logo_zsr
logo_zsr
logo_zsr
logo_si    informácie
   aktuality
logo_Rim
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
  OZNAMY


PRE RODIČOV ŽIAKOV ŠKOLY
Predseda RR a riaditeľ školy Vás pozývajú na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2016 (sobota) o 9.00 hod. v budove MÚ (kultúrny dom) v Turčianskych Tepliciach.
Program:
1.Otvorenie
2.Správa o činnosti RZ, voľba nových členov do RR, príspevok na činnosť RZ a iné
3.Príhovor riaditeľa školy
4.Krátky kultúrny program
5.Triedne rodičovské združenie (v budove školy)
Vaša účasť na RZ je nutná!

logo_itic Pozývame Vás na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční
dňa 11. 11. 2016 od 13.30 hod.
v budove školy.
Tešíme sa na Vás!


Pozrite si pozvánku tu.

logo_itic PRE ŽIAKOV ŠKOLY

Prihláste sa na súťaž v speve ľudovej a populárnej piesne.

Pozrite si uputávku tu.

logo_itic PRE ŽIAKOV ŠKOLY

Informácie o medzinárodnej súťaži žiačok stredných škôl MISS RENETA 2017.

Pozrite si uputávku tu.

PRE ŽIAKOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácii I.KPŠ pre 1. polrok šk. roka 2016/2017

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk
Vyplň dotazník pre študentov - Poznáš svoj ISIC?

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


BESEDA PRE ŠTVRTÁČKY ... MATURITY SA BLÍŽIA - 24.10.2016


    V pondelok 24.10.2016 sme sa my - štvrtáčky zo IV. B a IV. C - zúčastnili cez 4.
a 5. vyučovaciu hodinu besedy s bývalými profesormi našej školy, spisovateľmi Ondrejom Nagajom a Miroslavom Bartošom. Každý z nich nám porozprával svoje zážitky z „učiteľovania“ a o svojich spisovateľských začiatkoch, či už v poézii alebo próze. Milo odpovedali na naše otázky a prečítali nám zaujímavé úryvky zo svojej tvorby. Bolo to veľmi podnetné, určite po niektorej z knižiek siahneme. Zároveň ďakujeme p. profesorkám SJL, že pre nás pripravili takého príjemné stretnutie.
    N. Potocká, IV. B
01


„HNIEZDO PADLÝCH ANJELOV“
24.10.2016


    Téma drogovej závislosti, spracovaná na základe skutočného príbehu Vlada
Schwandtnera z protidrogovej liečebne v Tomkách, človeka, ktorý zachránil 300 drogovo-závislých!
    Divadelné predstavenie, ktoré v priebehu cca. 60 minút predstaví žiakovi realitu skutočného príbehu dvoch „závislákov“ – chlapca a dievčaťa, ktorí vo víre veľkomesta spadli do „priepasti“ drogovej závislosti a poodhalí nielen príčiny ich „úpadku“, ale naznačí aj možnosti riešenia.
    Spadnúť a znova sa postaviť!“ – počuť z úst pána Motla, ktorý stvárňuje Vlada Schwandtnera. Vie, o čom svojim chovancom hovorí, nakoľko aj on si „prešiel“ obdobím alkoholovej závislosti. Príčina sa vždy nájde – nevhodní priatelia, zlé vzťahy v rodine, „prísni a nároční“ rodičia, snaha „utiecť“..., ale stále je to o konkrétnom človeku, o jeho schopnosti alebo neschopnosti popasovať sa pre neho s „neriešiteľnou situáciou“ a jeho psychickej odolnosti, vytrvalosti, odvahe a trpezlivosti. Odhaliť príčinu a nájsť riešenie spočíva v neustálej komunikácii s chovancom zariadenia, povzbudzovaní a motivovaní, presviedčaní, že je ČLOVEKOM, ktorý si zaslúži len to NAJLEPŠIE bez ohľadu na okolitý svet a HANBOU nie je spadnúť, ale nepostaviť sa!
    Dňa 24.10.2016 žiaci našej akadémie navštívili divadelné predstavenie „Hniezdo padlých anjelov“ v podaní Divadla Maska zo Zvolena. Osloviť mladého človeka v dnešnej „pretechnizovanej“ dobe je veľmi ťažké, ale ja verím, že hercom Divadla Maska sa to podarilo.
    PaedDr. Miriam Michalková, koordinátor prevencie
0


Nádejné moderátky z PaSA
18.10.2016


    Dňa 18.10.2016 sa v Martine konalo regionálne kolo súťaže mladých
moderátoriek a moderátorov pod názvom Sárova Bystrica, ktoré už tradične pripravuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
    Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára žiakom ZŠ a SŠ priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.
    Svoje komunikačné zručnosti v regionálnom kole predviedli aj mladé talentované moderátorky z PaSA Turčianske Teplice. Aj keď sa tento rok neumiestnili, podľa ich vyjadrení je pre nich účasť v tejto súťaži príležitosťou na získanie cenných skúseností a na porovnanie sa s „konkurenciou“. Za zmienku stojí aj to, že miesta boli udelené študentom zo súkromného konzervatória, ktorých vyučujúce boli v porote.
    Regionálneho kola sa zúčastnilo 17 súťažiacich z Turca. Nádejní moderátori sa predviedli v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Hodnotený bol okrem iného celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča/diváka, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu ich tvorby, výber tém, či schopnosť pripraviť si rozhovor alebo spravodajský blok.
    Naše druháčky: B. Jarombeková, V. Oboňová (II.A), P. Mládková, A. Buzáková (II.B) a M. Michálková, E. Zvonárová, E. Ondríková sa predviedli vo skvelej forme a čo nás teší ešte viac, na budúci rok si chcú svoje sily zmerať s mladými moderátormi z ostatných škôl ešte raz.
    Kabinet SJL PaSA


DNI NEZÁBUDIEK
6.10.2016


    Deň 10. október je Svetovým dňom duševného zdravia a k nemu sa viažu
Dni nezábudiek. V rámci týchto dní organizuje Liga za duševné zdravie celoslovenskú verejnú zbierku, do ktorej sme sa zapojili už šiestykrát. Symbolom zbierky je kvietok nezábudky, ktorý vyjadruje krehkosť a zraniteľnosť ľudskej duše a súčasne nám pripomína, aby sme nezabúdali na svoje duševné zdravie. Prácu dobrovoľníčok ochotne vykonávali dievčatá zo IV. D triedy – Monika Vrtochová, Andrea Šikyňová, Veronika Vojtasová, Beáta Patrnčiaková, Lucia Šuranská a Valéria Plešivčáková.
    Dňa 6. októbra 2016 ponúkali nezábudku za dobrovoľný príspevok členom pedagogického zboru a spolužiačkam, neskôr oslovovali občanov mesta Turčianske Teplice. Dievčatá sa vrátili unavené, uzimené (počasie veru zbierke u nás neprialo), ale s dobrým pocitom, že vykonali prospešnú činnosť. Výnos zbierky bol 147,35 €. Peniaze budú poukázané na účet Ligy za duševné zdravie a poslúžia ľuďom s duševným ochorením. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na podporu duševného zdravia!
    koordinátor zbierky Jarmila Pavelcová
0


JESENNÉ HODY
26.9.2016


    Jeseň. Ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako
švihnutím čarovného prútika. Vždy je iná, no zároveň v niečom rovnaká. Je to obdobie plné farieb. K jeseni neodmysliteľne patria tzv. „Jesenné hody,“ ktoré sa 26.09. 2016 konali aj na našej škole. Jablká, slivky, hrušky, či tekvice. Ovocie, ktoré je pre toto ročné obdobie veľmi typické. Naše „hody“ spočívali práve v tomto. Dievčatá z rôznych tried napiekli zaujímavé a chutné koláče. V pondelok ich pred začatím vyučovania priniesli do bývalého bufetu, kde sa potom cez veľkú prestávku konali naše „Jesenné hody.“ Každý, kto sa do tejto akcie zapojil a prispel svojím receptom, sa mohol cez veľkú prestávku „usalašiť“ v bufete a vychutnávať si dobroty spolu s čarom jesene. Skoro v každej triede sa našlo pár dievčat, ktoré koláč priniesli. No najviac koláčov upiekla trieda IV.C, ktorá získala 3 body. Všetkým zúčastneným chceme poďakovať, že sa podieľali na tejto akcii, a takýmto spôsobom spolu s nami oslávili príchod jesene. Dúfame, že sa vám toto podujatie páčilo a že o rok sa zídeme v hojnejšom počte.
    Vaša medailistka Ivana
012345678


VÝLET ZA ODMENU!
19.9.2016


    Žiacka školská rada v spolupráci s rodičmi, vedením školy a triednymi
profesormi pravidelne organizuje podujatie Výlet za odmenu, ktorým chce oceniť usilovných a vzorných študentov za ich prospech a dochádzku, čím chce navonok deklarovať, že dobre sa učiť a pravidelne dochádzať do školy sa oplatí. Výlet má mať vyslovene motivačný charakter na študentskú obec našej školy.
    Toho roku sme sa spoločne s premiantmi školy, za každú triedu po dvaja študenti, vybrali v pondelok 19.9.2016 do neďalekého Strečna. Počasie nám prialo, aspoň pri odchode. Bolo slnečno a príjemne teplo, no nad Strečnom viseli ťažké jesenné mraky a vyzeralo to, že čochvíľa začne pršať. Našťastie, nebo sa nad nami zmilovalo a nepustilo ani jednu kvapku. Hovoríte si: „Strečno?! A čo tam?“
    Po vystúpení z autobusu sme študentov zaviedli k našej najdlhšej rieke, k Váhu. Dovtedy nikto z nich netušil, aký výlet ich čaká, ale v tej chvíli sa všetkým rozjasnilo. Po pár minútach čakania prišli na stanovisko pltníci oblečení v tradičnom pltníckom odeve. Poskladali pre nás dve plte a pustili sme sa splavovať rieku. Hlavný pltník počas celej plavby rozprával zaujímavosti zo života pltníkov, o tom, kedy toto remeslo vzniklo a dokedy sa na Slovensku prevádzkovalo, porozprával nám informácie o histórii regiónu, najmä o dvoch hradoch týčiacich sa na skalách nad riekou, o faune a flóre NP Malá Fatra, o železnici, tuneloch a mostoch a svoje rozprávanie popretkával legendami (napríklad o známej Margite a Besnej) či vtipnými poznámkami. Aby sa zážitok z plavby znásobil, zadný pltník nám počas cesty zaspieval pár ľudových piesní. Po hodinu a pol trvajúcom splave sme sa s pltníkmi rozlúčili a ešte vystúpili k novému a opravenému strečnianskemu hradu, ktorý si dievčatá prezreli, pofotili sa a vybrali sme sa na cestu späť domov.
    Veríme, že sa študentkám tento výlet neopakovateľne vryl do diára ich spomienok a naďalej sa budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší z výletov za dobrodružstvom ktovie kam.
    Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
012345678910


KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT V PRÍRODE - LETNÉ ŠPORTY
máj - jún 201601234567891011121314151617181920212223


VŠETKY CESTY VEDÚ DO RÍMA
máj 2016


    Na našej škole sa už stalo tradíciou, že sa každý rok v máji vyberieme na potulky
Európou. Predchádzajúce tri roky sme navštívili jej nádherné metropoly, akými bezpochyby sú Londýn, Paríž, Brusel, Amsterdam či Remeš. A keďže všetky cesty vedú do Ríma, tak aj tie naše nás tam toho roku zaviedli.
    Ale poďme pekne po poriadku. Skôr než sme sa ocitli vo večnom meste, museli sme zdolať dlhú a náročnú nočnú jazdu na juh. Po nekomfortnej noci sme sa v dopoludňajších hodinách ocitli v Pise. Predierajúc sa davmi turistov a uličkami plnými stánkov s neodmysliteľnými suvenírmi, ktoré majú pripomínať návštevu tohto miesta, za stredovekými hradbami sa nám naskytol úžasný pohľad na obrovský areál, vyhlásený v r.1987 za pamiatku UNESCO, s troma markantnými budovami – Baptistériom sv. Jána Krstiteľa, katedrálou Nanebevzatia Panny Márie a zvonicou, známou ako šikmá veža. Všetky tieto pamiatky sú koncentrované na námestí La Piazza del Duomo nazývaného i Námestím zázrakov. Pri pokladniach to ide rýchlo, ale musíte si zvyknúť na taliansky chaos, ktorý je všadeprítomný. A nie len v Pise! Do dvoch spomínaných sakrálnych pamiatok sa dostanete kedykoľvek, ale na vežu je časenka, čo znamená, že pri nákupe lístka si na ňom nájdete presný čas, kedy sa môžete pokúsiť na ňu vystúpiť, ale predtým si musíte všetky veci odložiť v šatni, kde panuje už spomínaný chaos. Nie som klaustrofobik, ale po vstupe do veže som mala veľmi zmiešané pocity. K čomu vám ich pripodobiť? Nuž, snáď každý z vás zažil nepríjemné točenie sa hlavy po vystúpení z kolotoča. A nebol to len môj subjektívny pocit. Po výstupe na vrchol zvonice, ktorá práve kvôli svojmu nakláňaniu nebola nikdy dokončená (cieľom majstrov z 13.storočia bolo postaviť najvyššiu zvonicu na svete), sa návštevníkom naskytne nádherný výhľad na mesto i blízke toskánske okolie. Po zhliadnutí všetkých historických budov a nákupe suvenírov, sme sa opäť ocitli v autobuse na ceste do kúpeľného mestečka Montecatini Terme, kde sme mali prenocovať v miestnom hoteli. Po štedrej večeri sme sa išli prejsť po tomto vyhľadávanom kúpeľnom rezorte, ktoré v čase svojej najväčšej slávy navštívil i skladateľ Giuseppe Verdi a známy módny návrhár Christian Dior.
    Druhý deň smerovali naše kroky do Florencie, ktorej centrum bolo v roku 1982 zapísané do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a je kolískou renesancie a talianskych klasikov Danteho, Petrarcu, Boccaccia. Mesto je spojené s vládou slávnej rodiny Medici, s obchodom, financiami, s moreplavcami a objaviteľmi ako Amerigo Vespucci, či slávnymi majstrami Michelangelom, Botticellim a Leonardom da Vincim. Na námesti Piazza del Duomo sme mali hodinový rozchod na prezretie si Dómu Santa Maria del Fiore (3.najvyšší v Taliansku), Baptistéria sv. Jána a Giottovej zvonice. Každý sa mohol rozhodnúť, čo si chce pozrieť. My, po krátkej prehliadke dómu, sme sa rozhodli pre výstup na 82 m vysokú zvonicu, na vrchole ktorej sme sa stretli s krajanmi, po rozhovore s ktorými sme si vychutnali pohľad na červené strechy mesta popretkávané tenkými nitkami uličiek a riekou Arno. Po zraze sme pokračovali na Radničné námestie, na ktorom stojí palác Vecchio, Neptúnova socha a neodmysliteľná, všetkými turistami vyhľadávaná socha Dávida po boji s Goliášom. Neďaleko sa nachádza známy palác Pitti a ospevovaná galéria Uffizi, ukrývajúca skvosty majstrov, akými bezpochyby boli Michelangelo, Leonardo da Vinchi, Raffael, Botticelli, Tizian, Rubens, Carravagio. Po parížskom Louvri je to najvyhľadávanejšia obrazáreň v Európe. Z Radničného námestia sme sa presunuli na most Ponte Vecchio, najstarší, najužší most mesta spojený s malými obchodíkmi ponúkajúcimi zlatnícke výrobky. Aj dnes má svoju špecifickú atmosféru, len škoda, že pred príchodom naň, vás na každom kroku zastavujú nedomorodí pouliční predavači ponúkajúci gýče a šmejdy. Perlu Toskánska sme opúšťali zaliatu stredomorským slnkom smerujúc k ďalšej UNESCO pamiatke vybudovanej na malom kopčeku – Assisi. Približujúc sa k mestečku bolo jasné, že toto miesto by si zaslúžilo viac času a pozornosti, než sme naň mali vyhradené. Mesto preslávil sv.František a jeho nasledovateľka Klára, ktorí kázali a praktizovali život v absolútnej chudobe, pokání a pokore. Aspoň nachvíľu sme sa nadýchli toho zvláštneho éteru vznášajúceho sa nad úzkymi kamennými stredovekými uličkami. Snáď nabudúce...! Unavení celodenným chodením a prímorským slnkom sme nasadli do autobusu a namierili k predmestiu Ríma, kde sme mali nachystané večere a ubytovanie. Hotel Antico Residence Roma bol umiestnený v krásnej záhrade plnej kvitnúcich kvetín. Aj napriek tomu, že sme si už pomaly zvykli na taliansky chaos, v tomto prostredí sa snáď strojnásobil. Po komplikovanom umiestnení na izby, nás čakalo dlhé čakanie na večeru, ale nakoľko únava gradovala, postupne sa naše zúfalstvo menilo na sarkastický smiech. Už najedení a trochu povznesení dobrým talianským vínom spolustolujúci rumunskí dôchodcovia začali nôtiť svoje národné piesne, čo, samozrejme, nenechalo naše ešte stále hladné študentky ľahostajnými a zakontrovali im svojimi ladnými hlasmi krásne ľúbozvučné slovenské piesne. Duel sa skončil víťazstvom Našich a dobrou večerou.
    Ráno bolo kruté, keďže sme si líhali neskoro a vstávali skoro. Taliani si zas šplhli, pripraviac nám raňajkové balíčky – jeden zošúverený ale čerstvý kruasant s mini masielkom a džemom a k tomu káva a čaj z veľkých 5-litrových bandasiek! Ale my sme sa nedali, lebo nás čakala audiencia u pápeža na Námestí sv.Petra. Ešte predtým sme sa museli predrať rannou rímskou dopravnou špičkou, so sprievodkyňou ísť vyzdvihnúť lístky na Ulicu zmierenia a podrobiť sa niekoľkonásobnej osobnej prehliadke bezpečnostných zložiek. Po chvíľke čakania sa zjavil pápež František. Nastúpil do svojho papamobilu a niekoľkokrát prekrúžil námestie zastaviac sa pri niektorých veriacich a požehnajúc im. Najväčším prekvapením a zážitkom bolo, keď medzi vymenovanými veriacimi zo všetkých kútov sveta, a to naozaj zo všetkých – boli tam Thajčania, Japonci, Kanaďania, Američania - sa ozvalo, že na audiencii vítajú aj študentov z Pedagogickej a sociálnej akadémie z Turčianskych Teplíc. Naše dievčatá skandovali a mávali slovenskými vlajkami. To už aj mne, čistokrvnému pohanovi, naskočili zimomriavky a slzy do očí. Takéto niečo sa už asi nezopakuje! Toto bolo len raz! Po duchovnom zážitku sme sa rozpŕchli každý svojim smerom. Niektorí do Vatikánskych múzeí pozrieť ich skvosty a najmä Sixtínsku kaplnku, iní do Baziliky sv.Petra, ďalší do Anjelskeho hradu. Nakoľko bolo času dosť, okrem kultúrno-historicko-sakrálnych pamiatok sme si všetci dopriali preslávenú taliansku kuchyňu, skvelé „gelato“ (zmrzlinu) v jednej zo stoviek gelaterií a prehnali sa obchodmi so suvenírmi. Poslednou zastávkou dňa bolo námestia Piazza Navona, známe svojimi umelcami a Fontánou štyroch riek. Podvečerný dážď nás vyhnal do metra skôr, než sme predpokladali.
    Posledný deň začal zatiahnutou oblohou a dažďom. Beznádej opantala naše duše, lebo sme vedeli, že celý deň až do večera budeme na nohách. Presun metrom spôsobil zázrak. Pri vystúpení z neho nebolo po daždi ani chýru ani slychu. Krásne, modré nebo nad hlavami a teplota vzduchu vhodná na opaľovanie. Zas nás čakalo pár sakrálnych pamiatok, z ktorých najviac zapôsobil kostol s kláštorom sv. Praxedy, v ktorom v rokoch 867-869 bývali sv. Konštantín a Metod a na priečelí budovy je pamätná tabuľa v talianskom i slovenskom jazyku. Kus domova v cudzom svete. Obrovský pocit patriotizmu! Pravdupovediac, ďalšie sakrálne pamiatky mi trochu splynuli v jedno, lebo ich bolo na môj vkus dosť. Po ich prejdení sme úzkou nekonečnou ulicou lemovanou obitými autami a motorkami, nič netypické pre Rím, dorazili na jej koniec, do sveta antiky, kde na nás zaútočilo svojou kolosálnosťou jeho veličenstvo Koloseum. Pár spoločných fotiek a čas na rozchod, aby si každý mohol prezrieť tak tento najväčší amfiteáter svojej doby, ako aj priľahlé Forum Romanum – kolísku mesta. Potom sme spoločne prechádzali popri mohutnom, dosť gýčovom Pamätníku Viktora Emanuela II., miestnymi prezývaným rôznymi hanlivými názvami, ako písací stroj, či zubná protéza, cez Benátske námestie k Pantheonu a k filmom Felliniho La Dolce Vita preslávenej Fontáne di Trevi, v ktorej sa kúpala americká herečka švédskeho pôvodu Anita Ekbegr. Legenda hovorí, že kto sa napije z tejto fontány, ktorá má dodnes čistú horskú vodu, alebo vhodí do nej mincu, do Ríma sa ešte vráti. Nie som lakomá, ani poverčivá. Do fontány som mincu nikdy nehodila a v Ríme som bola už tretíkrát. Naše posledné kroky, ktorých sme v ten deň podľa krokomeru urobili vyše 25 000, viedli na Španielske námestie so Španielskymi schodmi, po ktorých sa v Prázdninách v Ríme prechádzala krehká a očarujúca kráska Audrey Hepburn. Po pauze na posledné nákupy či večeru, sme sa vnorili do útrob metra a smerovali na okraj mesta, kde už na nás čakal autobus a dlhá cesta domov. Arrivederci Roma. Naše prázdniny v Ríme boli na konci, ale ich príbeh bude stále znieť v našich spomienkach.
    Mgr.Natália Zajacová

    PISA
012345678910111213141516171819202122

    FLORENCIA
01234567891011121314151617181920212223

    ASSISI
012345

    VATIKÁN a RÍM
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940


TVOJA TVÁR ZNIE POVEDOME
27.6.2016


    Dňa 27.6.2016 sa na škole uskutočnil zábavný program TVOJA TVÁR ZNIE
POVEDOME pod režisérskou aktovkou učiteliek tvorivej dramatiky. Táto show bola zavŕšením prehliadoch všetkých žiačok 3. ročníka, ktoré mali za úlohu na hodinách tvorivej dramatiky predviesť nimi vybranú speváčku - urobiť si masku, naučiť sa slová skladby a naštudovať pohybový prejav a predviesť ho. Tie najvydarenejšie vystúpenia postúpili do celoškolskej prehliadky a zabavili všetkých učiteľov a žiakov školy. Ďakujeme za pekné chvíle strávené v posledný vyučovací deň a dúfame, že táto show bude mať pokračovanie aj na budúci školský rok.

012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

OKTÓBER 2016
03.10.- Divadelné predstavenie v Žiline
- 3.-4.roč.
04.10.- CEZPOĽNÝ BEH – KRAJSKÉ
  KOLO L. MIKULÁŠ
- výber žiakov
05.10.- Workschop k projektu "O migrácii
  bez predsudkov"
- 14.00 hod.
06.10.- Dni nezábudiek – celoslovenská
  zbierka
10.-12.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.B,C
10.-14.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
12.10.- Úvodné stretnutie k súťaži
  "Roadshow 2016"
- výber žiakov 3.roč., 6.a 7.VH
17.-21.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
17.-19.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.A,D
18.10- SÁROVA BYSTRICA
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber ž. 1.-4.roč.
20.10.- Ľudské práva a činnosť Amnesty
  International. Úvodné stretnutie
  k projektu "Fair Play"
- II.C, 6.a 7.VH
24.10.- Literárna beseda – M. Bartoš,
  O. Nagaj
- IV.B,C, 4.a 5.VH
24.10.- Protidrogové predstavenie
   "Hniezdo padlých anjelov"
- KD, 13.00hod.
25.10.- Muzikál Ferdo Mravec
  Galéria Dominika Skuteckého
- B.Bystrica, 3.roč.
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- kúpeľný park
28-31.10- JESENNÉ PRÁZDNINY

SEPTEMBER 2016
05.09.- Otvorenie školského roka
06.09.- Triednické práce
07.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
08.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
16.09.- RIADITEĽSKÉ VOĽNO
21.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
23.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslávila 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice