logo_zsr
logo_zsr
logo_si
logo_zsr
kurz_AJ
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC        OZNAMY


PRE MATURANTOV
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici oznamuje absolventkám stredných škôl, že v druhej polovici augusta 2017 uskutoční dodatočné prijímacie skúšky na odbor PSYCHOLÓGIA. Prijímacie skúšky budú z biológie človeka, základov psychológie a logiky. Sledujte stránku PF UMB, kde v krátkom čase budú uverejnené presné informácie a podmienky prijatia.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26 A ICH RODIČOV
Prečítajte si nové informácie pre vlastníkov ISIC kariet a ich rodičov:
Obnov si platnosť preukazu
List rodičom

Pozrite si video: RIEŠ SVOJ CASH!

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka zájazdu na školský rok 2017/2018

PRE RODIČOV MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Bola vytvorená facebook stránka:
Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26 – preukaz pre Vaše dieťa

Nájdete tu aktuálne informácie pre držiteľov preukazov ISIC a ich rodičov.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk
Vyplň dotazník pre študentov - Poznáš svoj ISIC?
Užitočné stránky - www.isicpausal.sk

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


TAJOMNÝ KARNEVAL
- 28.6.2017


    Žiacka školská rada zorganizovala obľúbené medzi študentmi školy podujatie
Noc v škole, no tentokrát pre študentky 1.a 2. ročníka, ktoré nieslo názov „Tajomný karneval“. Naše záujemkyne sa 28. júna 2017 o 20:00 hod. stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostali na zápästie pečiatku loga ŽŠR a piktogram na tvár. Veci si zložili v triede na to určenej a po otvorení podujatia koordinátorkou ŽŠR Natáliou Zajacovou ich predsedkyňa rady Miriam Forgáčová oboznámila s podrobným programom a zadala prvú úlohu, v ktorej mali na rozdané lepky napísať svoje očakávania od podujatia a nalepiť ich na tabuľu. Následne všetci spoločne zišli do starej telocvične.
    Ako prvé boli pre prváčky a druháčky pripravené zoznamovacie a iné aktivity: Spiderlady, Čarovné zrkadlo, Fakírov had, Kolotoč, Guľovačka s Olafom, Vstupenka na karneval a záverečná Fiesta, na ktorej sa študentky poriadne vybláznili tancovaním JUST DANCE. Túto úžasnú, zábavnú, tanečnú atmosféru oživili vystreľovacie konfety. Keďže po týchto aktivitách boli študentky poriadne vyčerpané, ŽŠR si pre nich pripravila maličké prekvapenie v podobe teplučkého kakaa.
    Odbilo 22 hodín, v celej škole sa zhasli svetlá a v školskom rozhlase sa ozval strašidelný smiech i hrôzu naháňajúce zvuky. Nastal veľký zlom. Zo šťastného a veselého karnevalu sa stal strašidelný, tajomný karneval. Na scénu nastúpila zlomyseľná kráľovná, ktorá uniesla symbol karnevalu – šaša, aby prekazila dobrú náladu všetkým zabávajúcim sa, ktorí mohli všetko vrátiť do počiatočného stavu, ale len tak, že splnia náročné úlohy a vyslobodia šaša. Študentky boli rozdelené do troch veľkých družstiev, ktoré dostali názvy podľa krajín, v ktorých sa konajú karnevalové sprievody masiek – Rio de Janeiro, Notting Hill a Benátky. V škole boli umiestnené štyri stanovištia, ktoré museli skupiny v tme len za svetla jedinej baterky nájsť a na ktorých čakali s ťažkými úlohami ukrytí a zamaskovaní členovia ŽŠR. Po splnení úloh skupiny získali v obálkach zalepené indície, ktoré museli priniesť do telocvične, ukázať, že sú zalepené, otvoriť ich a poskladať z nich odpoveď, čo nebolo vôbec jednoduché! Poslednou najťažšou úlohou bolo už len toho uneseného šaša nájsť. Po dlhom blúdení v tme po priestoroch školy sa družstvu Nothing Hill podarilo nájsť šaša, čo malo za následok, že tmu rozbilo svetlo, zlá kráľovná zmizla a na karneval sa zas vrátil smiech, dobrá nálada a tanec. Víťazné družstvo Notting Hill odmenila žiacka rada diplomom a sladkou odmenou. Bez ocenenia neodišli ani ostatní, pretože každý zapojený získal diplom za účasť na podujatí Noc v škole.
Po programe sa všetci vrátili do triedy, kde sa to celé začalo. Najskôr si dievčatá dali spätnú väzbu samy sebe, či ich očakávania na začiatku boli splnené a následne dali spätnú väzbu i členom ŽŠR v podobe kresieb a slovných odkazov na plagáte. A konečne sa mohlo ísť spať!
    Dúfame, že sa všetkým zúčastneným páčilo, že sa naučili niečo nové, že si odniesli neopakovateľné zážitky a že sa o rok stretneme znova. Veľmi sa tešíme!
    Natália Očkajáková, medialistka


HUG DAY - DEŇ OBJATÍ
- 26.6.2017


    Dňa 26. júna 2017ste mali šancu stretnúť v našom meste dobrovoľníkov-
huggerov, ktorí sa snažili vyčariť úsmev na tvári objatím. Do tohto projektu, ktorý bol v poradí 6. ročníkom na Slovensku, sa naša škola - Pedagogická a sociálna akadémia zapojila prostredníctvom štyroch členov Žiackej školskej rady v spolupráci s Mestským parlamentom mladých, Gymnáziom Mikuláša Galandu a Základnou školou Školská. Dobrovoľníci vo farebných tričkách a s dobrou náladou otvorili akciu na našej škole a neskôr sa rozdelili na skupiny, ktoré naprieč mestom rozdávali úsmevy a pozitívnu energiu čo najväčšiemu počtu okoloidúcich. Pozitívna atmosféra sa šírila aj v miestnych materských školách, úradoch, domove dôchodcov a samozrejme v uliciach.
    Tento deň je vo svete veľmi známy. Vznikol 21. januára 1986 v štáte Michigan v USA a jeho zakladateľom je rev. Kevin Zaborney. Popularitu si buduje postupne už aj na Slovensku. Akcia má neziskový charakter a jej hlavným cieľom je rozdávať radosť a zlepšiť náladu objatím všade tam, kde ho ľudia potrebujú. Je to predsa zadarmo!
    Katarína Hubčíková, medailistka ŽŠR PaSA
0123456789101112


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC
- 17.5.2017


    Dňa 17.5.2017 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo
24 žiakov 1. ,2. a 3. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
- žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu, hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
- žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
1. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra II.B
                   SUDOROVÁ Júlia III.C

2. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka III.C
                   URSÍNYOVÁ Lenka II.B
3. miesto: MEŠKOVÁ Nikola II.C
                   MICHALICOVÁ Adriana II.B
Čestné uznanie KUNCOVÁ Daniela II.D

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika II.A
2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína III.D
3. miesto: Očkajáková Natália I.C
                   Paliderová Mária I.D

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela
0123456789101112131415


VÝSTAVA HRAVEJ MATEMATIKY
- 20.-30.6.2017


    Tvorivosti sa v našej škole medze nekladú. Práve naopak. Tým, ktorí radi
vymýšľajú, pracujú s rôznym materiálom, je určené navrhovanie a vyhotovovanie učebných pomôcok s matematickou tematikou pred deti v MŠ a ŠKD. Žiaci 2. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a poslucháči externého pomaturitného kvalifikačného štúdia – 1. ročník, predstavili v rámci odborného vyučovacieho predmetu metodika rozvíjania matematických predstáv a odborného voliteľného predmetu matematické hry a tvorivosť škôlkára (III. A), vzdelávacie aktivity, úlohy z rozprávkovej matematickej truhlice.
    Na výstave hravej matematiky sme blúdili rozprávkovým labyrintom, museli sme prejsť matematickou lúkou, či nahliadnuť do krajiny nazývanej Geometríčkovo.
    Budúce učiteľky a vychovávateľky prezentovali vo svojich prácach matematiku skrytú v obrázkoch, hrách či hádankách. Ukázali, že každý sa síce nemôže stať matematikom „profesionálom“, ale ak bude matematiku považovať aspoň za dobrého pomocníka, ak nie priateľa, naučí ho presne sa vyjadrovať, veriť vo vlastné slová, logicky zdôvodňovať, získavať informácie a ďalej ich používať.
    Mgr. Alena Kamarýtová
012345678910


KEĎ MA MATEMATIKA BAVÍ ...


    Ako povedal Galileo, matematika je „jazyk vesmíru“. A mal pravdu, matematika je všade. Používa sa vo všetkých krajinách
a vo všetkých smeroch, od medicíny až po umenie.
    Bude ma matematika baviť?
    Keď máš pred sebou príklad, ponoríš sa doň, kým ho nevyriešiš alebo radšej priebežne kontroluješ facebook? Matematika je pre teba, ak máš nasledujúce vlastnosti:
• Zvedavosť – keď nevieš prestať myslieť na to, čo je odpoveď na otázku.
• Trpezlivosť – keď ti nevadí, že odpoveď nie je jasná hneď a potrvá, kým ju nájdeš.
• Tvorivosť – keď sa s radosťou pozeráš na veci z viacerých uhlov a skúšaš nové a nové spôsoby ako pristúpiť k otázke.
    Olympiády, kvízy, rôzne matematické súťaže nie sú na našej škole ničím výnimočným. Ich spoločným menovateľom je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, mnohým našim žiakom nechýbal a nechýba. Dôkazom tohto poznania je aj 20. ročník – u nás najobľúbenejšej a najviac zastúpenej matematickej súťaže – Matematický klokan. Okrem zábavy, poučenia a skúseností umožňuje žiakom súťaživou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a mne – učiteľke matematiky – poskytuje podnetné a inšpirujúce nápady, ktoré rada využijem na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Vyžaduje rýchlo a bezchybne pochopiť text. Klokanovské úlohy zďaleka nie sú o „vážnej matematike“. Naopak, väčšina z nich sa neviaže ani len na školské učivo. Vyžadujú skôr zdravý sedliacky rozum, trochu pošpekulovať, potrápiť sa nad netradičnejším zadaním.
    V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 71 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie. Držiteľom titulu školský šampión sa v kategórii 1. – 2. ročníkov stala Lucia Balážová (I. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu so súťažiacimi Miriam Forgáčovou (I. A), Nikolou Čunderlíkovou (II. B) a Natáliou Sklenárovou (II. B). Menované žiačky sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov z celkového počtu 2 976 súťažiacich vo svojej kategórii.
    Tesne pred bránou úspešnosti zostali a veľmi pekné výsledky dosiahli Charlotte Silvia Démuthová (II. B), Barbora Kostelanská (II. C), Mária Švecová (II. D), Viktória Jašušáková (II. D), Nikola Cvachová (II. D), Zuzana Šmýkalová (II. D), Bibiana Dudová (III. A), Ivana Krkošková (III. B), Veronika Mudrončíková (III. B), Slavomíra Gabrišová (IV. A), Romana Kozaňáková (IV. B) a Alexandra Poloncová (IV. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.
    Mgr. Alena Kamarýtová
01


PMS IV.B v MŠ a ŠKD Diviaky
- 22.-24.5.2017


    A bolo to tu znova - víly, škriatkovia, čarodejnice, športovci, dúha, vážené
učiteľky...
    Toto všetko ukázali žiačky na praktických maturitných skúškach. Spievali, tancovali, recitovali, dramatizovali, športovali, jednoducho - hrali a učili sa s deťmi.

        Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole.

    PhDr. Tatiana Nátherová
012345678910111213141516171819202122


KEĎ SA "NEUČÍ"
- 23.5.2017


    Deň 23. máj 2017 bude určite jedným z tých najkrajších dní v tejto škole pre II. A a
II.B - jednoducho povedané, neučili sa alebo, ešte lepšie, učili sa, ale konečne nie v triede a nie v Turč. Tepliciach. Uhovorili ma, a tak sme sa aj napriek rôznym "bezpečnostným strašiakom" vybrali vláčikom do Banskej Bystrice, kde sme ako prvé navštívili Múzeum SNP. Potešilo ma, že študentky dodržali svoj sľub a správali sa tak, ako sa na stredoškoláčky patrí (keď si odmyslíme ťažké nohy, hladné žalúdky... :) ) Aj vďaka dozoru p. u. Zuzky Jurečkovej sme to zvládl i. Faktami nadupaný lektor sypal pikošky, zaujímavosti o obidvoch svetových vojnách, no ešte viac ako jeho rozprávanie zaujali dievčatá osobné veci civilov a vojakov, ktorí obidve "hrôzy" zažili, bohužiaľ, mnohí neprežili. Okrem získavania poznatkov mala táto navšteva múzea hlavne zmysel v tom, že si študentky, budúce matky, uvedomili nezmyselnosť vraždenia, zabíjania iných ľudí, národov, etník, že vojna priniesla so sebou len útrapy a smrť nevinným ľuďom.
    Po tak ťaživej téme sa žiačky trochu odreagovali v Literárnom-hudobnom múzeu - v literárnej časti. Boli zvedavé najmä na ženské autorky, ktoré pôsobili v Banskej Bystrici a jej okolí. Napríkklad ich zaujímalo manželstvo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej (diela už menej, však si "vygúglia"). Zo zachovanej autentickej nahrávky ich dcéry sa dozvedeli, že im manželstvo vydržalo až do smrti práve preto, lebo žil neskôr každý sám (spisovateľka H. Gregorová žila dlhé roky v Prahe), smozrejme, že nešlo o návod na šťastné manželstvo :). Tiež si mohli pozrieť čajový servis, z ktorého kedysi pila rodina Tajovských.
    Dievčatá načerpali nielen určité vedomosti, ale aj atmosféru iných storočí, slnečnej Bystrice, spoznali (často zložitejšie, ťažšie, ale i tvorivejšie) životy iných ľudí a spokojné, unavené odchádzali (s plánom prehovoriť ma na ďalšiu exkurziu) vláčikom do "ich študentkého mesta".
    S. Sudorová, SVK
0123


POTULKY BRITÁNIOU
- 28.4.-4.5.2017


    Po minuloročnej návšteve Talianska a jeho skvostov sme sa tento rok s našimi
študentmi vybrali severnejšie, a to do krajiny stáročiami preslávenej kráľovskou dynastiou a v posledných mesiacoch často skloňovanou v súvislosti s Brexitom – do Veľkej Británie.
    V piatok ráno 28. apríla, aj napriek upršanému počasiu, sme všetci s veľkým nadšením nasadli do autobusu, ochotní prekonať akúkoľvek prekážku za dosiahnutím vytúženého cieľa. Nadšenie nás začalo opúšťať už na českých diaľniciach, na ktorých sa tvorili dlhé zápchy z dôvodu ich rekonštrukcie, ako aj niekoľkých dopravných nehôd. V duchu dopravných komplikácií, zápch a neutíchajúceho dažďa sa niesla naša cesta až do francúzskeho prístavu Calais, no po prejazde Eurotunelom nás Británia privítala nádherným slnečným počasím. Po dvadsiatichšiestich hodinách strávených v autobuse sme celí stuhnutí vystúpili pri pevnosti The Tower a začali celodennú pešiu prehliadku Londýna. Pri Temži nás zaskočila jej nízka hladina odkrývajúca blatisté brehy. Zastihli sme ju počas odlivu, ktorý aj takto hlboko vo vnútrozemí ovplyvňuje túto najdlhšiu britskú rieku vlievajúcu sa do Severného mora. Kým sme však prešli po slávnom The Tower Bridge, zákutiami južného brehu popri Shakespearovom The Globe divadle, jej hladina stúpla na prijateľnú úroveň. Nasledovala obhliadka katedrály sv. Pavla, v ktorej je pochovaný jej tvorca a hlavný londýnsky architekt sir Christopher Wren, ako aj admirál Nelson, ktorý zvíťazil nad Napoleonom v bitke pri Trafalgari, kde bol smrteľne zranený, no vzhľadom na jeho dôležitosť ho nepochovali, ako bolo zvykom do mora, ale naložili jeho telo do koňaku a previezli do Londýna. V katedrále sa nachádzajú tri galérie: šepkajúca galéria - unikátna svojou špecifickou akustikou, kamenná galéria a najvyššia zlatá galéria, z ktorej je výhľad na mesto, no v čase našej návštevy sa dalo vyjsť len do šepkajúcej galérie, lebo zvyšné boli v rekonštrukcii. Po tejto prehliadke sme sa vrátili po jedinom pešom moste Millenium Bridge k budove bývalej elektrárne, v ktorej je umiestnená expozícia moderného umenia pod názvom Tate Modern. Dali sme si rozchod na hodinu a pol, aby si každý mal možnosť prejsť interiér tejto megagalérie a v závere dňa sme sa metrom presunuli na najznámejšiu nákupnú ulicu Oxford Street, kde sme si pred nákupom suvenírov dopriali oddych pri výdatnej večeri. Po celodennom pochode mestom sme sa presunuli na hotel a padli do postelí mŕtvi.
    Raňajky nám dodali energiu na ďalšie chodenie. Čakal nás univerzitný Oxford, cez ktorý tiež preteká Temža, no tu ju volajú latinsky Isis. Zastavili sme sa pri najstaršej fakulte Christ Church, ktorú dal vystavať Henrich VIII. Svojim interiérom i exteriérom oslovila filmových tvorcov, ktorí tu natáčali časti filmov Alica v krajine zázrakov a Harry Potter. Pomaly sme sa presúvali celým univerzitným mestečkom plným rôznych fakúlt, kostolov, knižníc, obchodíkov a ........... bicyklov, pretože študenti sa nesmú po uliciach presúvať na autách. Tiež sme sa dozvedeli, že každý študent prvého ročníka musí bývať v „college“, t.j. v priestoroch univerzity a až v ďalších rokoch si môže nájsť ubytovanie na súkromí, ak má záujem a peniaze. Prešli sme popod Most vzdychov k divadlu, ktoré navrhol a postavil sir Christopher Wren, už spomínaný londýnsky architekt, ktorý na univerzite určité obdobie pôsobil. Následne sme prešli do nádvoria najstaršej knižnice na svete a popri čitárni určenej len študentom a pedagógom Oxfordu k centrálnemu, najdôležitejšiemu kostolu sv. Panny Márie, z veže ktorej je úžasný výhľad na celé stredoveké mesto i s jeho malebným okolím. Očarení Oxfordom sme sa tešili na rodisko dramatika všetkých dramatikov, Shakespearov Stratford-upon-Avon, ale radosť netrvala dlho, nakoľko sa nám na diaľnici medzi Oxfordom a Stratfordom pokazil autobus, no zasiahla vis major a výjazd z diaľnice nebol ďaleko. Tam sme mohli odparkovať, presunúť sa do nákupného centra a nechať našich šoférov odstraňovať poruchu, čo sa im podarilo za asi hodinu, ktorá sa zas nám zdala nekonečná. Keďže do Stratfordu bola ešte hodina cesty, už vopred sme vedeli, že múzeum Shakespeara otvorené nestihneme. Aj napriek tomu sme si rodné mestečko dramatika prešli. Videli sme jeho rodný dom, divadlo, školu, ktorú navštevoval, dom, v ktorom býval s rodinou po návrate z Londýna i kostol, v ktorom je pochovaný. Zastihol nás večer a my sme sa potrebovali presunúť na západ do prístavného mesta Liverpool, kde sme mali rezervované ubytovanie v nádhernom, modernom hoteli Jurys Inn rovno v zrekonštruovaných dokoch vedľa obrovskej športovej arény a ruského kola a oproti múzeu slávnej skupiny the Beatles.
    Ako správne tušíte, po raňajkách sme putovali do múzea jednej z najslávnejších a najvplyvnejších kapiel tejto planéty the Beatles a tí, ktorí nemali záujem o prehliadku, zašli hneď vedľa do Múzea námorníctva, vstup do ktorého bol zadarmo. Vrátim sa však ku „Chrobákom“. Expozícia múzea je dôstojná, veľkolepá, interaktívna....ako si štyria rodáci tohto mesta zaslúžia. Nájdete tu skutočne všetko - počnúc detstvom týchto štyroch mladíkov, cez ich štúdiá na základných a stredných školách, formovanie prvých kapiel s rôznymi názvami, spoločné stretnutie, prvé koncerty, prvé platne, ich dvorného manažéra Briana Epsteina, beatlemániu, prvý koncert v USA, hosťovanie v preslávenej The Ed Sullivan Show, vstup Yoko Ono do ich životov až po rozchod a sólovú kariéru každého z nich. Fotky, plagáty, prvé i posledné gitary, okuliare Johna Lennona, platne, matriošky...všetko, čo sa s chalanmi od Beatles spájalo, je tu. A do uší vám audiosprievodca podrobne približuje ich osudy a na obrazovke prístroja si môžete pozrieť rôzne videá, koncerty, rozhovory s členmi skupiny, rodinnými príslušníkmi, fanúšikmi a mnoho iných zaujímavostí. Na konci expozície sa vám do cesty postaví obchod, kde si na pamiatku neodoláte niečo kúpiť – fotku, plagát, CD, knihu, kľúčenku, magnetku, pero, pohár, tašku, tričko....a ako správny fanúšik tu môžete nechať celý majland! Eufória z návštevy tohto magického múzea nás unášala dokmi a nábrežím rieky Mersey popri Múzeu mesta Liverpool k nadživotným sochám Johna, Paula, Georga a Ringa, ktorí v dobrej nálade kráčajú kamsi v pred. Zas niekoľko minút strávených pózovaním s Beatlesákmi na pozadí neoklasicistickej stavby Pier Head známej aj ako „Tri grácie“, ktorá mala symbolizovať silu, slávu a bohatstvo mesta, ktoré pred vypuknutím beatlemánie profitovalo z lovu rýb, lodiarskeho priemyslu a dávnejšie v histórii i z predaja otrokov. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto mnohonásobne bombardované a takmer celé zničené a po vojne znovu postavené, zachovajúc si svoj niekdajší štýl. Dnes, po prechádzke dokmi, zostanete doslova zízať na zručnosť architektov, ktorí dokázali skĺbiť „starý“ architektonický štýl s ultramodernými budovami. Úplne vás dostane tá absurdná harmónia a súzvuk. O prechádzke centrom Liverpoolu sa veľmi zmieňovať nebudem, pretože tú najdôležitejšiu časť mesta sme už mali za sebou. Pri rozlúčke s týmto miestom sa nám v diaľke ešte ukázala impozantná tehlová budova – Liverpoolská katedrála, najväčšia anglikánska sakrálna stavba na svete. Poslednou zastávkou tohto dňa, pred ubytovaním sa v hoteli, bolo pre nás neznáme mestečko Chester ležiace na hraniciach s Walesom. Nenápadné postupne odhaľovalo svoju krásu a históriu prameniacu v časoch Rimanov, ktorí si tu založili mohutnú fortifikáciu a rímske pamiatky sú všade na každom kroku, počnúc mostom a končiac zostatkami amfiteátra. Do rímskej doby je tu krásne vrastená stredoveká a Viktoriánska architektúra s čierno-bielymi trámovými domami a uprostred tej nádhery sa nad promenádou na starej rímskej bráne týči a spája dva rady budov kovová veža hodín vystavaných na počesť diamantového jubilea kráľovnej Viktórie. Po Big Bene sú to druhé najfotografovanejšie vežové hodiny v Británii. Keďže mestečkom preteká rieka Dee, ktorú obyvatelia odjakživa využívali, o čom svedčí aj systém kanálov vybudovaný na nej, rozhodli sme sa, že ju využijeme i my, a to na oddych pre naše uchodené nohy a z rodičovského fondu sme našim študentom zaplatili plavbu aj s odborným výkladom. Ešte trochu chodenia, kostol, rozchod a odchod na hotel na príjemnom anglickom vidieku.
    Posledný deň sme začínali slnečným počasím na Londýnskom oku, odkiaľ sme tiahli cez Westminsterský most k Parlamentu s Big Benom, Westminsterskému opátstvu, kde sa naposledy sobášil William s Kate, cez najstarší londýnsky park St. James Park, ktorý je plný vtáctva, ku sídlu kráľovnej, odtiaľ na najväčšie námestie Trafalgar so sochou Nelsona a úžasnou Národnou galériou plnou umeleckých skvostov a pokladov (stačí spomenúť Goghove Slnečnice) cez China Town (Čínsku štvrť) vyzdobenú červenými lampiónmi po nedávnych oslavách nového roka, končiac zas na Oxford Street v trojkilometrovom nekonečnom rade obchodov, obchodíkov a nákupných centier. Raj pre shopaholikov! Večer nás už čakal autobus a v očiach každého účastníka zájazdu sa dal vyčítať smútok nad koncom nášho poznávania. O spiatočnej dvadsaťdeväť hodinovej ceste domov sa zmieňovať nebudem, zrejme si ju viete živo predstaviť, no ani tá nedokázala prekryť a vyplaviť z nás atmosféru miest, ktorými sme si prešli a ktoré v nás zostanú navždy.
    Mgr.Natália Zajacová
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536


JÚNOVÉ RADOSTI


    Jún, ktorý by sme mohli pokojne nazvať aj Mesiacom detí (cez MDD – po klasifikačné porady a vysvedčenia),
v našom meste otvorila zaujímavá, nežná a pestrofarebná výstava známej slovenskej výtvarníčky Júlie Piačkovej. Práve 1. júna sa v Galérii Mikuláša Galandu konala vernisáž jej obrazov. Všetci prítomní si mohli vychutnať gitarové prevedenie známych melódií v podaní p. učiteľa ZUŠ a PaSA, L. Holenku, tie ešte viac umocnili fantazijnosť, snovosť, prepracovanosť, farebnosť jej výtvarných diel. Júlia Piačková všetkých zaujala nielen tvorbou, ale aj láskyplným vyznaním svojim žiakom, deťom, a teda svojej učiteľskej profesii. V jej slovách boli prítomné láska a obdiv k jej malým inšpirátorom – deťom. Spomínaná výstava potrvá do 14. júla a niet krajšej bodky po malebnej prechádzke v parku ako návšteva galérie. Obrazy J. Piačkovej, ale aj stála expozícia M. Galandu určite potešia oči a srdce veľkých i malých návštevníkov. Ako hovoria zamestnankyne v Galérii, dvere majú otvorené aj pre všetky školy a nielen na území Mesta.
    Jún sa už tradične v našom meste spája s Cestou rozprávkovým lesom, ktorá zároveň predznamenáva blížiace sa vytúžené letné prázdniny. Aj tento rok 3. júna sa kúpeľný park a lesopark Bôr zaplnili rôznymi rozprávkovými postavičkami, ktoré sprevádzali malých i veľkých rôznymi súťažami. Naša PaSA si tentoraz pod vedením vyučujúcej Katky Marčekovej pripravila pre deti pohybové aktivity so zvieratkami pandou (Barborka z III.A) a tigrom (Sonička z III.B). Princezná (Anička z III.A) a trojhlavý drak zas čakali malých návštevníkov pri potoku v parku. Kto chcel získať sladkú odmenu a aj vyslobodiť princeznú, musel zvládnuť nielen prekážkovú dráhu, ale aj zaspievať a zarecitovať. Keďže naše dievčatá nazbierali dostatok skúseností na praxi v MŠ, vedeli dostatočne všetkých motivovať, a tak sa k malým spevákom a recitátorom pridali aj mnohí dospelí. Zároveň tak potvrdili známu múdrosť, že v každom z nás sa skrýva kúsok dieťaťa. Tretím a aj najobľúbenejším stanovišťom počas tohto podujatia sa stalo maľovanie na tvár, ktoré tiež (ako po iné roky) zabezpečovali študentky PaSA pod vedením K. Marčekovej. Zo stánku odchádzali šťastné „motýle, lienky, princezné“... Deti sa potešili aj z tomboly a mnohých ďalších kultúrnych vystúpení. Za toto šťastie a radosť patrí srdečné poďakovanie nielen organizátorom, Mestu Turč. Teplice a komisii kultúry a školstva, ale hlavne realizátorom: materským, základným a stredným školám na území mesta, ZUŠ, obetavým pani učiteľkám a ich šikovným žiakom, Centru voľného času, Mestskému parlamentu mladých, Veteránom, Občianskemu združeniu Fatra a mnohým ďalším dobrovoľníkom a sponzorom.
    PhDr. Slávka Sudorová

    Výstava výtvarníčky Júlie Piačkovej
0123

    Cesta rozprávkovým lesom
01234


KVAPKA KRVI
- 27.4.2017


    Dňa 27.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo darovanie krvi. Darovania krvi
sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníkov, pedagogický zamestnanci. Podmienkou darovania krvi je vek 18 rokov a dobrý zdravotný stav. Odberu krvi sa zúčastnilo 29 darcov, 4 darcovia nespĺňali zdravotné kritéria pre darovanie krvi, celkový počet darcov bol 25. Tejto akcie sa zúčastnilo: 7 štvrtákov a 18 tretiačok.
    Odber uskutočnila pojazdná hematologicko – transfúzna stanica Martin. Počas odberu sa nevyskytli žiadne závažné problémy.
Všetkým darcom ďakujem a verím, že sa s nimi, ale aj s novými darcami stretneme pri opätovnom darovaní krvi.
    RNDr. Marieta Pišková
0123456


MÁJ – LÁSKY ČAS
- 18.5.2017


    Každý hovorí, že máj je mesiacom lásky. My - Žiacka školská rada - sme si deň lásky,
taký krásny slnečný májový deň, spravili vo štvrtok 18. mája 2017. Dali sme študentom za úlohu vytvoriť symbol tzv. piktogram, ktorý bude mať spojitosť s týmto mesiacom. Lenže to nebolo také ľahké, ako sa zdalo. Študenti museli vytvoriť piktogram zo samých seba, čiže využiť svoje telá a pospájať ich na znázornenie symbolu mája.
    Cez prestávky vyšli študenti pred školu a spoločne vytvárali symboly. Bola to veľmi zaujímavá akcia, pre niekoho ťažká, pre niekoho naopak ľahká. Študenti boli veľmi kreatívni, šikovní a vytvorili naozaj bravúrne piktogramy, ktoré sa spájali s láskou. Všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu. Do podujatia sa zapojili triedy - I.A, I.B, II.A, II.B a III.D. Konečný víťaz bude vyhlásený rozhlasom a body budú zapísané vo vyhodnocovacej tabuľke na nástenke.
    Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za kreatívnosť a chuť vytvoriť niečo krásne. Dúfame, že sa vám akcia páčila a navždy ostane vo vašich.
    medialistka Soňa Tomašáková
0123


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
- 16.-18.5.2017


    Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú
organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Termín konania zbierky v roku 2017 bol 15. - 21.5.2017. Veľa ľudí sa nás pýtalo, čo je UNICEF. UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.
    Tento rok bola zbierka určená pre deti na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu - pomôcť zabezpečiť pre tieto deti humanitárnu pomoc, školské a vzdelávanie pomôcky a psychosociálnu pomoc. Slovenský výbor pre UNICEF je hrdý a vďačný aj za prácu svojich dobrovoľníkov a národných vyslancov dobrej vôle, ktorými sú herečka Kamila Magálová, moderátor Martin „Pyco“ Rausch, herec a režisér Stanislav Štepka a tanečník a choreograf Jaro Bekr. Všetci sa aktívne zapájajú do aktivít UNICEF Slovensko a pomáhajú tak šíriť osvetu o práci realizovanej v prospech detí na celom svete aj v našich končinách.
    Ako každý rok aj tento sa naša škola zapojila do tejto dobrovoľníckej zbierky. U nás zbierka prebiehala od 16.5. do 18.5. 2017. Počas týchto 3 dní sme sa my členovia Žiackej školskej rady pri PaSA Turčianske Teplice ako dobrovoľníci vybrali do ulíc mesta, navštívili okrem našej školy aj Gymnázium M.Galandu a Základnú školu Školská, reštaurácie, kaviarne, obchodíky, kúpele a mestský úrad. Žiaci, obyvatelia i návštevníci mesta mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, za ktorý dostali ako poďakovanie modrý gombík alebo nálepku so symbolom gombíka. Nikomu z nás nechýbal úsmev na tvári. Celkovo sa vyzbieralo 330,26,-€. Všetkým, ktorí prispeli, by som sa chcela v mene žiackej školskej rady a organizácie UNICEF veľmi pekne poďakovať za ich príspevky na správnu vec.
    medailistka Natália Očkajáková
01234567891011121314151617181920


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ


     Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť
pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy druhého a tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. D
        2. miesto: kolektív triedy II. D
        3. miesto: kolektív triedy II. B

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


KEĎ SA DARÍ
- 3.5.2017


     Dňa 3. mája 2017 sa v Martine uskutočnilo krajské kolo v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu a mesto reprezentovali Denisa Koštialiková z I. A (próza) a Vaneessa Kavecká z III. C (poézia). Aj keď sa Deniska neumiestnila, jej výkon bol naozaj vyrovnaný s ostatnými súťažiacimi. Pozitívne je najmä to, že si už ako prváčka vyskúšala krajskú súťaž a získala pre seba cenné skúsenosti.
    Vanesska Kavecká si vyrecitovala pekné 3. miesto, čím nám v kabinete SJL, ale najmä sebe, urobila veľkú radosť. Našim dievčatám ešte raz v mene kabinetu SJL, školy a regiónu Turiec srdečne blahoželáme.
    kabinet SJL, PaSA
01

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

JÚN 2017
03.06.Cesta rozprávkovým lesom
05.-09.06.MATURITNÉ SKÚŠKY
05.-09.06.ODBORNÁ PRAX 1. - 3. roč.
11.06.Dnes tovariš, zajtra majster
– Múzeum slov. dediny MT
12.-16.06.KURZ POHYB. AKTIVÍT V PRÍRODE
– II. A, II. D
19.-23.06.KURZ POHYB. AKTIVÍT V PRÍRODE
– II. B, II. C
20.-22.06.„PEDAGOGICKÉ HRY 2016“ - LEVICE
21.-28.06.Výstava učebných pomôcok z MRM
– práce žiakov 2.-3. roč.
26.06.PEDAGOGICKÁ RADA
- hodnotenie 2. polroka šk. roka
27.06.Prijímacie skúšky
– pomaturitné štúdium
27.06.Účelové cvičenie
–1.-3. roč.
28.06.Exkurzia – ZOO Zlín
– I.A, I.C
28.06.Odovzdávanie učebníc
- 10:00 - 12:00 hod.
30.06.UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
- 9:00 hod., pred budovou školy
priebežneSÚŤAŽ – O NAJKRAJŠIU BÁBKU

MÁJ 2017
MÁJ 2017
01.05.- Sviatok práce
03.05.- Hviezdoslavov Kubín
- krajské kolo
- V.Kavecká, D.Koštialiková
03.05.- STAVANIE MÁJA
- FS PRAMEŇ
04.05.- PEDAGOGICKÁ RADA
- výsledky hodnotenia 4.roč.
05.05.- Rozlúčka so žiakmi 4. roč.
– 10:30 hod., pred budovou školy
08.05.- Štátny sviatok
09.-19.05.- ODBORNÁ PRAX 4. ROČ.
14.05.- Den matiek
- III.C, KD T.T.
17.05.- SÚŤAŽ V INFORMATIKE
- výber 1.-3.roč.
22.-26.05.- PČOZ
22.-09.06.- ODBORNÁ PRAX 3.ROČ.
27.05.- MDD – T. Teplice
28.05.- MDD – Múzeum slov. dediny MT
29.-09.06.- ODBORNÁ PRAX 1. a 2.ROČ.
29.-02.06.- Akademický týždeň 4. roč..
priebežne- TURNAJ VO FUTBALE
priebežne- Exkurzia do západných Tatier
- 3.roč.
priebežne- Exkurzia – Múzeum slov.dediny
- I.C, I.B

APRÍL 2017
01.04.- Vansovej Lomnička
03.04.- Hviezdoslavov Kubín
- regionálne kolo
07.04.- Deň narcisov
12.04.- Počítaj, hľadaj a spájaj
- celoškolská súťaž
- výber ž. 2. a 3. roč.
12.04.- Mladý Európan 2017
- B. Bystrica
13.-18.04.- VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
20.04.- Mladý Slovák
- školské kolo
- výber ž. 1. a 2.roč.
20.04.- Beseda „Nebuď ďalšou obeťou“
– OZ Žena v tiesni
- 2. VH, 3. roč.
26.04.- KVAPKA KRVI
- výber ž. 3. a 4.roč.
26.04.- DEŇ ZEME
- Mesto T.T., výber 1.a 3.roč.
24.04.- PEDAGOGICKÁ RADA
- 3. štvrťročná klasifikácia
28.04.- Divadelné predstavenie
- „Peter Black 3“
- 8:00 hod., pre 1.a 2.roč.
29.04.-- POZNÁVACÍ ZÁJAZD
04.05.  DO LONDÝNA

MAREC 2017
10.03.- TALENT 2017 V HAVÍŘOVE
  spevácka súťaž
14.03.- EČ a PFIČ MS zo SJL
15.03.- EČ a PFIČ MS z CUJ
20.03.- Matematický klokan
22.03.- Exkurzia – Národná knižnica v MT
- 4. roč.
23.03.- RADA ŠKOLY
28.03.- DEŇ UČITEĽOV
28.03.- PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
30.03.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VAJANSKÉHO MARTIN
- regionálne kolo v MT
31.03.- PRIJÍMACIE SKÚŠKY
priebežne- FLORBALOVÝ TURNAJ

FEBRUÁR 2017
01.02.- OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
02.02.- Majstrovstvá žiakov SŠ
  v zjazdovom lyžovaní
- Jasenská dolina
02.02.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VANSOVEJ LOMNIČKA
- ŠTÚROV PAMÄTNÍK
- recitačné súťaže
- výber žiakov 1.-3. roč.
02.02.- Divadlo pre deti ŠKD
- IV.A
03.02.- POLROČNÉ PRÁZDNINY
06.-10.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.A,C,D
06.02.- Divadlo pre deti ŠKD a MŠ
- IV.B,D
08.02.- OLYMPIÁDA ĽP
- Žilina
08.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
   múzeum B.B.
- II.C,D
09.02.- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.C,D
13.-17.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.B, II.C
14.02.- GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITY
  2017 ZO SJL
- výber 4.ročník
15.02.- Program v DSS - Fašiangy
- I.B, II.C
15.02.- OLYMPIÁDA v ANJ
- krajské kolo, Čadca
15.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
  múzeum B.B.
- II.A,B
16.02.- MATEMATICKÝ VIACBOJ
- 1. ročník
16.02.- Divadelný program – detská
  onkológia Martin
- výber III.A
21.02.- Kurz finančnej gramotnosti
  v spolupráci s OTP
  Téma:Finančné rozhodnutia
- II.C, 3.-7.hod.
23.02.- Beseda:„Nebuď ďalšou obeťou“
   v spolupráci s OZ
  Téma: Násilie páchané na ženách
- III. A,B,C,D
23.02.- Fašiangový program
  pre Mesto T. T.
- II.D
priebežne- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.A,B
27.02.-03.03- JARNÉ PRÁZDNINY

JANUÁR 2017
30.01.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. polrok
- 13.00 hod.
30.01.- V ríši filmov
  projekt ŽŠR
- 3.,4. a 5. hod., 1.-4. roč.

DECEMBER 2016
01.12.- CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ
  SÚŤAŽ EXPERT
- výber žiakov 1.-4.roč.
03.12.- Mikuláš Trebostovo
- trieda III.A
06.12.- OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
  ŠKOLSKÉ KOLO
- výber ž.2.-4. roč.,8.00 hod.
07.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.C,II.D
08.12.- Beseda s utečencami zo Sýrie
- IV.A, IV.B, 16.00 hod.-ŠI
09.12.- Maratón písania listov
  Napíš list. Zmeň život
- počas prestávok, II.C
09.12.- Mikuláš – Hotel Rezident T. T.
13.12.- Záverečný workshop k projektu
  Fair Play v spolupráci s AI
– 5. VH, II.C
14.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.A,II.B
20.12.- Divadelné predstavenie - Bratislava
- II.A,II.B
22.12.- VIANOČNÝ PROGRAM
- VIANOČNÉ TRHY
- VIANOČNÝ PUNČ
- VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- TVORIVÉ DIELNE S TEMATIKOU
  VIANOC
priebežne- Príprava programov k Mikulášu
  a Vianociam pre deti
  cvičných zariadení
- 3. a 4.roč.

NOVEMBER 2016
02.11.- Finančná gramotnosť hrou
- 9.45-12.30, IV.C
03.11.- SPEVÁCKA SÚŤAŽ
  KRÁSA ŽIVOTA
- výber žiakov
07.11.- Interaktívny koncrt
  "Generácia XYZ"
- 13.00 hod., 1.-4.roč.
09.11.- Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4.roč.
07.11.- E BOBOR
  súťaž v počít. zručnostiach
- výber 1.-2. roč.
11.11.- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- od 13.30 hod.
12.11.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- od 9.00 hod.
15.11.- Projektový deň so živou
  knižnicou - projekt Fair Play
- 10.50-14.15 hod., II.C
16.11.- VOĽBY DO ŽSR
- 8.00-10.50 hod., 1.-4.roč.
16.11.- IMATRIKULÁCIE 1.roč.
- 11.50-14.15 hod., 1.-4.roč.
23.11.- Exkurzia Po stopách Komenského
- IV.A, IV.D
24.11.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- 8.00-12.30 hod., výber 1.-4.roč.
28.11.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. štvrťrok
priebežne- Červené stužky
priebežne- Nástrahy cestovania do zahraničia
- obchodovanie s ľuďmi
- 4.roč.
priebežne- Medzinár. Deň knižníc
priebežne- Ročníkový volejbal. turnaj

OKTÓBER 2016
03.10.- Divadelné predstavenie v Žiline
- 3.-4.roč.
04.10.- CEZPOĽNÝ BEH – KRAJSKÉ
  KOLO L. MIKULÁŠ
- výber žiakov
05.10.- Workschop k projektu "O migrácii
  bez predsudkov"
- 14.00 hod.
06.10.- Dni nezábudiek – celoslovenská
  zbierka
10.-12.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.B,C
10.-14.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
12.10.- Úvodné stretnutie k súťaži
  "Roadshow 2016"
- výber žiakov 3.roč., 6.a 7.VH
17.-21.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
17.-19.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.A,D
18.10- SÁROVA BYSTRICA
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber ž. 1.-4.roč.
20.10.- Ľudské práva a činnosť Amnesty
  International. Úvodné stretnutie
  k projektu "Fair Play"
- II.C, 6.a 7.VH
24.10.- Literárna beseda – M. Bartoš,
  O. Nagaj
- IV.B,C, 4.a 5.VH
24.10.- Protidrogové predstavenie
   "Hniezdo padlých anjelov"
- KD, 13.00hod.
25.10.- Muzikál Ferdo Mravec
  Galéria Dominika Skuteckého
- B.Bystrica, 3.roč.
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- kúpeľný park
28-31.10- JESENNÉ PRÁZDNINY

SEPTEMBER 2016
05.09.- Otvorenie školského roka
06.09.- Triednické práce
07.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
08.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
16.09.- RIADITEĽSKÉ VOĽNO
21.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
23.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslávila 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice