logo_zsr
logo_zsr
logo_zsr
logo_si    informácie
   aktuality
logo_Rim
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC  OZNAMY

PRE ŽIAKOV ŠKOLY

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej literárnej súťaže „Práva detí očami detí“.

logo_itic PRE ŽIAKOV ŠKOLY

Výzva II.C - zapojiť sa do projektu Amnesty International - Far Play, súčasťou ktorého je aj Maratón písania listov.
Príbeh 1: _A. Alfrerdová - Malawi         pozrite si video
Príbeh 2: _Bayram - Azerbajdžan         pozrite si video
Príbeh 3: _Tohti - Čína         pozrite si video

PRE ŽIAKOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácii I.KPŠ pre 1. polrok šk. roka 2016/2017

logo_itic PRE ŽIAKOV ŠKOLY

Informácie o medzinárodnej súťaži žiačok stredných škôl MISS RENETA 2017.

Pozrite si uputávku tu.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk
Vyplň dotazník pre študentov - Poznáš svoj ISIC?

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


KEĎ STRIGY PRINÁŠAJÚ RADOSŤ ALEBO "STRIDŽIE DNI " A MIKULÁŠ V MŠ HORNÉ RAKOVCE


Veľká vďaka patrí kolegyni Ľubke Tumovej,
ktorá s dievčatami z III.A pripravila krásne, zaujímavé predstavenie "stridžie dni" pre detičky z MŠ Horné Rakovce. Dievčatá, oblečené v turčianskych krojoch, tak mohli v rámci praxe porozprávať malým zvedavcom o čarovných zvykoch na Ondreja, na Barboru, dozvedeli sa, kto to bol sv. Mikuláš a prečo sa na Mikuláša obdaruvávame sladkosťami. Okrem toho naše šikovné tretiačky deťom zahrali na klaviri, na husliach, zatancovali, zaspievali ľudové pesničky, Mikuláš obdaril všetky poslušné deti sladkosťou a išlo sa spoločne tancovať nielen na ľudovú nôtu. Rozradostené detské tváre, a teda aj dušičky urobili radosť nielen p. učiteľkám MŠ, študentkám, ale hlavne nám, vyučujúcim praxe, a preto sa ešte raz chceme poďakovať p. učiteľke Ľ. Tumovej a dievčatám z III. A.
    vyučujúce praxe H. Laurová a S. Sudorová
0123


STRIDŽIE DNI OD III.D PRE MŠ ŠKOLSKÁ
- 28.11.2016


    Dňa 28.11.2016 sa trieda III.D ujala organizácie stridžích dní v rámci praxe
v MŠ Školská Turčianske Teplice. Celé to začalo pár týždňov pred samotným vystúpením. Za pomoci pani profesorky Tumovej sme pripravili celý program a podrobne sme rozpracovali zvyky a tradície k jednotlivým stridžím dňom.
    Začalo to zvykmi n Katarínu, kde sme objasnili pár pranostík viažucich sa k sviatku sv. Kataríny a na záver sme zatancovali folklórny tanec ako symbol Katarínskej zábavy za sprievodu živej ľudovej hudby v podaní pani kandidátok Paulíny Mojtovej - akordeón, Tatiany Kumorovej - husle, Natálie Chmelanovej - klavír a Barbory Albertovej - priečna flauta.
    Ďalším zo stridžích dní bol sviatok sv. Ondreja. Spolu s deťmi sme sa naučili čarovať pri liati olova a triasť plotom. Pokračovali sme priblížením predvianočného obdobia Adventu. Pani kandidátka postupne zapálila všetky 4 sviece na adventnom venci a popri tom ich pomenovala – pokoj, viera, láska, nádej. Nasledoval ďalší zo stridžích dní – sviatok sv. Barbory. Pani kandidátka Barborka nám porozprávala o zvykoch a tradíciách, ktoré boli zaužívané na tento deň. Pokračovali sme najobľúbenejším sviatkom detí – dňom sv. Mikuláša. Spolu s deťmi sme ho privolali mikulášskou piesňou Mikulášku, dobrý strýčku. Mikuláš v sprievode čerta a anjela rozdal deťom sladkú odmenu. Mikuláša vystriedali tri pani kandidátky, ktoré boli zahalené v bielych plachtách. V rukách mali husacie perá, ktorými vymetali kúty triedy a zbavovali ich zlých síl a energie. Popri tom ich sledoval cez Luciin stolček chlapec, ktorého Lucie vytancovali. Na záver celého programu sme si s deťmi zatancovali za sprievodu heligónky, na ktorej hrala Mária Halusková.
    Nielen my sme v ten deň odovzdali zo seba veľa, ale aj deti nám toho mnoho vrátili prostredníctvom úsmevu na tvárach a šťastných očí. Ďakujeme za možnosť byť súčasťou takého podujatia, rovnako ako aj ďakujeme pani profesorke Tumovej za nacvičenie celého programu.
    Mária Halusková, Kristína Kevická, Veronika Strážnická III.D
012345678910111213141516


POZNÁVANIE KRÁSY RÔZNYCH KULTÚR

    V našej PaSA už takmer desaťročie pôsobí krúžok orientálnych tancov, kde sa majú dievčatá možnosť zoznámiť
s kultúrou Orientu prostredníctvom tanca. Okrem hudby, spevu, tanca z oblastí Indie, Egypta a iných arabských krajín, majú možnosť spoznať aj rómske tanečné umenie. Lákadlom sú určite aj pekné kostýmy, ktoré majú v týchto kultúrach svoj význam, spôsob používania (podobne ako u nás kroje).
    Počas činnosti tohto krúžku dievatá vystupovali na roznych kultúrnych podujatiach organizovaných našou školou, mestom Turčianske Teplice, ale i VÚC Žilina (Bambiriáda). S exotickým programom navštívili materské školy, Detský domov v Necpaloch, ale i Domov sociálnych služiev v Turč. Tepliciach. Čo však najviac poteší, je to, že študentky aj po skončení PaSA pokračujú v tanečných kurzoch, dokonca si samy zakladajú vlastné tanečné skupiny či krúžky. O zdravotných výhodách orientálneho tanca netreba ani hovoriť - zdravé držanie tela, pozitívny vplyv na ženské vnútorné pohla vné orgány a i
    Jednoducho relax prostredníctvom hudby, tanca, ktorý pripsieva k vnímaniu krásy iných kultúr sveta.
    S. Sudorová, vedúca krúžku
01


VOĽBY DO ŽŠR 2016
16.11.2016


Voľby do Žiackej školskej rady sa konali dňa 16.11.2016 v čase od 8,00
do 10,05 hod.. Tieto voľby prebiehali v priestoroch školy, konkrétne na jej chodbách tajným hlasovaním všetkých prítomných študentov školy. V celej škole bolo umiestnených 5 hlasovacích miest, kde žiaci mohli odvoliť nových členov. Na prízemí sa nachádzalo jedno stanovisko, kde volili 3 triedy. Na prvom poschodí boli tri stanovištia, pretože tam sa nachádzalo najviac až 10 tried. Na druhom poschodí sa nachádzalo tiež len jedno stanovište, kde volili 4 triedy študentov. Po ukončení volieb sa členovia ŽŠR presunuli do malej zasadačky spolu s volebnou komisiou, kde otvorili urny a spolu spočítavali hlasovacie lístky. Počet platných hlasovacích lístkov bol 1611, a naopak, počet neplatných hlasovacích lístkov bol 165. Následne ich členovia spolu s komisiou rozdelili podľa jednotlivých postov a spočítali, koľko hlasov získali kandidujúci na jednotlivé posty.

Kandidátky na post predsedníčky ŽŠR:
Miriam Forgáčová 1.A získala 164 hlasov.
Terézi Dorčiaková 1.C získala 120 hlasov.
Petronela Balková 1.C získala 44 hlasov.
Víťazkou a zároveň novou predsedkyňou sa stala Miriam Forgáčová z I.A triedy, ktorá získala najviac hlasov.

Kandidátky na post podpredsedníčky ŽŠR:
Andrea Graňáková 1.B získala 198 hlasov.
Michaela Gatialová 1.C získala 96 hlasov.
Víťazkou a zároveň novou podpredsedkyňou sa stala Andrea Graňáková z I.B, ktorá získala najviac hlasov.

Novou finančníčkou Žiackej školskej rady sa stala Martina Čupcová I.B, s počtom hlasov 284.
Techničkou Žiackej školskej rady sa stala Katarína Kormaňáková I.C, ktorá získala 267 hlasov.

Kandidátky na post medailistky ŽŠR:
Soňa Tomašáková 1.D s počtom hlasov 105
Dária Slovíková 1.D s počtom hlasov 98
Andrea Plutinská 1.D s počtom hlasov 84
Natália Očkajáková 1.D s počtom hlasov 118
Víťazkami a zároveň novými medialistakami po konkurze sa stali dievčatá: Natália Očkajáková a Soňa Tomašáková obe z 1.D.

Kandidátky na post rozhlasového tímu ŽŠR:
Janka Mrekajová 1.D získala 78 hlasov.
Magdaléna Harmatová 1.B získala 84 hlasov.
Katarína Hubčíková 1.B získala 68 hlasov.
Veronika Kuchťáková 1.B získala 100 hlasov.
Novými členkami rozhlasového tímu po konkurze sa stali: Katarína Hubčíková a Veronika Kuchťáková obe z 1.B.

    Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať, volebnej komisii za zodpovednú prácu a pomoc a novým zvoleným dievčatám držíme palce, aby sa im v rade darilo, aby získali nové skúsenosti, spoločné zážitky a aby boli taký skvelý kolektív ako stará rada. Veľa šťastia.
    medailistka Ivana Judiaková
012345678910111213


ŽIVÁ ČERVENÁ STUŽKA
24.11.2016


    Červená stužka, symbol boja proti HIV a AIDS. Choroba, ktorá trápi čoraz viac
ľudí sveta. Nevyliečiteľná choroba, ktorej sa bojí snáď každý z nás. Tí, ktorí sú nositeľmi červenej stužky, vyjadrujú podporu a solidaritu voči tým, ktorí s touto chorobou dennodenne bojujú. Červenú stužku si pripína rok čo rok čoraz viac ľudí sveta. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj rôzne podujatia.
    Jedným z podujatí oranizovaných na podporu boja, je aj ,,Živá červená stužka“. Do tohto projektu sa každoročne zapája aj naša škola. Toto podujatie sa u nás konalo 23.11.2016, kedy sa študenti zhromaždili pred budovou školy. Rok čo rok je ťažie vymyslieť, ako čo najoriginálnejšie vyjadriť našu podporu. Tento rok sme vyhútali čosi originálnejšie ako po minulé roky. Každý človek má nádej, že raz bude liek na ich chorobu vynájdený a oni budú vyliečení. S tým sa často obracajú na Boha a svoju vieru. Neraz je to jediný spôsob, ktorý utíši ich trápenie.
    Zaumienili sme si teda, že vytvoríme práve 3 hlavné znaky viery:
    Srdce – symbol lásky, veď každý z nás si zaslúži byť milovaný aj napriek všetkému, čo zažil, či nosí na svojom, ale aj v svojom tele. V láske sa predsa nerobia rozdiely. Práve láska blížneho často pomáha prežiť ťažké chvíle spojené s touto chorobou.
    Kotva – nádej, práve tá nikdy neutícha. Nie darmo sa hovorí, že nádej umiera posledná. Nádej, snáď jediná vec, s ktorou každý večer zaspávame. Vec, ktorá nám vždy dodá svetlý plamienok do nášho srdca.
    Kríž - ako symbol toho, že Ježiš dokázal kríž premôcť, vstať z mŕtvych, vstúpiť do kráľovstva nebeského a usadiť sa po pravici otca. Nevzdávať sa! Hlavná myšlienka boja proti tejto zákernej chorobe.
    Nádej, viera a láska všetkých ľudí spája. Spojme sa a začnime spoločne bojovať proti tejto nevyliečiteľnej chorobe. Podporme ľudí trpiacich týmto ochorením. Nech nestrácajú nádej na svoje vyliečenie.
    Petra Boháčiková
012345678


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHHO JAZYKA A LITERATÚRY - 24.11.2016


    Dňa 24.11.2016 sa v našej škole konala olympiáda zo SJL. Študenti boli rozdelení
do dvoch kategórií: B- kategória – 1., 2. ročník, A- kategória – 3., 4. ročník. Olympiáda pozostávala z dvoch častí: písomnej a ústnej.
    V písomných úlohách bol test zostavený na spôsob externých maturitných skúšok: krátky literárny úryvok, ktorý mali žiaci rozanalyzovať zo všetkých jazykových rovín. Ďalšou písomnou úlohou bola transformácia textu – kratučká bájka mala inšpirovať k napísaniu krátkeho poučného príbehu zo života ľudí a v kategórii B mali súťažiace vytvoriť krátky náladový opis našej školskej aleje.
    Ústna časť pre staršie študentky mala názov: Predstav našu školu záujemcom o štúdium na Burze stredných škôl, mladšie sa popasovali s diskusným príspevkom na tému: Nie je hanba padnúť, ale zostať dlho ležať (v trvaní najviac 2 min).
    Víťazky obidvoch kategórií postupujú do krajského kola olympiády, ktoré sa bude konať začiatkom roka 2017. Knižné odmeny zakúpila Rada rodičov PaSA. Za pekné diplomy a technickú pomoc patrí vďaka p. profesorke G. Rafajovej.
Výsledky olympiády:
    Kategória A:
        1. M. Halusková (III.D – postup do krajského kola)
        2. R. Rusková (IV.B)
        3. M. Kostelanská (III.B)

    Kategória B:
        1. K. Bútorová (I.C – postup do krajského kola)
        2. M. Dvorščíková (I.C)
        3. M. Kováčiková (II.C)

    Víťazkám srdečne blahoželáme!!!!!
    kabinet SJL
0123456


ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
9.11.2016


    Dňa 9.11.12016 sa na našej škole uskutočnila Študentská kvapka krvi.
Darovania krvi sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, ktorí dosiahli vek 18 rokov a spĺňali zdravotné kritéria. Odberu krvi sa zúčastnilo 36 darcov, z ktorých bolo 18 prvodarcov. 15 darcov nespĺňalo zdravotné kritéria pre darovanie krvi. Odberu sa zúčastnili aj 2 vyučujúci. Krv darovalo spolu 21 darcov. Tejto akcie sa zúčastnilo: 13 štvrtákov, 6 tretiačok a 2 vyučujúce.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko - transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Táto akcia sa konala v spolupráci s SČK, kde zástupca SČK v Martine rozdával darcom upomienkové predmety.
    Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nini, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    Marieta Pišková
0123456789101112131415


EXKURZIA DO UHORSKÉHO BRODU
23.11.2016


    Celý můj život bylo putování a neměl jsem vlasti. Ustavičně jsem měnil místo
pobytu a nikde jsem neměl domov. (Ján Amos Komenský)
    Aj napriek tomu sme sa my - žiačky IV. A a IV. D triedy s p. Nátherovou a p. Kučerovou dňa 23.novembra 2016 boli pozrieť na jedno z možných miest narodenia J.A. Komenského, do Uhorského Brodu.
    Navštívili sme jeho múzeum, kde nás privítala sympatická sprievodkyňa, ktorá nám porozprávala o jeho živote. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí.
    Taktiež nás prekvapila krásna expozícia:
    Studňa poznania, v ktorej sa nám vďaka najnovšej technológii premietal jeho život.
    Na konci exkurzie nás sprievodkyňa vzala do veľkej sály, kde sa nám netradične na zrkadlách premietali obrázky súčasnej doby, ktoré sprevádzali citáty od J.A. Komenského prostredníctvom jeho diela: Obecní porada o nápravě věcí lidských
         Panegersia     Kniha o všeobecnom prebúdzaní
         Panaugia     Cesta všeobecného svetla
         Pansophia     Všeobecná múdrosť – vševeda
         Pampaedia     Všeobecné zušľachťovanie mysle – vševýchova
         Panglottia     Všeobecné zušľachťovanie jazykov
         Panorthosia     Všeobecná náprava – všenáprava
         Pannuthesia     Kniha o všeobecnom povzbudzovaní
    Historie má být pamět minulosti, zrcadlo budoucnosti, usměrňovatelka přítomnosti. (Pansophia)
    Každý nechť usiluje, aby veškeren lid, nejen studovaní, naplněn byl duchem moudrosti. (Panorthosia)
    Jako je celému lidskému pokolení celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho věk školou, od kolébky až do hrobu.
    Všichni lidé všechno všestranně.
    Lenost a zahálka ničí život a síly člověka a jsou příčinou četných nemocí.
    Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. Je v zájmu každého člověka starat se o své zdraví. (Pampaedia)

    Z exkurzie sme odchádzali s novými poznatkami a prijemnými pocitmi.
    Alžbeta Matysová, IV. A trieda
012345


HALLOWEEN NA ŠKOLE
2.11.2016


    Halloween - sviatok, ktorý pozná azda každý z nás. Hoc si tento sviatok
pravdepodobne najviac spájame s Amerikou, veľkej obľube sa teší aj na Slovensku. V tento ,,magický deň“ sa vraj prebúdzajú všetci duchovia, strašidlá či dokonca vstávajú mŕtvi. Deň plný strachu a bázne, no len tak na oko. Ľudia sa prezliekajú do rôznych masiek a neodmysliteľnými symbolmi sú tekvice, strašidlá či bosorky.
    Preto sme ani my nechceli ostať staromódni a na našej škole zorganizovali Halloween. Aj napriek úskaliam a rôznym iným podujatiam na škole, ktoré ovplyvnili dátum uskutočnenia, sme zahájili nultý ročník dňa 2.11.2016. Úlohou študentov bolo najprv vymyslieť si halloweensky kostým a následne v ňom prísť oblečení do školy. Po škole sa promenádovalo niekoľko mŕtvol, bláznov či dokonca sa našla aj mŕtva červená čiapočka. Z rozhlasu zneli strašidelné melódie, ale aj história či zvyky Halloweenu. Členovia žiackej školskej rady chodili z triedy do triedy a počítali, koľkí študenti z triedy boli preoblečení do halloweenskej masky. Podľa počtu žiakov sa následne triedam pridelili body. Tí, ktorí si vyzdobili v halloweenskom duchu aj svoju triedu, získali body navyše.
    I keď sa náš nultý ročník nestretol v reáli s takým ohlasom, o akom sme sa dopočuli a s akým sme počítali, pár odvážlivcov sa predsa len našlo, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež dúfame, že ďalšie ročníky sa ujmú a strašidielok bude viac.
    Do strašenia, priatelia!
    mediatistka Peťa Boháčiková
0123456789


O NÁSTRAHÁCH CESTY DO ZAHRANIČIA
23.11.2016


    Mnohé zo študentiek uvažujú o tom, že po skončení školy pôjdu do zahraničia,
pracovať, študovať...
    Nie je to však až také jednoduché ako si mnohé z nich predstavujú. O nástrahách cesty do zahraničia im 23.11.2016 prišla porozprávať p. Ľudmila Húsková z PZ v Martine so svojimi dvoma kolegami. Študentky IV.B a IV.C sa dozvedeli o krutej pravde obchodovania s ľuďmi bez toho, aby bola prikrášlená alebo skrytá za paragrafmi. Pani Húsková študentky zaujala skutočnými príbehmi z praxe a cennými radami: nestopovať, na sociálnej sieti nemať príliš detailné portréty, neuvádzať presné miesto bydliska a školu, overiť si každú agentúru cez ktorú pôjdu do zahraničia, nedávať doklady z ruky, urobiť si z nich kópie, s rodičmi si dohodnúť varovný signál cez telefón, že niečo nie je v poriadku. Práve niektorá s týchto rád ich v budúcnosti môže zachrániť pred obchodovaním s ľuďmi či sexuálnym zneužívaním.
    Neostalo však len pri slovách. Študentky, ktoré mali záujem, sa mohli postaviť zoči-voči mužskej sile a odskúšať si aké je to brániť sa. Policajti im ochotne vysvetlili, ako najúčinnejšie ublížiť chlapovi, vystrašiť ho alebo ho aspoň prekvapiť.
01234567


AMNESTY INTERNATIONAL V NAŠEJ ŠKOLE
október 2016


    Poznáte organizáciu s názvom Amnesty International? Mnohí o nej vedia všeličo,
iní máločo, no nájdu sa aj ľudia, ktorí sa s týmto názvom stretli prvýkrát. Čo to teda vlastne je?
    Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete. Takmer 2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín sveta sa usiluje o dodržanie ľudských práv na celom svete. Toto hnutie založil londýnsky právnik Peter Benenson, ktorý v roku 1960 čítal článok o portugalských študentoch, ktorých uväznili za to, že si pripíjali na slobodu. Na základe tejto udalosti zahájil jednoročnú kampaň „Zabudnutí väzni – Výzva za amnestiu 1961“. Kampaň požadovala prepustenie všetkých väzňov, ktorí boli uväznení za vyjadrenie svojej viery, presvedčenia, rasy, farby pleti či pôvodu. Takto Benenson vyzýval ľudí aby písali listy vládnym predstaviteľom, ktorí týchto väzňov svedomia držali a žiadali o ich prepustenie. Kampaň sa rozrástla do iných krajín a koncom roka 1961 bola vytvorená organizácia Amnesty International.
    Aj Slovensko získalo informácie o hnutí. Amnesty International tak zahájila svoju funkciu v roku 1994 aj na Slovensku. Slovenskí aktivisti, členovia, dobrovoľníci, ale aj profesionáli sa snažia o dodržanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Cieľom Amnesty International Slovensko je realizovať aktivity v prospech ľudských práv. Taktiež zvyšujú povedomie o organizácii a možnostiach zapojenia sa do jej aktivít.
    Naša II.C trieda sa zúčastnila stretnutia s dvoma mladými členmi AI - Sikym a Barborou. Prvé stretnutie, realizované v októbri 2016, sa nieslo v duchu spoznávania organizácie. Oboznámili sme sa s jej krátkou históriu a s funkciou. V ďalšej časti prvého stretnutia sme mali za úlohu vcítiť sa do role nejakého človeka. Každý z nás si vytiahol papierik, na ktorom bol opísaný život nejakého človeka. Ľudia uvedení na lístkoch boli z z rôznych krajín, z rôznych kultúr. Diskutovali sme o ich spôsobe života, či mali resp. nemali porušené svoje práva. V závere stretnutia nám predstavili Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.
    Na druhom stretnutí nás čakala tzv. Živá knižnica . Prišli medzi nás ľudia – „živé knižky“ –, ktorí nám rozprávali svoje životné osudy. Navštívila nás Viera, cestovateľka, Milan, gay, Julek, Róm a Janka, diabetička. Živé knihy rozprávali svoje životné príbehy, my sme sa pýtali, diskutovali. Živá knižnica je skutočne významný moment. Priama interakcia s ľuďmi s rôznymi životnými príbehmi zanechala v nás nezabudnuteľný zážitok, podnietila naše úvahy o našich postojoch, predsudkoch, stereotypoch.
    So Sikym a Barborou nás čaká ešte jedno, posledné stretnutie . Tu nás čaká maratón písania listov vládnym predstaviteľom rôznych krajín, ktorí zadržiavajú väzňov svedomia. Našou úlohou bude písať listy do krajín, kde sú títo ľudia väznení so žiadosťou vyslobodiť ich za niečo, za čo boli neprávom odsúdení. Budeme diskutovať o tom, ako rozšíriť maratón písania listov v našej škole, veď krátkym listom môžeme zachrániť nejedného človeka.
    Simona Kelušiaková II.C
01234567891011


IMATRIKULÁCIE 2016
16.11.2016


    Tohtoročné imatrikulácie boli niečím veľmi zvláštne. Okrem toho, že sa
obligátne konalo pasovanie nových prváčikov za študentov strednej školy, imatrikulácie boli pripravené aj pre druhákov, ktorí si minulý rok túto parádu nemohli odskúšať. Imatrikulácie sa konali dňa 16.11.2016 v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Na našich prvákov tam čakali hviezdy z rôznych kútov sveta od Katy Perry cez Dominiku Cibulkovú až po Andrea Bocelliho. Dievčatá prvých ročníkov sa zúčastnili slávneho odovzdávania cien v programe Červený koberec, kedy si pre ne celebrity pripravili rôzne zaujímavé úlohy. Prváčky tieto úlohy zvládli bez najmenšieho problému a vyzeralo to tak, že si tento veľkolepý večer užívali plnými dúškami. Za to môžu poďakovať III.C triede, ktorá pre ne tento program pripravila, a tým ich prijala medzi ostatných študentov školy.
    Po slávnostnom odovzdávaní cien nastúpila na pódium trieda III.A, ktorá precestovala lietadlom takmer celý svet, no na palube lietadla sa dozvedeli, že sa na nej nachádzajú čierni pasažieri. Pre týchto cestujúcich mala pripravené rôzne destinácie: Čínu, Egypt, Britské ostrovy a samozrejme naše krásne Slovensko. Študentky druhých ročníkov boli rozdelené do dvoch skupín a museli zodpovedať na kvízové otázky, ktoré sa týchto destinácii týkali. Skupina, ktorá odpovedala nesprávne a prehrala, sa trestu nevyhla. Na koniec programu cestujúci pristáli na Slovensku, kde si pripomenuli naše zvyky a tradície.
    Študentkám tretích ročníkov sa chceme poďakovať, za ich kreativitu, ochotu, skvelý program a dúfame, že dievčatám prvých a druhých ročníkov sa tento program páčil a budú naň spomínať dlhé roky.
    medailistka Ivana Judiaková
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637


PEDAGOGIKA NA DOD 2016
11.11.2016


    Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa na našej škole konal dňa 11.11.2016
Deň otvorených dverí. Istotne veľa zo žiakov zostalo v škole, aby uchádzačom a ich rodičom priblížili našu školu, vyučovacie predmety a poskytli dôvody, prečo by si vlastne mali vybrať našu školu, ktorú už navštevovalo nemalý počet študentov/študentiek.
    Konkrétne ja som bola v IV.B učebni, kde p. Kučerová, Nátherová a Laurová oboznamovali už spomínaných uchádzačov o našej obľúbenej pedagogike a odbornej praxi, analyzovali učivo v jednotlivých ročníkoch. P. Nátherová premietala ukážky z výstupov z odbornej praxe v materskej škole a v školskom klube detí.
    Ale aby to nebolo len o teórii, tak hovorené slovo obohatili žiačky z II.D triedy, ktoré vymysleli básničku a pieseň na známu melódiu: Zbohom buď. A nakoniec žiačky III.B, ktoré zaspievali dve piesne o pedagogike.

        Pedagogika je veda ťažká,
        nie každý ju zvláda zľahka.
        Prejdeš si pojmami
        a hneď si trochu vzdelaný...

    Dúfam, že sme našich uchádzačov zaujali a uvidíme sa s nimi na talentových skúškach.
    Mária Kostelanská III.B
0123456


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2016
11.11.2016


    Opäť sa otvorili dvere Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vhrnuli sa do nich
tucty nádejných uchádzačov o štúdium na našej škole. Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 11.11.2016. Informovať sa mohli nielen o podmienkach prijatia, ale aj o tom, čo všetko sa tu vyučuje. Záujemcovia navštívili taktiež rôzne priestory školy, ako napríklad telocvičňu, ale aj odborné učebne jazykov, hudobnej a dramatickej výchovy.
    Jednou zo zastávok putovných družín bola miestnosť žiackej školskej rady. Tam ich už čakali jej členovia, pripravení s chuťou informovať a navnadiť budúcich študentov. Prv všetci členovia predstavili, aké posty zastávajú a načo taká rada slúži. Nasledovala prezentácia podujatí, ktoré organizuje. S určitosťou môžem povedať, že všetkých zaujala. Na odľahčenie atmosféry sme zvolili pár hier pre zlepšenie nevšedného myslenia. Potešilo nás, že niektoré skupiny prišli na podstatu hry Kufor či Ovce. Veď koho by netešilo, keď od vás ľudia odchádzajú s úsmevom na tvári? Tešíme sa na nových spolužiakov a spolužiačky.
    Medailistka Petra Boháčiková
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536


KRÁSA ŽIVOTA
3.11.2016


    Veľmi peknú akciu aj tento rok zorganizovali vyučujúce hudobnej výchovy
p. Klusková, p. Tumová, p. Nechalová , a to pod názvom KRÁSA ŽIVOTA. Ide o postupovú súťaž, pretože víťazky sa na jar 2017 zúčastnia celoslovenského kola speváckej súťaže v Leviciach. Súťaž v modernom a ľudovom speve sa konala 3. 11. 2016 v hudobnej učebni. Záujem dievčat bol naozaj veľký a svojimi výkonmi, najmä v ľudovom kole, by mohli konkurovať aj profesionálnym speváčkam. K vysokej úrovni výkonov určite prispel hudobný sprievod dievčat – huslistiek, harmonikárok, flautistiek pod vedením p. Tumovej či gitarový sprievod p. učiteľa Holenku. Techniku, ozvučenie zabezpečovala p. Klusková. Dievčatá si podobne ako minulý rok vybrali slovenské i anglické populárne piesne. Najprirodzenejšie pôsobili súťažiace v ľudovom kole, keď spievali oblečené v slovenských krojoch – radosť počúvať a pozerať.
    Porota v zložení, p. zástupkyňa K. Hanková, študentka A. Kováčiková (III. A) a vedúca poroty, učiteľka S. Sudorová, rozhodla nasledovne:
    V ľudovom kole získali ocenenie:
        1. miesto: Janka Chovančáková II.D
        2. miesto: Martina Salusová IV.D
        3. miesto: Adriana Tomanová I.C
    V modernom kole sa umiestnili:
        1. miesto: Barbora Kopecká III.C
        2. miesto: Daniela Kuncová II.D
        3. miesto: Petronela Balková I.C
    Víťazkám v mene školy srdečne blahoželáme a veríme, že nielen našu školu, ale aj Žilinský kraj budú v Leviciach úspešne reprezentovať. Všetkým organizátorom a účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.
    Vedúca poroty: Slávka Sudorová
01234567891011

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

DECEMBER 2016
01.12.- CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ
  SÚŤAŽ EXPERT
- výber žiakov 1.-4.roč.
03.12.- Mikuláš Trebostovo
- trieda III.A
06.12.- OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
  ŠKOLSKÉ KOLO
- výber ž.2.-4. roč.,8.00 hod.
07.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.C,II.D
08.12.- Beseda s utečencami zo Sýrie
- IV.A, IV.B, 16.00 hod.-ŠI
09.12.- Maratón písania listov
  Napíš list. Zmeň život
- počas prestávok, II.C
09.12.- Mikuláš – Hotel Rezident T. T.
13.12.- Záverečný workshop k projektu
  Fair Play v spolupráci s AI
– 5. VH, II.C
14.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.A,II.B
20.12.- Divadelné predstavenie - Bratislava
- II.A,II.B
22.12.- VIANOČNÝ PROGRAM
- VIANOČNÉ TRHY
- VIANOČNÝ PUNČ
- VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- TVORIVÉ DIELNE S TEMATIKOU
  VIANOC
priebežne- Príprava programov k Mikulášu
  a Vianociam pre deti
  cvičných zariadení
- 3. a 4.roč.

NOVEMBER 2016
02.11.- Finančná gramotnosť hrou
- 9.45-12.30, IV.C
03.11.- SPEVÁCKA SÚŤAŽ
  KRÁSA ŽIVOTA
- výber žiakov
07.11.- Interaktívny koncrt
  "Generácia XYZ"
- 13.00 hod., 1.-4.roč.
09.11.- Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4.roč.
07.11.- E BOBOR
  súťaž v počít. zručnostiach
- výber 1.-2. roč.
11.11.- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- od 13.30 hod.
12.11.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- od 9.00 hod.
15.11.- Projektový deň so živou
  knižnicou - projekt Fair Play
- 10.50-14.15 hod., II.C
16.11.- VOĽBY DO ŽSR
- 8.00-10.50 hod., 1.-4.roč.
16.11.- IMATRIKULÁCIE 1.roč.
- 11.50-14.15 hod., 1.-4.roč.
23.11.- Exkurzia Po stopách Komenského
- IV.A, IV.D
24.11.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- 8.00-12.30 hod., výber 1.-4.roč.
28.11.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. štvrťrok
priebežne- Červené stužky
priebežne- Nástrahy cestovania do zahraničia
- obchodovanie s ľuďmi
- 4.roč.
priebežne- Medzinár. Deň knižníc
priebežne- Ročníkový volejbal. turnaj

OKTÓBER 2016
03.10.- Divadelné predstavenie v Žiline
- 3.-4.roč.
04.10.- CEZPOĽNÝ BEH – KRAJSKÉ
  KOLO L. MIKULÁŠ
- výber žiakov
05.10.- Workschop k projektu "O migrácii
  bez predsudkov"
- 14.00 hod.
06.10.- Dni nezábudiek – celoslovenská
  zbierka
10.-12.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.B,C
10.-14.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
12.10.- Úvodné stretnutie k súťaži
  "Roadshow 2016"
- výber žiakov 3.roč., 6.a 7.VH
17.-21.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
17.-19.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.A,D
18.10- SÁROVA BYSTRICA
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber ž. 1.-4.roč.
20.10.- Ľudské práva a činnosť Amnesty
  International. Úvodné stretnutie
  k projektu "Fair Play"
- II.C, 6.a 7.VH
24.10.- Literárna beseda – M. Bartoš,
  O. Nagaj
- IV.B,C, 4.a 5.VH
24.10.- Protidrogové predstavenie
   "Hniezdo padlých anjelov"
- KD, 13.00hod.
25.10.- Muzikál Ferdo Mravec
  Galéria Dominika Skuteckého
- B.Bystrica, 3.roč.
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- kúpeľný park
28-31.10- JESENNÉ PRÁZDNINY

SEPTEMBER 2016
05.09.- Otvorenie školského roka
06.09.- Triednické práce
07.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
08.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
16.09.- RIADITEĽSKÉ VOĽNO
21.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
23.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslávila 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice