pokladu. Družstvá, ktoré správne poskladali a rozlúštili indície, sa rozbehli hľadať poklad. Nájsť poklad sa ako prvej podarilo skupine pod vedením Mišky Zavoďančíkovej. V poklade, ktorou bola truhlička, sa skrývala sladká odmena. Výhercov sme odmenili aj diplomom. No bez ocenenia sa nezaobišli ani ostatní, pre každého sme mali pripravený diplom za účasť na noci v škole.
    Po programe sa zas všetci presunuli do triedy, kde to všetko začalo a mohli si zaslúžene oddýchnuť. A na záver sme vyvesili na nástenku plagát na spätnú väzbu k podujatiu, na ktorý mohli žiaci počas nasledovných dní písať, čo sa im páčilo/nepáčilo, čo by zmenili, svoje zážitky, pocity a pod.
    Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že si so sebou odniesli nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Tešíme sa na nasledujúce roky!
    Natália Očkajáková, medialistka


VYHODNOTENIE NAJAKTÍVNEJŠEJ TRIEDY ZA DRUHÝ POLROk

    Ani sme sa nenazdali a druhý polrok prešiel ako voda. Ako každý polrok, tak aj
teraz opäť prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za zapájanie sa do aktivít ŽŠR v druhom polroku šk. roka 2017/2018. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované akcie : valentínska kytica pre triedneho učiteľa, Deň bláznov a Šport v nás. Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás aj sklamalo, ale zato sú tu triedy, ktoré sa do aktivít ŽŠR zapájajú skoro stále. Lenže najlepšia a najaktívnejšia trieda môže byť len jedna, a tak po vyhodnotení a spočítaní všetkých bodov sa víťazmi stala trieda 1.D s počtom bodov 37.
    Blahoželáme výhercom, ktorým bola cena slávnostne odovzdaná na konci školského roka pred celou školou a samozrejme všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venujú našim akciám. Dúfame, že aj naďalej ich budeme môcť povzbudzovať k stálej aktivite a spríjemňovaniu atmosféry na škole počas školského roka.
    Soňa Tomašáková, medialistka


OLYMPIJSKÝ DEŇ
- 25.6.2018


    Slovenský olympijský výbor spolu s ostatnými zainteresovanými stranami
organizujú športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečujú propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.
    Prvý ročník Olympijského dňa na PaSA sa niesol v športovom duchu spolu s olympijskými hodnotami. Uskutočnil sa 25.06.2018 a zúčastnili sa ho študentky a študenti prvého až tretieho ročníka z PaSA a 40 detí z MŠ Dolná Štubňa vo veku od 2,5 r. - do 6 rokov.
    Študenti PaSA si mohli zmerať svoje sily v športových disciplínach, avšak aj odreagovať sa v zábavných pohybových formách. Pripravené boli štyri stanovištia - Beh na 1000m, športové disciplíny (preťahovanie lanom, hod na cieľ, prekážkový beh ....), aerobik, sebaobrana, v ktorých sa vystriedali všetci študenti PaSA.

    Medailovo ohodnotenou disciplínou bol beh na 1000m v štyroch kategóriách.
    Prvá kategória dievčat – prvý ročník:
        1. miesto: Petrová Diana
        2. miesto: Pekárová Viktória
        3. miesto: Kováčiková Michaela
    Druhá kategória dievčat – druhý ročník:
        1.miesto: Paliderová Mária
        2. miesto: Slovíková Dária
        3. miesto: Kosmeľová KIaudia
    Tretia kategória dievčat – tretí ročník:
        1 miesto: Ondríková Eva
        2. miesto: Trajová Janka
        3. miesto: Michalková Marianna
    Štvrtá kategória chlapcov:
        1. miesto: Mojto Pavol
        2. miesto: Martinček Jakub


    Pre deti z MŠ boli pripravené dve stanovištia – prvé stanovište bolo športové (prekážková dráha, prenášanie predmetov, preskakovanie kameňov cez jazierko, hod na cieľ). Na druhom prostredníctvom výtvarných techník znázorňovali olympizmus detskými očami. V budove školy čakalo na každé dieťa prekvapenie v podobe maľovania na tvár. Po absolvovaní spomenutých úloh si spolu so študentmi PaSA zašportovali v behu, aerobiku a taktiež v sebaobrane. Každé dieťa si so sebou odnieslo nie len príjemný pocit zo športového dopoludnia, ale aj malú vecnú cenu v podobe nálepiek, sladkej odmeny, účastníckeho listu a pár tričiek s podtlačou Olympijského dňa, ktoré nám venoval Olympijský klub Turiec.
    Olympijský deň bol veľmi vydarený, a preto sa v našej škole stane tradíciou.
    Mgr. Ivana Kamonová

    Príspevok ŽŠR
    Dňa 25. júna 2018 (pondelok) sa na našej škole uskutočnila celodenná akcia pod názvom Olympijsky deň. Takýmto štýlom sa telocvikári snažili rozhýbať nás študentov a musíme uznať, že sa im to naozaj podarilo. V pondelok športovalo vyše 200 študentov, ktorým nerobil problém žiaden šport. Boli pripravené mnohé stanovištia, na ktorých si mohli študenti vyskúšať rôzne športové disciplíny, zacvičiť si aerobik, zabehnúť si, a taktiež sa mohli priučiť aj sebaobrane.
    Aj my, Žiacka školská rada, sme mali svoje stanovište pod názvom Šport v nás, kde študenti bežali štafetu, člnkový beh a hádzali granátom a za každú disciplínu mali možnosť pre svoju triedu získať body. Všetci si viedli skutočne bravúrne, ale najlepšou, najrýchlejšou, najšikovnejšou triedou sa podľa spočítaných bodov (23) stala trieda I.C. Srdečne im gratulujeme a prajeme aj naďalej toľko radosti zo športu. Po absolvovaní všetkých troch disciplín si pre súťažiace triedy žiacka rada pod vedením Veroniky Kuchťákovej pripravila spoločný „tanec“, pri ktorom sa už všetci uvoľnili, zasmiali a zabavili.
    Soňa Tomašáková, medialistka

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748


GRAFIKA NA PC
- máj 2018


    V dňoch od 10.5.2018 do 29.5.2018 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC.
    Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov z 2. až 4. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
    1. kategória: tvorba portrétu vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť portrét podľa vlastného výberu
        - hodnotila sa predovšetkým podobnosť portrétu s originálom
    2. kategória: tvorba ľubovoľného obrázka vo vektorovom grafickom editore
        - žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu
        - hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení

Výsledky sú nasledovné:
1. kategória: Kreslenie portrétu
    1. miesto: SUDOROVÁ Júlia IV.C, URSÍNYOVÁ Lenka III.B
    2. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra III.B, HUBČÍKOVÁ Katarína II.B
    3. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka IV.C, OHURNIAKOVÁ Rebeka II.A


2. kategória: Kreslenie ľubovoľného obrázka
    1. miesto: MICHALICOVÁ Adriana III.B
    2. miesto: PALIDEROVÁ Mária II.B
    3. miesto: ČERŇANSKÁ Daniela II.C

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela

01234567891011121314151617


KTO SOM? KAM KRÁČAM?
- 20.6.2018


    Obdobie mladosti je v živote každého človeka veľmi dôležitou etapou, v rámci
ktorej rozhoduje o svojom smerovaní v profesionálnej oblasti, ale tiež vytvára dôležité priateľské, či partnerské vzťahy a zväzky, často pretrvávajúce celý život. Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí po období dospievania vstupujú do života pripravení na to základné, čo v každodennom živote potrebujú – majú zručnosti, ako si riadiť svoj život – svoj čas, svoje nadanie a talent, svoje sny a túžby, vedia efektívne komunikovať, vedia zdravo zvládať a riešiť konflikty, dokážu sa starať o svoje duševné zdravie.
    Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli prispieť k rozvoju osobnostných kompetencií žiačok projektom „Kto som? Kam kráčam?“     Projekt vznikol na základe výzvy Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja na podporu prevencie sociálnopatologických javov v školách a školských zariadeniach s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog.“
    Žiačky všetkých prvých ročníkov (I.A pod vedením Mgr. H. Laurovej, I.B pod vedením PhDr. T. Krelovej, I.C pod vedením PhDr. J. Pavelcovej , I.D pod vedením Mgr. Ľ. Kučerovej) projekt absolvovali 20. júna 2018 v priestoroch školy. Jeho hlavným cieľom bol rozvoj sociálnych kompetencií prostredníctvom ,,nácviku zručností,“ pomocou ktorých sa ohrození jedinci budú vedieť ubrániť negatívnym prodrogovým sociálnym vplyvom. Skladal sa zo 4 blokov (častí: Kto som (moje silné a slabé stránky, každý sme iný), Som taká/ý, aké mám schopnosti, Som taká/ý, aké mám názory, Po čom túžim). Každý blok začal stručným teoretickým východiskom, motiváciou a diskusiou na danú tému, pokračoval rôznymi zážitkovými cvičeniami s následnou spätnou väzbou a skončil uvoľňovacou aktivitou.
    A aké bolo záverečné hodnotenie projektu? Tu je pár názorov žiačok, ktoré ho absolvovali:
    „Som prekvapená, koľko taká kresba dokáže o človeku vypovedať.“
    „Zistila som, aké mám sny, schopnosti...“
    „Spoznala som viac samú seba cez aktivity, ktoré mali zaujímavú formu.“
    „Teraz viem, že je dobré, ak človek pozná sám seba aj prečo je to dôležité.“
    „Teraz si budem viac veriť, budem sa viac snažiť splniť svoje ciele a sny, budem viac otvorená.“
    „Keďže takéto testy robíme na táboroch, tak som veľa vecí o sebe už vedela.“
    „Som rada, že sme mali možnosť a priestor zamyslieť sa nad vecami, situáciami, v ktorých som si uvedomila viac samú seba.“
    „Zistila som, ako a čo na sebe zlepšiť.“
    „Našla som svoje silné a slabé stránky a pozrela som sa na ne aj z inej strany. Veľmi mi to pomohlo.“

    Poďakovanie za úspešný priebeh projektu patrí Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja za jeho finančnú podporu, vedeniu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach za vytvorenie podmienok na jeho realizáciu a študentom, ktorí projekt absolvovali, pretože bez ich aktívneho a tvorivého prístupu, by projekt nemal žiaden význam a prínos.
    PhDr. Tatiana Krelová, autor a lektor projektu

    Kde by som začala? Tak asi úplne na začiatku.
    V stredu 20.6. 2018, som išla do školy s tým, že budem odpovedať zo psychológie. A keď som sa dozvedela, že psychológiu budeme mať celý deň, kvôli nejakým testom na sebapoznávanie, oblial ma studený pot.
    Vždy som sa bála zistiť, aká vlastne som. Keďže nikto nie je bezchybný, bála som sa, ako sa postavím k svojím "achilovkám", aj keď som o niektorých už vedela. Mám ich veľa. Ako každý. A išlo aj o to, že na začiatku prvého ročníka mi robila psychológia veľký problém.
    Tento deň bol ale úpne iný ako ostatné. Robili sme rôzne aktivity a cvičenia, ktoré nám pomohli presnejšiemu a pravdivejšiemu poznaniu seba, svojich spolužiačok a navyše sme sa pri nich zabavili a dokonca zrelaxovali. Dozvedela som sa, že som uzavretá a možno trocha depresívna. Čo nie je až tak pozitívne, ale po tomto všetkom asi už viem, ako s tým pracovať, ako to prekonať. Dokonca som sa musela zamyslieť, ako tieto moje nedostatky či slabosti, môžu niekomu, niečomu pomôcť. Viem aj, aké "dary" svojími dobrými vlastnosťami, svojími zručnosťami prinášam pre iných. Takto som o nich nikdydoteraz nerozmýšľala.
    A v testoch som zistila, že mám veľa spoločného s mojimi spolužiačkami a vďaka tomu si budeme ešte viac rozumieť. Zaujala ma hra, pri ktorej sme napísali na papier dve pravdy a jednu lož a hádali sme, čo je, a čo nie je pravda. Dozvedeli sme sa, že sme skoro všetky dostatočne šialené a nebojíme sa o tom aj rozprávať.
A na koniec? Psychológia je úžasný predmet, vďaka nemu máme šancu lepšie spoznať seba aj ľudí okolo seba, dokážeme predvídať rôzne situácie a správanie ľudí v nich.
    Ktovie, kde bude každý z nás o 3 roky. Niekto bude učiteľ matematiky, slovenčiny, cudzieho jazyka, niekto doktor, právnik, účtovník, novinár, policajt, psychológ a ktovie čo ešte, ale pri každej z týchto profesií človek bude potrebovať a môže využiť psychológiu. Pomôže mu lepšie s inými komunikovať, pomôcť mu a dokonca ho riadiť, vychovávať, ovplyvňovať. K tomuto sme dnes vykročili.
    Za celú moju triedu veľmi pekne ďakujem za tento deň.
    Simona Hoštáková, 1.B
012345678910


KEĎ SA PODPORÍ DOBRÁ VEC
- jún 2018


    Jún 2018 bol pre našu školu naozaj pestrý – okrem rôznych aktivít
predmetových komisií a žiackych úspechov (3. miesto v celoslovenskej recitačnej súťaži, víťazstvo v Župnej kalokagatii, divadielka pre malých škôlkarov) a výletov sme v našej škole privítali po 5 rokoch dievčenský spevácky zbor z ČR – AMABILE, ktorý pôsobí pri Gymnáziu a Strednej odbornej škole pedagogickej v Novej Pake. Náš zbor (študentky I. B a II. D) pod vedením kolegyne PaedDr. Ľubice Nechalovej, PhD. sa za dôležitej pomoci p. riaditeľky PaSA, Ing. Kataríny Hankovej, Mesta Turčianske Teplice, kolegýň – Mgr. Aleny Kluskovej a Mgr. Edity Rešetárovej ujal hostiteľskej úlohy.
    Naši hostia sa tak mohli predstaviť na Dňoch mesta, konkrétne v nedeľu, ktorá bola venovaná Festivalu mažoretiek a Dňu otcov. Ich repertoár bol naozaj pestrý – od ľudových a detských piesní po moderné, publikum bolo spokojné, dokonca sa niektorí tešili na vystúpenie zboru v pondelok, to však bolo určené hlavne našim študentkám. Okrem zboru AMABILE našu školu na Dňoch mesta reprezentovali dievčatá z krúžku orientálnych tancov ASHÁR, ktorý pôsobí pri PaSA už 10 rokov. Naši českí hostia nemali len „pracovné“ povinnosti, ale aj voľné chvíle, ktoré si vychutnávali v aquaparku SĽK, na mestskom kúpalisku Vieska, nezabudli ani na trhy počas Dní mesta, no a na záver sa nám podarilo zorganizovať výlet na Farmu Jack v Mošovciach. Dievčatá obidvoch zborov a ich vyučujúci si užili jazdu na koňoch, nádhernú prírodu, zaujímavý výklad majiteľa spomenutej farmy – Ing. Tomáša Chrena a našej bývalej študentky Chantal Frankovej. Trojhlasne zaspievané piesne obidvoma zbormi boli vyjadrením vďaky za nádherne strávené dopoludnie a určite boli nevšedným zážitkom nielen pre majiteľov farmy, ale aj pre ich štvornohých miláčikov Sarah a Lolu.
    Vďačnosť, radosť našich hostí sú dôkazom toho, že keď sa podporí dobrá vec, myšlienka, a hlavne ľudia, ktorí svojou prácou ukazujú (mapujú) krásu života, tak sa tieto spomínané hodnoty ešte znásobia.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012345678910111213141516

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps
       PLÁNOVANÉ AKCIE

SEPTEMBER 2019
03.09.Otvorenie škol. roka
11.09.ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
v mimoriadnom skúšobnom období
- 8.00 hod.
13.09.VÝLET ZA ODMENU
- org. ŽŠR
- výber ž. 2.-4.roč.
21.09.Biela pastelka
– výber ž. 3.roč
24.09.Pedagogická rada
24.-26.09.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.A, III.D
27.09.Európsky deň športu –
– sebaobrana,streľba - 1. roč.
28.09.Divadelné predstavenie v ANJ
- všetci žiaci, KD TR
03.-05.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A
ZDRAVIA - III.B, III.C
priebežneCharitatívna zbierka
„Boj proti hladu“


                                                                                ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN Cesta


HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice