logo_zsr
logo_zsr
logo_zsr
logo_si
kurz_AJ
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
   e-časopis
logo_zsr
logo_zsr
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC  OZNAMY


PRE MATURANTOV
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici oznamuje absolventkám stredných škôl, že v druhej polovici augusta 2017 uskutoční dodatočné prijímacie skúšky na odbor PSYCHOLÓGIA. Prijímacie skúšky budú z biológie človeka, základov psychológie a logiky. Sledujte stránku PF UMB, kde v krátkom čase budú uverejnené presné informácie a podmienky prijatia.

PRE UCHÁDZAČOV O POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Kritéria na úspešné vykonanie skúšky v študijnom odbore:
   - 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školský rok 2017/201876

Ostatné informácie pre uchádzačov o štúdium si prečítajte tu

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka zájazdu na školský rok 2017/2018

PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Termíny skúšok pre I.KPŠ na 2. polrok

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Vyhodnotenie podujatí organizovaných ŽŠR v 1. polroku

PRE RODIČOV MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Bola vytvorená facebook stránka:
Stredoškolský preukaz ISIC/EURO26 – preukaz pre Vaše dieťa

Nájdete tu aktuálne informácie pre držiteľov preukazov ISIC a ich rodičov.

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC/EURO<26
logo_itic Prečítajte si základné informácie o ISIC kartách a o spôsobe predĺženia ich platnosti
Základné informácie
Spôsob predĺženia ich platnosti
Web stránka, prostredníctvom ktorej si budú môcť žiaci objednať z domu ISIC známku - www.objednaj-preukaz.sk
Vyplň dotazník pre študentov - Poznáš svoj ISIC?
Užitočné stránky - www.isicpausal.sk

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


MÁJ – LÁSKY ČAS
- 18.5.2017


    Každý hovorí, že máj je mesiacom lásky. My - Žiacka školská rada - sme si deň lásky,
taký krásny slnečný májový deň, spravili vo štvrtok 18. mája 2017. Dali sme študentom za úlohu vytvoriť symbol tzv. piktogram, ktorý bude mať spojitosť s týmto mesiacom. Lenže to nebolo také ľahké, ako sa zdalo. Študenti museli vytvoriť piktogram zo samých seba, čiže využiť svoje telá a pospájať ich na znázornenie symbolu mája.
    Cez prestávky vyšli študenti pred školu a spoločne vytvárali symboly. Bola to veľmi zaujímavá akcia, pre niekoho ťažká, pre niekoho naopak ľahká. Študenti boli veľmi kreatívni, šikovní a vytvorili naozaj bravúrne piktogramy, ktoré sa spájali s láskou. Všetci si zaslúžia obrovskú pochvalu. Do podujatia sa zapojili triedy - I.A, I.B, II.A, II.B a III.D. Konečný víťaz bude vyhlásený rozhlasom a body budú zapísané vo vyhodnocovacej tabuľke na nástenke.
    Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za kreatívnosť a chuť vytvoriť niečo krásne. Dúfame, že sa vám akcia páčila a navždy ostane vo vašich.
    medialistka Soňa Tomašáková
0123


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA
- 16.-18.5.2017


    Týždeň modrého gombíka je celoslovenská verejná zbierka, ktorú
organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Termín konania zbierky v roku 2017 bol 15. - 21.5.2017. Veľa ľudí sa nás pýtalo, čo je UNICEF. UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.
    Tento rok bola zbierka určená pre deti na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu - pomôcť zabezpečiť pre tieto deti humanitárnu pomoc, školské a vzdelávanie pomôcky a psychosociálnu pomoc. Slovenský výbor pre UNICEF je hrdý a vďačný aj za prácu svojich dobrovoľníkov a národných vyslancov dobrej vôle, ktorými sú herečka Kamila Magálová, moderátor Martin „Pyco“ Rausch, herec a režisér Stanislav Štepka a tanečník a choreograf Jaro Bekr. Všetci sa aktívne zapájajú do aktivít UNICEF Slovensko a pomáhajú tak šíriť osvetu o práci realizovanej v prospech detí na celom svete aj v našich končinách.
    Ako každý rok aj tento sa naša škola zapojila do tejto dobrovoľníckej zbierky. U nás zbierka prebiehala od 16.5. do 18.5. 2017. Počas týchto 3 dní sme sa my členovia Žiackej školskej rady pri PaSA Turčianske Teplice ako dobrovoľníci vybrali do ulíc mesta, navštívili okrem našej školy aj Gymnázium M.Galandu a Základnú školu Školská, reštaurácie, kaviarne, obchodíky, kúpele a mestský úrad. Žiaci, obyvatelia i návštevníci mesta mohli prispieť dobrovoľným príspevkom, za ktorý dostali ako poďakovanie modrý gombík alebo nálepku so symbolom gombíka. Nikomu z nás nechýbal úsmev na tvári. Celkovo sa vyzbieralo 330,26,-€. Všetkým, ktorí prispeli, by som sa chcela v mene žiackej školskej rady a organizácie UNICEF veľmi pekne poďakovať za ich príspevky na správnu vec.
    medailistka Natália Očkajáková
01234567891011121314151617181920


POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ


     Aj v tomto školskom roku sme si netradičným spôsobom spestrili matematiku a poukázali na jej dôležitosť
pre každodenný život. Celoškolskej matematickej súťaže Počítaj, hľadaj a spájaj sa zúčastnili triedne kolektívy druhého a tretieho ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Organizátorom súťaže bola vyučujúca matematiky Mgr. Alena Kamarýtová.
    Žiaci riešili dve zaujímavé úlohy, jednu zábavnú úlohu a dve úlohy na pamäťové počítanie a postreh.

    Výsledky súťaže:
        1. miesto: kolektív triedy III. D
        2. miesto: kolektív triedy II. D
        3. miesto: kolektív triedy II. B

    K dosiahnutým výsledkom zúčastneným kolektívom srdečne blahoželám.
    Mgr. A. Kamarýtová


KEĎ SA DARÍ
- 3.5.2017


     Dňa 3. mája 2017 sa v Martine uskutočnilo krajské kolo v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu a mesto reprezentovali Denisa Koštialiková z I. A (próza) a Vaneessa Kavecká z III. C (poézia). Aj keď sa Deniska neumiestnila, jej výkon bol naozaj vyrovnaný s ostatnými súťažiacimi. Pozitívne je najmä to, že si už ako prváčka vyskúšala krajskú súťaž a získala pre seba cenné skúsenosti.
    Vanesska Kavecká si vyrecitovala pekné 3. miesto, čím nám v kabinete SJL, ale najmä sebe, urobila veľkú radosť. Našim dievčatám ešte raz v mene kabinetu SJL, školy a regiónu Turiec srdečne blahoželáme.
    kabinet SJL, PaSA
01


ROZNEŽNILI NEJEDNO SRDCE ...
- 14.5.2017


    „Toľko však je isté, že najhlbším blahom je: mať niekoho, koho môžeme z duše
milovať. Pre matku, pre rodičov je prirodzené, že deti sú tým, na čo sa sústreďuje ich láska, hoci vedia, že sa im podobnou nikdy neodplatia, lebo ony majú rodičov za sebou, a svoj život, pozdejšie svoje deti pred sebou.“
                  Elena M. Šoltésová

    Vyznanie slovenskej spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej svojim deťom otvorilo dňa 14. mája 2017 v kultúrnom dome oslavu Dňa matiek. V programe si mohli všetky prítomné mamy, staré mamy, náhradné i tie „druhé“ mamy pozrieť oduševnené vystúpenia detičiek z MŠ Horné Rakovce pod vedením p. učiteliek Janky Požeskej a Janky Klimasovej. S láskou prednesené pesničky, básničky, aj tanček s dáždnikmi, ktorý s nimi nacvičila p. učiteľka Gabika Očkajová, roznežnili nejedno srdce v sále kultúrneho domu.
    Študentky z PaSA, z tried III.C (B. Kopecká, V. Kavecká, D. Lašová, J. Pašková, J. Sudorová ) z III.A (B. Dudová), II. A (V. Oboňová, J. Furindová), II.B (A. Durbáková), I. C (P. Balková, A. Veselá) a z I. D (A. Gašparová, B. Blahová) zarecitovali, zaspievali, zahrali na klavíri, dokonca si spoločne s deťmi zatancovali zopár choreografií - všetko v spolupráci s vedúcimi krúžkov Slávkou Sudorovou a Katarínou Marčekovou.
    Darčekom pre všetkých prítomných bolo určite vystúpenie teplickej skupiny orientálnych tancov Amirah – Gabriely Chovanovej a Miroslavy Kubíkovej, ktoré predviedli ruský cigánky tanec.
    Hovorené slovo z básnických a prozaických kníh E. M. Šoltésovej, Milana Rúfusa, Anny Dubovcovej a z textov študentky Evy Triebelovej (PaSA, III. C) zostavila režisérka programu Slávka Sudorová.
    O výzdobu sály sa okrem študentiek PaSA postaral p. Patrik Bagoňa a o veľmi dôležitú zvukovú, technickú stránku p. Peter Prokša.
    Za krásne nedeľné popoludnie, za kvalitný kultúrny program vyjadrujem ako poslankyňa mesta a členka Komisie kultúry a školstva pri Meste všetkým menovaným veľké srdečné ďakujem.
    PaedDr. Slávka Sudorová
012


STAVENIE MÁJA
- 3.5.2017


    ,,Cingi-lingi, cingi-lingi zvoní celý kraj. Pomalinky, pomalinky prišiel zasa máj“.
    Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou stavania mája. Pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a, samozrejme, lásky vyrástol pod oknami dievčiny súcej na vydaj.
    U nás na škole sa máj kvôli nepriaznivému počasiu staval až 3.5.2017(t.j. stredu). Stavanie mája sa u nás stalo tradíciou, no tento rok sme postavili strom, ktorý nám sľúbil a zabezpečil pán primátor Igor Hús. Pôvodne sa stavanie mája malo uskutočniť v piatok 28.4.2017, takže všetci členovia ŽŠR aj s koordinátorkou pani Zajacovou deň pred stavaním zostali popoludní v škole, aby ho ozdobili pestrofarebnými stužkami a kreatívnymi stužkami, ktoré mali triedy v súťaži na túto príležitosť vytvoriť. Na toto pre nás dôležité podujatie okrem vedenia, pedagógov a študentov našej školy boli pozvaní aj hostia, a to primátor mesta pán Igor Hús, ŽŠR GMG Turčianske Teplice, MPM s pani Mališovou a naši milí škôlkari. Nakoľko sa podujatie muselo kvôli vrtochom počasia až na dvakrát prekladať a každý zo spomínaných hostí už mal iné povinnosti, po prvýkrát sme si máj postavili len samy pre seba, no do budúcnosti dúfame, že sa zas vrátime k pôvodnému scenáru a zostave hostí pri stavaní mája.
    Celú slávnosť otvorila podpredsedníčka ŽŠR Andrea Graňáková krátkym príhovorom, po ktorom nám dievčatá z folklórneho súboru Prameň pod vedením pani profesorky Tumovej zatancovali, zaspievali a zahrali. Po stavaní mája nasledovala voľná zábava, kde si mohlo zatancovať celé vedenie školy aj s našimi študentkami. Bolo to krásne spestrenie priebehu vyučovacieho dňa. Všetci sme sa perfektne zabavili a už teraz sa tešíme na nasledujúci rok.
    medailistka Natália Očkajáková
0123456789101112


ŠPORTOVÝ DEŇ V MŠ V DIVIAKOCH
- 10.5.2017


     Deň 10.5.2017 bol významný v 2 veciach: V tom, že naša cesta viedla
poslednýkrát v tento školský rok do Materskej školy v Diviakoch. A v tom, že v tento deň materská škola organizovala súťaž medzi Materskými školami Turčianske Teplice v 4 kategóriách: skok do diaľky, hod kriketkou, beh cez prekážky a beh na 50m.
    Môžeme to nazvať aj deň športu. Na túto súťaž boli vybraní najlepší z najlepších, čo sa odrazilo aj na výsledkoch. Samozrejme, nechýbalo ani občerstvenie pre všetkých. No a aká by to bola akcia bez DJ-ky Noriky?
    Na záver boli z každej kategórii odmenení 3 najlepší. S ostatnými deťmi sme sa hrali a držali palce našim favoritom. Myslím, že môžem povedať za každú jednu moju spolužiačku, že sme si tento deň užili naplno a je nám ľúto, že to tak rýchlo ubehlo.
    Mária Kostelanská, III.B
01234567


AKORD LEVICE 2017
- 25.-26.4.2017


    „Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
    Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva...“
    A tak sa privrávali aj štyri žiačky našej školy, ktoré strávili dva nezabudnuteľné dni v Leviciach. V dňoch 25. – 26. apríla 2017 si dievčatá, zmerali svoje „sily“ na 3. ročníku súťažnej prehliadky pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne – Akord 2017.
    V kategórii A – ľudová pieseň súťažili Jana Chovančáková z II. D triedy a Adriána Tomanová z I. C. Súťažiace hrou na akordeóne sprevádzala Paulína Mojtová z III. D. V kategórii B – populárna pieseň sme mali takisto zastúpenie. Reprezentovali nás Barbora Kopecká z III. C a Daniela Kuncová, žiačka II. D triedy. V oboch kategóriách sa žiačky predstavili dvoma piesňami. Aj keď naše dievčatá neobsadili miesta na stupni víťazov, víťazkami sú pre nás už svojou účasťou.
    Milí žiaci, o rok môžete zažiť takúto súťažnú atmosféru práve vy:

    „Tento rok som sa prvýkrát zúčastnila súťaže Akord. Atmosféra súťaže bola veľmi príjemná a výkony ostatných žiakov boli na úrovni. Keď som sedela v sále a počúvala, na chvíľku som zabudla, že som na súťaži. Samozrejme, keď som bola na druhej strane, mala som stres a presne som vedela, kde som. Našťastie tu bola porota, ktorá ma svojimi úsmevmi podporila a dodala odvahu. Myslím, že je to úžasný spôsob, ako sa zoznámiť a porozprávať so žiakmi nášho odboru, získať skúsenosti a zažiť niečo nové, dosiaľ nepoznané a umelecky i citovo obohacujúce. Som rada, že som mohla reprezentovať našu školu.“ (Barbora Kopecká)

    Vďaka za spoluprácu pri príprave na súťaž a organizačnom zabezpečení dvojdňového „výletu“ patrí pani profesorkám Ľubomíre Tumovej, Ľubici Nechalovej a pani vychovávateľke Jaroslave Vojtovej.
    Barbora Kopecká (III. C) a Ľubica Nechalová

0123456789


ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁČKAMI
- 5.5.2017


     „ A už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná.
A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná.“

    Rok sa stretol s rokom a my sme sa znovu lúčili s ďalšími štvrtáčkami. Spoločné zážitky, dobiehanie na prvú hodinu, stoličky a lavice, v ktorých sedeli každý deň, vŕzgajúce parkety v triedach, rušné prestávky, hodiny v napätí, kto pôjde odpovedať... Na toto všetko neskutočne krásne, veselé ale aj nešťastné, bolestivé momenty si naše štvrtáčky môžu už len zaspomínať. V tento deň to pre nikoho nebolo ľahké. Padali slzy a chodby sa plnili smutnými pohľadmi, ktoré skenovali dôverne známe priestory naposledy. Také však lúčenia bývajú – naplnené s pomienkami a emóciami. Čas ich odchodu nastal presne 5. mája 2017 po 3. vyučovacej hodine, kedy sa všetci študenti a profesori zhromaždili pred školou. Aj nebu prišlo ľúto a pridalo sa k slziacemu davu svojimi kvapkami smútku.
    Z reproduktorov sa ozývala hlasná hudba a schodmi schádzali ozajstné, dokonalo upravené dámy. Už to neboli napoly spiace dievčatá so strapatými vlasmi. Odchádzali na svoju vlastnú cestu životom, ktorú si už musia zmenežovať samy. Keď sa naše dámy nastúpili, hrdo zaspievali študentskú hymnu - Gaudeamus. Silné hlasy vyvolávali zimomriavky v každom z nás. Po príhovore pána riaditeľa, štvrtákov a študentskej rady nasledovalo odmeňovanie študentiek triednymi učiteľkami za činnosť na škole i mimo nej počas celých štyroch rokov, ktoré tu pôsobili. Nebo si to v tomto momente rozmyslelo, ukázalo svoju rozosmiatu tvár a odprevadilo naše maturantky lúčmi nádeje.
    Po všetkých oficialitách sa alejou niesla pieseň „Halleluja“, ktorú si pre naše maturantky pripravila speváčka z prvého ročníka Petronela Balková. Rozlúčka bola ukončená prechodom cez „bránu do života“, povestným kopancom a amuletom pre šťastie. Triedne učiteľky už však nekráčali so svojimi slniečkami, ale ostali stáť a smutne im mávali.
    Milé štvrtáčky, ešte raz by sme vám chceli zaželať len to najkrajšie a najlepšie do budúceho života a samozrejme veľa šťastia pri maturitnom stole. Spomínajte na nás a svoju alma mater v dobrom, s láskou a úsmevom.
    Medialistka Soňa Tomašáková
01234567891011121314151617181920212223242526


DEŇ BLÁZNOV
- 4.4.2017


    Deň bláznov, deň vtipov. Takéto prívlastky má 1.apríl. Deň, ako každý iný,
však ľudia berú špecificky. Jednoducho zabávajú sa viac ako inokedy, pretože prvý apríl je predovšetkým o špáse. Svoju fantáziu a bláznivosť sme sa na našej škole rozhodli ukázať práve v utorok 4.apríla 2017 , nakoľko prvý apríl pripadol na sobotu. Žiacka školská rada pripravila pre našich žiakov súťaž: ,,Najbláznivejšie oblečená trieda“.
    Vďaka nášmu podnetnému a kreatívnemu plagátu sa aktívne zapojila väčšina žiakov školy, no každá trieda tému poňala inak. Niektorí sa prezliekli až v škole a niektorí sa zas v bláznivom oblečení nehanbili prejsť cez mesto, čím pobavili domácich ako aj návštevníkov Turčianskych Teplíc. Mohli sme vidieť rôzne druhy kolektívnych outfitov, ku ktorým patrili napríklad montérky, pyžamká s dekami a plyšovými mackami, ponožky a topánky na každej nohe v inej farbe a dĺžke, župany. Zvláštnych a originálne oblečených tried pobehovalo po škole viac. Jednými z nich boli tehotné mamičky, potom dievčatá so spodným prádlom na hlave, zaujímavé účesy, plyšové zvieratká, plavky oblečené na igelitových sáčkoch s kúpacími čiapkami a plaveckými okuliarmi, plutvami, klobúkmi či nafukovačkami. Asi nikomu z nás v tento deň nechýbal úsmev na tvári.
    Žiakom, ktorí sa zapojili, veľmi ďakujeme. Dúfame, že tento úsmev na tvári nestratíte a ukážete nám svoju fantáziu aj v nasledujúcich aktivitách. Nezabúdajte, najlepšia trieda vyhráva!
    medailistka Natália Očkajáková
01234


VEĽKONOČNÝ JARMOK
- apríl 2017


    Nič krajšie, ako vyrobený darček s láskou, neexistuje. Aj preto sa Základná
škola Diviaky rozhodla usporiadať veľkonočný jarmok, kde deti ponúkali na predaj výrobky, ktoré im museli najskôr prejsť šikovnými rukami, aby sa neskôr dostali na spomínaný jarmok. Stoly sa naplnili farebnými vajíčkami, výšivkami, venčekmi, ktoré si mohli deti vyrobiť priamo tu. Za asistencie našich dievčat, vzniklo desiatky rôznych veľkonočných ozdôb. Ešte pred lovom na najkrajšie výrobky, si deti zo základnej školy ale aj materskej školy pripravili svoje vystúpenie, ktorým jarmok slávnostne otvorili. Aby nezaháľali ani dievčatá, nacvičili si tanec na známu ľudovú pieseň a jarmok sa mohol začať. Pripravená bola aj diskotéka na chodbe a pripravené boli aj dievčatá, ktoré mali na starosť hry na školskom dvore. Jedna z najlepších, podľa detí, bolo nájsť čo najviac poschovávaných veľkonočných vajíčok po celej záhrade. Myslím, že okrem detí si to náramne užili rodičia a samozrejme aj dievčatá.
    Vladimíra Froľová IV.B
0123456


MLADÝ SLOVÁK
- 20.4.2017


    Dňa 20.4.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 10.ročníka
vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja „Mladý Slovák“, ktorú organizuje Odbor školstva a športu pod záštitou riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Pavla Holeštiaka, PhD.
    Cieľom vedomostnej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
    Školského kola sa zúčastnilo 47 žiakov 2. ročníka a dvaja najlepší súťažiaci Barbora Kostelanská (II.C) a Katarína Klabníková (II.C) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. júna 2017 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
    Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme, postupujúcim prajeme veľa šťastia v krajskom kole a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
    Mgr. Tomáš Urík


DEŇ UČITEĽOV
- 28.3.2017


    Dňa 28. marca 2017 sme si na našej škole pripomenuli Deň učiteľov.
Tento deň sme zobrali naozaj vážne a úprimne sme sa chceli poďakovať našim učiteľom za ich namáhavú prácu a hlavne za ich trpezlivosť s nami študentmi.
    V utorok o 8:00 sa všetci vyučujúci zhromaždili v zborovni školy, kde si pre nich Žiacka školská rada pripravila krátky príhovor a malú pozornosť ako odmenu za ich oddanú prácu. V tento deň vyučovanie prebehlo veľmi netradične. Nik sa neučil a pre celú školu bola pripravená akcia s názvom Zdravá výživa. Toto podujatie si pre nás pripravila pani profesorka Krelová spoločne so študentmi druháckych tried, ktorí si pre všetkých pripravili rôzne aktivity, cvičenia, hry, všetko spojené so zdravým životným štýlom. Spoločne sme si mohli zacvičiť zumbu, brušné tance, ochutnali sme zdravé raňajky, chutné smoothies, dozvedeli sme sa, ako sa správne starať o svoje vlasy a pleť, ako sa vhodne obliecť na rôzne príležitosti a nakoniec si každý na počítači vyplnil test tvorivosti a osobnosti.
    Bol to deň plný zážitkov, dobrej nálady a láskavých úsmevov.
    Dúfame, že sme sa našim učiteľom postarali o nezabudnuteľný deň, kopu zážitkov a že sme srdečne ocenili ich úsilie a dôležitú úlohu učiť, ktorej sa naplno venujú.
    medialistka Soňa Tomašáková

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

MÁJ 2017
01.05.- Sviatok práce
03.05.- Hviezdoslavov Kubín
- krajské kolo
- V.Kavecká, D.Koštialiková
03.05.- STAVANIE MÁJA
- FS PRAMEŇ
04.05.- PEDAGOGICKÁ RADA
- výsledky hodnotenia 4.roč.
05.05.- Rozlúčka so žiakmi 4. roč.
– 10:30 hod., pred budovou školy
08.05.- Štátny sviatok
09.-19.05.- ODBORNÁ PRAX 4. ROČ.
14.05.- Den matiek
- III.C, KD T.T.
17.05.- SÚŤAŽ V INFORMATIKE
- výber 1.-3.roč.
22.-26.05.- PČOZ
22.-09.06.- ODBORNÁ PRAX 3.ROČ.
27.05.- MDD – T. Teplice
28.05.- MDD – Múzeum slov. dediny MT
29.-09.06.- ODBORNÁ PRAX 1. a 2.ROČ.
29.-02.06.- Akademický týždeň 4. roč..
priebežne- TURNAJ VO FUTBALE
priebežne- Exkurzia do západných Tatier
- 3.roč.
priebežne- Exkurzia – Múzeum slov.dediny
- I.C, I.B

APRÍL 2017
01.04.- Vansovej Lomnička
03.04.- Hviezdoslavov Kubín
- regionálne kolo
07.04.- Deň narcisov
12.04.- Počítaj, hľadaj a spájaj
- celoškolská súťaž
- výber ž. 2. a 3. roč.
12.04.- Mladý Európan 2017
- B. Bystrica
13.-18.04.- VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
20.04.- Mladý Slovák
- školské kolo
- výber ž. 1. a 2.roč.
20.04.- Beseda „Nebuď ďalšou obeťou“
– OZ Žena v tiesni
- 2. VH, 3. roč.
26.04.- KVAPKA KRVI
- výber ž. 3. a 4.roč.
26.04.- DEŇ ZEME
- Mesto T.T., výber 1.a 3.roč.
24.04.- PEDAGOGICKÁ RADA
- 3. štvrťročná klasifikácia
28.04.- Divadelné predstavenie
- „Peter Black 3“
- 8:00 hod., pre 1.a 2.roč.
29.04.-- POZNÁVACÍ ZÁJAZD
04.05.  DO LONDÝNA

MAREC 2017
10.03.- TALENT 2017 V HAVÍŘOVE
  spevácka súťaž
14.03.- EČ a PFIČ MS zo SJL
15.03.- EČ a PFIČ MS z CUJ
20.03.- Matematický klokan
22.03.- Exkurzia – Národná knižnica v MT
- 4. roč.
23.03.- RADA ŠKOLY
28.03.- DEŇ UČITEĽOV
28.03.- PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
30.03.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VAJANSKÉHO MARTIN
- regionálne kolo v MT
31.03.- PRIJÍMACIE SKÚŠKY
priebežne- FLORBALOVÝ TURNAJ

FEBRUÁR 2017
01.02.- OLYMPIÁDA SJL
- krajské kolo, Žilina
02.02.- Majstrovstvá žiakov SŠ
  v zjazdovom lyžovaní
- Jasenská dolina
02.02.- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- VANSOVEJ LOMNIČKA
- ŠTÚROV PAMÄTNÍK
- recitačné súťaže
- výber žiakov 1.-3. roč.
02.02.- Divadlo pre deti ŠKD
- IV.A
03.02.- POLROČNÉ PRÁZDNINY
06.-10.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.A,C,D
06.02.- Divadlo pre deti ŠKD a MŠ
- IV.B,D
08.02.- OLYMPIÁDA ĽP
- Žilina
08.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
   múzeum B.B.
- II.C,D
09.02.- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.C,D
13.-17.02.- LYŽIARSKY KURZ
- I.B, II.C
14.02.- GENERÁLNA SKÚŠKA E-MATURITY
  2017 ZO SJL
- výber 4.ročník
15.02.- Program v DSS - Fašiangy
- I.B, II.C
15.02.- OLYMPIÁDA v ANJ
- krajské kolo, Čadca
15.02.- Exkurzia – Literárno-hudobné
  múzeum B.B.
- II.A,B
16.02.- MATEMATICKÝ VIACBOJ
- 1. ročník
16.02.- Divadelný program – detská
  onkológia Martin
- výber III.A
21.02.- Kurz finančnej gramotnosti
  v spolupráci s OTP
  Téma:Finančné rozhodnutia
- II.C, 3.-7.hod.
23.02.- Beseda:„Nebuď ďalšou obeťou“
   v spolupráci s OZ
  Téma: Násilie páchané na ženách
- III. A,B,C,D
23.02.- Fašiangový program
  pre Mesto T. T.
- II.D
priebežne- Exkurzia – Salvador Dalí
- IV.A,B
27.02.-03.03- JARNÉ PRÁZDNINY

JANUÁR 2017
30.01.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. polrok
- 13.00 hod.
30.01.- V ríši filmov
  projekt ŽŠR
- 3.,4. a 5. hod., 1.-4. roč.

DECEMBER 2016
01.12.- CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ
  SÚŤAŽ EXPERT
- výber žiakov 1.-4.roč.
03.12.- Mikuláš Trebostovo
- trieda III.A
06.12.- OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
  ŠKOLSKÉ KOLO
- výber ž.2.-4. roč.,8.00 hod.
07.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.C,II.D
08.12.- Beseda s utečencami zo Sýrie
- IV.A, IV.B, 16.00 hod.-ŠI
09.12.- Maratón písania listov
  Napíš list. Zmeň život
- počas prestávok, II.C
09.12.- Mikuláš – Hotel Rezident T. T.
13.12.- Záverečný workshop k projektu
  Fair Play v spolupráci s AI
– 5. VH, II.C
14.12.- Exkurzia - Osvienčim
- II.A,II.B
20.12.- Divadelné predstavenie - Bratislava
- II.A,II.B
22.12.- VIANOČNÝ PROGRAM
- VIANOČNÉ TRHY
- VIANOČNÝ PUNČ
- VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
- TVORIVÉ DIELNE S TEMATIKOU
  VIANOC
priebežne- Príprava programov k Mikulášu
  a Vianociam pre deti
  cvičných zariadení
- 3. a 4.roč.

NOVEMBER 2016
02.11.- Finančná gramotnosť hrou
- 9.45-12.30, IV.C
03.11.- SPEVÁCKA SÚŤAŽ
  KRÁSA ŽIVOTA
- výber žiakov
07.11.- Interaktívny koncrt
  "Generácia XYZ"
- 13.00 hod., 1.-4.roč.
09.11.- Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4.roč.
07.11.- E BOBOR
  súťaž v počít. zručnostiach
- výber 1.-2. roč.
11.11.- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- od 13.30 hod.
12.11.- RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
- od 9.00 hod.
15.11.- Projektový deň so živou
  knižnicou - projekt Fair Play
- 10.50-14.15 hod., II.C
16.11.- VOĽBY DO ŽSR
- 8.00-10.50 hod., 1.-4.roč.
16.11.- IMATRIKULÁCIE 1.roč.
- 11.50-14.15 hod., 1.-4.roč.
23.11.- Exkurzia Po stopách Komenského
- IV.A, IV.D
24.11.- OLYMPIÁDA ZO SJL
- 8.00-12.30 hod., výber 1.-4.roč.
28.11.- PEDAGOGICKÁ RADA
  hodnotenie a klasifikácia žiakov
  1. štvrťrok
priebežne- Červené stužky
priebežne- Nástrahy cestovania do zahraničia
- obchodovanie s ľuďmi
- 4.roč.
priebežne- Medzinár. Deň knižníc
priebežne- Ročníkový volejbal. turnaj

OKTÓBER 2016
03.10.- Divadelné predstavenie v Žiline
- 3.-4.roč.
04.10.- CEZPOĽNÝ BEH – KRAJSKÉ
  KOLO L. MIKULÁŠ
- výber žiakov
05.10.- Workschop k projektu "O migrácii
  bez predsudkov"
- 14.00 hod.
06.10.- Dni nezábudiek – celoslovenská
  zbierka
10.-12.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.B,C
10.-14.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
12.10.- Úvodné stretnutie k súťaži
  "Roadshow 2016"
- výber žiakov 3.roč., 6.a 7.VH
17.-21.10- TÝŽDENNÝ INTENZÍVNY KURZ
  KONVERZAČNEJ JANGLIČTINY
  S BRITSKÝM LEKTOROM
- výber ž. 3.-4. roč.
17.-19.10.- KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
  A ZDRAVIA
- III.A,D
18.10- SÁROVA BYSTRICA
  MODERÁTORSKÁ SÚŤAŽ V MT
- výber ž. 1.-4.roč.
20.10.- Ľudské práva a činnosť Amnesty
  International. Úvodné stretnutie
  k projektu "Fair Play"
- II.C, 6.a 7.VH
24.10.- Literárna beseda – M. Bartoš,
  O. Nagaj
- IV.B,C, 4.a 5.VH
24.10.- Protidrogové predstavenie
   "Hniezdo padlých anjelov"
- KD, 13.00hod.
25.10.- Muzikál Ferdo Mravec
  Galéria Dominika Skuteckého
- B.Bystrica, 3.roč.
priebežne- DEŇ BEHU PRE VŠETKÝCH
- kúpeľný park
28-31.10- JESENNÉ PRÁZDNINY

SEPTEMBER 2016
05.09.- Otvorenie školského roka
06.09.- Triednické práce
07.09.- Beseda – Trestno-právna
  zodpovednosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
08.09.- ÚSTNA MATURITNÁ SKÚŠKA
  v mimoriadnom skúšobnom období
15.09.- ŠTÁTNY SVIATOK
16.09.- RIADITEĽSKÉ VOĽNO
21.09.- Beseda – Drogová závislosť
- 1. roč., 8:50-10:30 hod.
23.09.- Biela pastelka
- výber žiakov 2. roč.                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                   
                     FS a ĽH PRAMEŇ
                KO MUSICA VETUSTA
         oslávila 15. výročie založenia

Pramen


MusiacaVetustaHistória FS a ĽH Prameň a KO Musica Vetusta
Abecedný zoznam členov FS Prameň
Abecedný zoznam členov KO Musica Vetusta

               CD KRÁSA Z PRAMEŇA
CDPramen CD
Nahrávanie CD Krása z Prameňa - spomienky

CD
                                                                           ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice