logo_zsr
logo_zsr
logo_si       PENZION*
logo_zsr
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY


OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
   Pedagogická a sociálna akadémia, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice perspektívne príjme do pracovného pomeru učiteľov kvalifikovaných pre strednú školu na vyučovanie predmetov matematika, informatika, tvorivá dramatika, hudobná výchova (aj hra na hudobný nástroj), anglický jazyk, aj v kombináciách, ideálne v kombinácii s pedagogikou a psychológiou.
   Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na mail: riaditel.pasatt@vuczilina.sk , prípadne na adresu školy.

PRE ŽIAKOV A RODIČOV
OZNÁMENIE RIADITEĽKY ŠKOLY O POSKYTNUTÍ VOĽNA ŽIAKOM

PRE ŽIAKOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
Rozvrh konzultácií pre I.KPŠ
Rozvrh konzultácií pre II.KPŠ

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Láska Neláska - občianske združenie Žena v tiesni

Netolerujme násilie - informácie na http://www.zenavtiesni.sk/

Informácia pre spotrebiteľov - AKRYLAMID V POTRAVINÁCH
Upozornenie na tvorbu akrylamidu v potravinách

PRE MAJITEĽOV KARIET ISIC
Oznámenie o zmene cenníka
Ostatné informácie pre majiteľov kariet ISIC si prečítajte tu

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


DEŇ UČITEĽOV
- 28.3.18


    Ako každý rok, tak aj tento sme si 28. marca spoločne pripomenuli krásny sviatok
- Deň učiteľov. Tento deň sme sa chceli úprimne poďakovať našim učiteľom za ich namáhavú prácu a hlavne za trpezlivosť a pevné nervy s nami študentmi.
    Do školy sme prišli na 8:00 hodinu, avšak celé vyučovanie prebiehalo veľmi netradične. Učitelia zasadli do študentských lavíc, a tak sa učiteľmi stali študenti, ktorí si po dohode s vyučujúcimi pripravili na hodiny rôzne hry, zaujímavé diskusie, aktivity na precvičenie či vysvetlenie učiva, takže si naši praví učitelia mohli zaslúžene nachvíľku oddýchnuť. Cez veľkú prestávku sa všetci vyučujúci zhromaždili v zborovni školy, kde si pre nich ŽŠR pripravila krátky príhovor a malú pozornosť ako odmenu za skvelú prácu, po ktorej vystúpila i pani riaditeľka.
    Bol to deň plný zážitkov, príjemnej atmosféry podporenej hudbou z rozhlasu, dobrej nálady a úprimných úsmevov. Dúfame, že sme našich učiteľov potešili a ocenili ich úsilie a dôležitú prácu, ktorej sa venujú. Ďakujeme.
    Soňa Tomašáková, medialistka
012345


HLAVA 20
- 27.3.18


    Dňa 27. marca 2018 (utorok) sme si my, členovia ŽŠR pripravili pre všetkých
študentov školy zaujímavý program. Išlo o motivačnú besedu s Jurajom Gagom a Andrejom Krúpom.
    Dvaja mladí chalani vo veku 20 a 22 rokov, ktorí si prešli mnohými trápeniami, riešili množstvo problémov, lámali si hlavu nad ťažkými vecami, zažili nevšedné a podnetné situácie, prišli k nám na Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Turčianskych Tepliciach, aby nám porozprávali o svojom živote, ale hlavne o svojej knihe s názvom Hlava 20 . Hneď na úvod nám vysvetlili samotný názov knihy. Hlava preto, že všetko – dobré i zlé, čo chceme i nechceme, sa rodí v našej hlave a dvadsať preto, lebo v čase jej písania mal Juraj 19 rokov a Andrej 21, čiže jednoducho urobili priemer týchto dvoch čísiel. Táto kniha je od mladých mladým a obsahuje 20 myšlienok, ktoré majú jej čitateľov nakopnúť k lepšiemu, zmysluplnejšiemu životu a majú im pomôcť prekonať strach a pustiť sa do vecí, o ktorých snívajú, po ktorých túžia! Spoločne sme si rozobrali pár takýchto myšlienok, ako napríklad: Trpezlivosť, Strach, Ovplyvnenie ľuďmi, Cestovanie...
    Študentky boli aktívne a Juraj s Andrejom, ktorí boli spontánni, uvoľnení, otvorení, úprimní, nemali problém odpovedať na rôzne otázky, ktoré padali z publika. Na konci sme si mohli knihu zakúpiť aj s originálnymi venovaniami a podpismi autorov. Takto nám spríjemnili deň dvaja ambiciózni, životom nakopnutí mladí ľudia a ukázali nám, že naozaj všetko sa dá, len človek si musí veriť a musí mať chuť a vytrvalosť ísť za svojim odhodlaním. Sme im skutočne vďační a musíme potvrdiť, že sme si z ich slov naozaj veľa zobrali.
    Keď sa beseda skončila, spoločne sme sa presunuli do kultúrneho domu na súťaž Krása života, pod vedením pani profesorky Tumovej a pána profesora Kráľa. Aj touto cestou sa chceme poďakovať vystupujúcim, za príjemný kultúrny zážitok a prajeme im, aby sa v speve naďalej zdokonaľovali a dotiahli to na vysokú úroveň!
    Soňa Tomašáková, medialistka
012345


15. VÝROČIE KOLOVRÁTKA
- 15.3.18


    Dňa 15.3.2018 sme sa ako študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie
zúčastnili pri príležitosti 15. výročia založenia projektu regionálnej výchovy v materských školách – KOLOVRÁTOK, ktorý zorganizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Žilina celoslovenskú odbornú regionálnu konferenciu pre pedagógov predprimárneho vzdelávania s názvom: Možnosti aplikovania regionálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní.
    Účastníci konferencie si v úvode vypočuli príhovory a pozdravy pozvaných hostí. Po krásnych slovách gratulácie k 15. výročiu projektu KOLOVRÁTOK vystúpili deti materských škôl cez pomyselnú Zlatú bránu do sveta slovenských ľudových rozprávok a pohybových ľudových hier, vyčítaniek, rečňovaniek a rapotaniek.
    Po vystúpeniach detí z materských škôl, sme si vypočuli referáty o regionálnej výchove a jej možnostiach využitia cez obsahové celky v teoretickej a v praktickej rovine v podaní odbornej garantky PaedDr. Miroslavy Gašparovej PhD. a lektorky Doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. a pani učiteľky Anky Dubovcovej z DMS Žilina a Ľubky Kučerovej z MŠ Strečna. Prestávku obohatili spevom, tancami a hrou na hudobných nástrojoch deti z ľudového súboru DFS Cipovička.
    S možnosťami využitia rozprávky v zážitkovom učení sme sa mohli záčastniť na workshope Doc. PaedDr. Barbory Kováčovej PhD, ktorá svojim dynamickým prístupom rozpohybovala účastníčky na workshope s názvom Pec nám spadla, kde vládla veselá, radostná atmosféra. V ďalšom zážitkovom workshope Fúkaj, fúkaj vetríčku nám lektori Mgr. Mária Žilíková, PhD. a PaedDr. Robert Žilík predstavili hudobné činnosti a aktivity vhodné pre praktické činnosti detí v materských školách. Hru na originálnych tradičných hudobných nástrojoch ako sú píšťalky, strunové nástroje, prírodné bubienky, drumbľa, gajdy a gajdice, atď. obohatili o motivačné rozprávanie o malom chlapčekovi Celkovi, ktorý žil vo svete veľkom. Účastníčky si napokon prakticky vyskúšali aj ich výrobu. Mohli sme si vypočuť originálnu hudbu vychádzajúcu z ľudovej a stredovekej hudby, veľmi príjemnú na počúvanie.
    Okrem týchto workshopou sme sa mohli zúčastniť aj tvorivých dielní, ako krása paličkovania, ktoré mala na starosti lektorka Anna Krčmáriková, ako členka Klubu paličkovanej čipky Turie. Ďalšie zaujímavé tvorivé dielne viedli lektorky: Katarína Mistríková – šitie textilných bábik, Iveta Šibíkova – tvorenie veľkonočných húsok zo šúpolia. Štvrtou tvorivou dielňou nás do tajov drôtovanej čipky na veľkonočnom vajíčku zaviedla lektorka Jaroslava Volfová.
    Sme naozaj veľmi poctení, že sme mohli byť súčasťou tejto odbornej konferencie.
    Napísala: žiačka Petronela Balková, II.C ,
    Zdroje: mesto Žilina s tvárou.

Pozrite si video


012


NÁVŠTEVA LITERÁRNEHO A HUDOBNÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI - 13.2.18


    Dňa 13. februára sa naša trieda II.B s triedou II.A zúčastnili exkurzie
v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Ráno sme sa obidve triedy stretli na vlakovej stanici v Turčianskych Tepliciach. Prišiel ku nám rýchlik do Banskej Bystrice, z ktorého nám kývali niektoré spolužiačky a pani profesorky. Nastúpili sme, sadli na miesta a mohli sme vyraziť. Skoro nikto sa nedíval z okna, ale všetci sme si pospali. Ani sme sa nenazdali a boli sme na stanici Banská Bystrica mesto. Vystúpili sme a nasledovali pani profesorky. Postupne sme prechádzali mestom a námestím, kým sme neboli pred samotnou budovou múzea. Boli sme zvedavé ako to tam vyzerá a čo nové uvidíme a dozvieme sa. Vošli sme dnu a čakali, kým si pre nás prídu naše sprievodkyne, ktoré nám mali všetko ukázať. A o chvíľu sa tak aj stalo, prišli sprievodkyne a rozdelili si nás podľa tried.
    Ako prvé sme išli do Bábkového salóna. Tam sme sa dozvedeli o vývine bábok a známych bábkohercov. Sprievodkyňa nám rozprávala o marionetách, jamajkach, maňuškách a nakoniec sme si ich mohli aj skúšať a hrať s nimi. Veľmi nás to bavilo a rozvíjali sme si svoju fantáziu s bábkami. Na koniec sme si dali ešte spoločné foto a mohli sme sa ísť nadesiatovať.
    S druhou sprievodkyňou sme išli do hudobného múzea, kde nám rozprávala o tom ako naši predkovia vyrábali rôzne píšťalky, fujary, husle a gajdy. Videli sme aj rôzne trúby, ktoré používali pastieri a aj zvončeky na dobytok a vozy. Na čo sme sa najviac tešili bolo, keď sme si mohli skúsiť zahrať na píšťalkách, fujare a trúbe.
    Ako posledné sme ešte navštívili hudobné átrium. Zahrali sme si tam na rôznych nástrojov dnešnej doby. Prezreli sme si celé átrium, pozerali sme knihy, počúvali pesničky a ako posledné sme sa ako celá trieda podpísali do hrubej knihy návštev.
    Rozlúčili sme sa a vrátili sme sa späť na vlakovú stanicu, ale najprv sme museli prekonať preplnenú MHD. Tlačili sme sa tam ako sardinky, ale aj tak mobil cvakal fotku za fotkou.
Na stanici sme nasadli do vlaku, ktorý nás zaviedol späť do Turčianskych Teplíc a rozlúčili sme sa s Banskou Bystricou.     Magdaléna Harmatová a Lucia Balážová II.B
01


CESTA OKOLO SVETA
- 1.2.18


    Dňa 1.2.2018 si ŽŠR rada pre študentov našej školy pripravila celodenné podujatie
počas vyučovania s názvom „Cesta okolo sveta“. Celá príprava na túto udalosť sa začala omnoho skôr, hneď po vianočných prázdninách 10.1.2018, kedy predsedovia a podpredsedovia všetkých tried školy prišli cez veľkú prestávku do zasadačky vylosovať jednu zo 16 krajín sveta pre svoju triedu. Ponuka bola rôznorodá: Keňa, Japonsko, Egypt, Jamajka, Mexiko, Čína, Madagaskar, Brazília, Kuba, USA, Nový Zéland, Thajsko, Hawai, Rusko, India, Austrália. Úlohou každej triedy bolo vytvoriť plagát k vylosovanej krajine, vyzdobiť si triedu, vyrobiť si kostýmy, naštudovať si podrobné informácie o krajine, zaspievať alebo pustiť hymnu, naučiť sa základné pozdravy, pripraviť typické jedlo a toto všetko predstaviť v 10-minútovej prezentácii. Úlohou a poriadnou výzvou pre študentskú radu zas bolo zostaviť harmonogram, podľa ktorého celé podujatie prebehne a pri prezentáciách sa vystriedajú všetky triedy a zároveň všetci budú mať príležitosť vidieť každú prezentáciu.
    Vo štvrtok ráno 1. februára po prekročení prahu školy každý okamžite zabudol na to, že je v škole. Priestory priam vyžarovali kozmopolitnú atmosféru. Čulý ruch na chodbách, kedy sa žiaci so svojimi učiteľmi podľa harmonogramu presúvali „z krajiny do krajiny“, pripomínal terminál obrovského letiska, na ktorom sa v zhone a chvate pohybujú ľudia rôznych národností. Dvere na každej triede sa stali bránou v priestore a čase. Za pár minút sme sa z Turčianskych Teplíc presunuli do starovekého Egypta priamo do útrob pyramídy, kde nás Kleopatra zasvätila do tajomstiev faraónov, ich mumifikácie i posmrtného života. O chvíľu na to sme boli súčasťou dynamického a farebného karnevalu v Riu, následne nás omámili éterické vône na pravej thajskej masáži, kde sme sa mohli pohostiť na pikantných thajských špecialitách, od Thajčanov rovno k protinožcom do horúcej a „jedovatej“ Austrálie a vzápätí nás schladila nekonečná ruská Sibír.
    Mohli sme vidieť nápady od výmyslu sveta, a to doslova! Študenti sa postavili výzve projektu zodpovedne, boli veľmi kreatívni, energickí, čo vôbec neuľahčilo hodnotenie porote, v zostave ktorej bola žiacka školská rada, koordinátorka žiackej školskej rady pani profesorka Zajacová a pani profesorka I. Marčeková zastupujúca pani zástupkyňu Badinovú. Celkový počet bodov, ktorý mohla získať každá trieda, bol 35, a tie boli rozdelené do nasledovných kategórií: plagát/5, výzdoba triedy/7, kostýmy/5, info o krajine/15 (pozdrav, vlajka, história, osobnosti, príroda, náboženstvo, kultúra, festivaly, jedlá, atď.), dodržanie času/3body.
    Podľa priemeru spočítaných bodov vyhrala trieda II.A s krajinou USA s počtom bodov 34,3. Elvis Presley nás veľmi vtipne previedol najdôležitejšími časťami USA i oboznámil nás s inými osobnosťami tejto obrovskej krajiny, ako aj s najtypickejšími a najobľúbenejšími jedlami.
    Na druhom mieste skončila trieda II.B s krajinou Nový Zéland s počtom bodov 33,6, ktorí nás privítali zaujímavo, a to príchodom ich náčelníka kmeňa za sprievodu vlastnej živej hudby. Ich program pokračoval tancom s veľmi krásnymi kostýmami a originálnou choreografiou.
    Tretie miesto získala trieda III.A s krajinou Austrália, s počtom bodov 32,7. Privítanie rituálnym aborigénskym tancom, ktoré vyvrcholilo vystrelením konfiet a prípitkom so študentskou radou, malo magickú silu. Celá atmosféra sa veľmi príjemne uvoľnila vďaka humoru zmäteného zahraničného turistu, ktorý aj napriek svojej turistickej príručke nemohol nájsť ten správny cieľ.
    Srdečne blahoželáme výhercom, ďakujeme všetkým zúčastneným za ich nápady, čas a prezentácie a zvlášť chceme pochváliť naše prvácke triedy, ktoré sa výborne a s humorom popasovali s touto výzvou. Ich prezentáciami sme boli veľmi milo prekvapení! Počínali si skvele! Chceli by sme sa tiež poďakovať našim štvrtáčkam, že aj napriek usilovnej príprave na maturitu, sa všetky zapojili do tejto celoškolskej akcie. Atmosféra na škole bola neopakovateľná a dúfame, že v tomto duchu bude pokračovať i zvyšok     školského roka a našich pripravovaných podujatí.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková

Pozrite si video


1. miesto - II.A - USA
01234567891011121314151617

2. miesto - II.B - NOVÝ ZELAND
012345678910111213

3. miesto - III.A - AUSTRÁLIA
012345678910111213

OSTATNÉ TRIEDY
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839


NAŠE MLADÉ TALENTY


    Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá dáva šancu žiakom na osobný rozvoj, podporuje ich
v intelektuálnom raste, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia.
    V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolí spomedzi 5 ponúknutých tém. Na výber boli témy: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English? a Góly, body, sekundy. V silnej konkurencii sa nestratili ani študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. Napriek tomu, že neobsadili prvé priečky v celkovom hodnotení, preukázali vedomosti v aktuálnych témach, prezentovali svoj talent, čím pomáhajú šíriť dobré meno školy a jej pedagógov.
    V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Diplom s titulom Expert v téme Mozgolamy získali Claudia Bartová (I. B), Eva Serdelová (I. C), Katarína Hubčíková (II. B), Lucia Balážová (II. B) a Barbora Kostelanská (III. C). Úspešnou riešiteľkou v téme Góly, body, sekundy sa stala Martina Čupcová (II. B) a v téme Dejiny, udalosti, umenie – žiačky Klaudia Križaníková (III. C) a Soňa Jankovská (III. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim srdečne blahoželám a ďakujem za reprezentáciu školy.
Súťaž podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Je perfektnou spätnou väzbou pre učiteľa. Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky ako aj oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať.
    Mgr. Alena Kamarýtová


VALENTÍN A KYTICE
- 14.2.18


    Tak ako už mnohí viete, 14. február je dňom zaľúbených. Každý človek si praje
nájsť svoju pravú lásku, cítiť sa šťastný a hlavne milovaný. Ľudia si v tento deň kupujú kvety, dávajú symbolické darčeky, pohľadnice, píšu si zaľúbené listy.
Aj my členovia ŽŠR sme pripravili pre študentov našej školy vyzdobenú valentínsku škatuľu, do ktorej mohli týždeň pred spomínaným sviatkom vhadzovať listy či odkazy adresované niekomu, koho majú radi. Krabica sa nám zaplnila valentínkami, ktoré sme v deň D, vlastne deň V, osobne roznášali adresátom. Počas každej prestávky nám v rozhlase zneli sladké, zaľúbené pesničky vytvárajúc tú správnu atmosféru.
    A keďže Valetín je o vzťahoch a pozitívnych emóciách, chceli sme vyčariť úsmev na tvárach aj našim pedagógom. Každá trieda mala za úlohu vyrobiť pre svojho triedneho učiteľa kyticu, ktorá by bola skutočne originálna a kreatívna. Tento krát sa kreativite medze naozaj nekládli. Dievčatá vytvorili pre svojich triednych bravúrne kytice, či už boli z papiera, cestovín, pasteliek, fotiek a rôznych iných pomôcok. Cez prestávky chodila ŽŠR po triedach a spolu s valentínskou poštou zároveň hodnotila vytvorené kytice. Bolo ťažké rozhodnúť, ktorá bola najoriginálnejšia a najkreatívnejšia. Zapojeným triedam sme sa snažili čo najspravodlivejšie udeliť body, ktoré sú vyvesené na nástenke ŽŠR. Najvyšší počet bodov (10) dostali triedy I.A a III.C. Veľmi milo nás prekvapil prístup I.B triedy, ktorá bola v čase tejto akcie na lyžiarskom kurze, no i napriek tomu sa do podujatia zapojili, kyticu vyrobili a dali ju predčasne svojej triednej. Sú úžasným príkladom toho, že kto chce, tak ten naozaj urobí bez hundrania a hľadania si výhovoriek všetko!
    Všetkým zapojeným chceme poďakovať za skvelý prístup a dúfame, že sa takto kreatívne budú zapájať aj do iných akcií usporiadaných Žiackou školskou radou.
    medailistka Soňa
012345678


NAJAKTÍVNEJŠIA TRIEDA ZA AKTIVITY ŽŠR
V 1. POLROKU


    Polrok je už za nami a opäť prichádza vyhodnotenie najlepšej triedy za zapájanie
sa do aktivít ŽŠR v prvom polroku šk. roka 2017/2018. Ako ste si mohli všimnúť, konali sa tieto bodované aktivity: mikulášska brada a jesenné hody. Bohužiaľ, nie všetky triedy boli aktívne, čo nás veľmi mrzí. Do žiadnej aktivity sa nezapojila trieda 4.B. Triedy 1.A, 2.A, 3.B, 4.A sa zapojili menej, no sú medzi nimi aj také, ktoré sa pravidelne zúčastňujú, a to sú: 1.B, 1.D, 2.B, 2.C, 3.A, 3.C. Po vyhodnotení a spočítaní bodov, sa výherkyňami stali dievčatá z 3.A s počtom bodov 16. Blahoželáme výherkyniam a všetkým zúčastnením ďakujeme, že sa aj napriek povinnostiam v škole venujú našim akciám. Naďalej ich povzbudzujeme k stálej aktivite a spríjemňovaniu atmosféry na škole počas školského roka. Ďakujeme.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková


1+1=3?
- 30.1.18


    „Juhúú, a zas je to tu!“ povedali sme si ráno 30.1.2018 MY - členovia ŽŠR spolu
s našou koordinátorkou pani prof. Zajacovou, keď sme sa tešili na náš už tradičný teambuilding v podobe divadelného predstavenia. Je predsa dobré vymeniť všetky povinnosti a dlhé zasadnutia za neformálne posedenie si v čokoládovni pred predstavením a trochu zábavy v divadle.
    Predstavenie, na ktoré sa nám podarilo dostať, je situačná komédia 1+1=3 , ktorá zabáva návštevníkov Komorného divadla v Martine už vyše 17 rokov! Toto číslo hovorí nie len o vysokej kvalite scenára, ale i o mimoriadnych hereckých výkonoch! Témou Cooneyho komédie sú peripetie spojené s láskou, manželstvom, sexom a neverou, čo nie je vôbec nová téma. Nový je netradičný pohľad a spracovanie manželského trojuholníka s obrovskou dávkou humoru, zveličovania, sarkazmu a „uťahovania“ si zo samých seba. Počas celého predstavenia publikum vybuchovalo salvami smiechu a ani jedno oko nezostalo suché! Trvalo by dlho, kým by som vyrozprávala obsah neskutočne domotaného príbehu. Najlepšie bude, keď sa do divadla vyberiete a pozriete si to všetko na vlastné oči! My sa tešíme na ďalší teambuilding.
    Vaša medialistka Natália Očkajáková.
01


FAŠIANGY V ŠKD DIVIAKY
- 31.1.18


Počuli ste už o tom? Nie? To nemyslíte vážne! Nepočuli ste o tom veľkom
karnevale v Diviakoch?
    Ak nie, tak ja vám o tom niečo poviem. Zvieratá, príšery, čarodejnice, rozprávkové bytosti sa zišli na jednom mieste. Spoločne sa všetci zabávali, tancovali, spievali. Zavítala k nám aj čarodejnica so saxofónom. Cigánky nás pobavili piesňami a tancom.
    Samozrejme nesmiem zabudnúť na nášho Pampúšika. Stačilo sa na neho pozrieť a už sa nám zbiehali slinky.
Všetci sme mali nezabudnuteľný zážitok.
    Natália Sklenárová, III. B trieda
01234


FAŠIANGY V ŠKD HORNÉ RAKOVCE
- 25.1.18


Pozóóór, pozóór! Hlásenie!
Dňa 25. januára 2018 zmizli z PaSA
v Turčianskych Tepliciach masky. Princezné, víly a rôzne iné. Boli nájdené v ŠKD Horné Rakovce. Máme podozrenie, že tam boli fašiangy!
    Fašiangy. Niet takých dní v roku. Dni, keď sa spája smútok neba s veselosťou pekla.
    Žiačky IV.A triedy sa rozhodli osláviť fašiangy tak ako sa patrí. So smútkom v duši sa rozhodli rozlúčiť s našou sestrou basou. Všetky boli plné napätia. Nevedeli čo sa ďalej stane. Odíde basa navždy? Zahrá ešte niekedy?
    Nakoniec sa odpoveď dozvedeli. Naša basa ešte nezahrala posledný tón. Spolu s ňou sme spievali a tancovali až do sýtosti. Vytancovali sa aj deti v krásnych karnevalových maskách, ktoré si samé vytvorili.
    Myslíme si, že tak deti z ŠKD Horné Rakovce ako aj dievčatá zo IV.A triedy PaSA majú fašiangov dosť na celý tento rok.
    Timea Kelčíková, IV.A
012345


ŠESŤ HODÍN UMELECKÉHO SLOVA
- 30.1.18


    Dňa 30.1.2018 sa miestnosť I.B v PaSA zaplnila študentkami 1. – 4. ročníka. Tie sa
počas šiestich vyučovacích hodín snažili odkryť krásu našej i zahraničnej beletrie, a to nielen prostredníctvom výberu zaujímavých ukážok z poézie a prózy, ale hlavne precíteným prejavom.
    Aj tento rok k nám zavítala významná osobnosť – drobná, energická žienka, víťazka mnohých celoslovenských recitačných a literárnych súťaží, autorka básnických zbierok, členka Únie žien Slovenska a Matice slovenskej – Anka Dubovcová. Tá dievčatá zaujala nielen svojím krásnym, výslovnostne čistým prednesom a šatami podľa vzoru Terézie Vansovej, ale aj podrobnou analýzou ich recitačných výkonov. Samozrejme, že aj tento rok si vybrala šikovné súťažiace, ktoré budú našu školu i región Turiec reprezentovať v krajskom kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.
    V mene kabinetu SJL a vedenia školy chcem nášmu hosťovi, Anke Dubovcovej, a technickému pomocníkovi – p. učiteľke Gabike Rafajovej poďakovať za pomoc pri organizovaní recitačných súťaží a dievčatám za pekný umelecký zážitok.

VÝSLEDKY RECITAČNÝCH SÚŤAŽÍ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ŠTÚROV PAMÄTNÍK, VANSOVEJ LOMNIČKA

VANSOVEJ LOMNIČKA
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do krajského kola
    2. Denisa Koštialiková, II. A
    3. Michaela Dikošová, II. B

Poézia
    1. Zuzana Tomčíková, IV. C – s postupom do krajského kola
    2. Vanessa Kavecká, IV. C
    3. Alexandra Plutinská. II. D

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Próza
    1. Adriana Buzáková, III. B – s postupom do regionálneho kola
    2. Noemi Svetlošáková, I. D
    3. Tamara Žihlavníková, II. B

Poézia
    1. Vanessa Kavecká, IV. C – s postupom do regionálneho kola
    2. Martina Pastieriková, I. C
    3. Barbora Jarombeková, III. A

ŠTÚROV PAMATNÍK (prednes poézie a prózy pre deti a mládež)
Próza
    1. Pavol Mojto, I. C
    2. Mária Dvorščíková, II. C
    3. Veronika Oboňová, III. A

Poézia
    1. Alexandra Gašparová, II. D
    2. Karin Šlenkerová, III. A
    3. Michaela Kováčiková, I. B
    Čestné uznanie od Anny Dubovcovej získal Jakub Martinček, III. C.

Víťazom srdečne blahoželáme!!!
kabinet SJL

012

chcem čítať ďalšie aktuality ...

logo_ps
       PLÁNOVANÉ AKCIE

APRÍL 2018
07.04.VANSOVEJ LOMNIČKA
- krajské kolo
09.04.PRIJÍMACIE SKÚŠKY
- 7:30 hod., Stará telocvičňa
09.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-4. ročník
10.04.POČÍTAJ, HĽADAJ A SPÁJAJ
- celoškolská súťaž
11.04.Muzikál pre kláštor vo Vrícku
- I.B
13.04.Deň narcisov
16.-20.04.PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ
ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY
17.04.Exkurzia „Osvienčim“
- 2.roč.
18.04.MLADÝ SLOVÁK
- školské kolo vedomostnej súťaže
- výber ž. 2. a 3. roč.
23.04.PEDAGOGICKÁ RADA
- 14:45 hod.
25.04.Exkurzia „Osvienčim“
- 2.roč.
25.04.Kvapka krvi
- výber ž. 3. a 4. roč.
od 28.04.Zájazd: BRUGGY – ŠKÓTSKO -
do 04.05.- AMSTERDAM
priebežneMuzikál pre Dom seniorov
priebežneFutbalový Turnaj
priebežneTvorivé dielne a
bábkové divadlo pre DDS
priebežneDeň Zeme
priebežnePrednáška na tému
„Služba v Hospici“
30.04.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.-4. ročník

Marec 2018
06.03.Exkurzia – „Po stopách
J. A. Komenského“
- IV.A.B
07.03.Charitatívne podujatie
pre martinskú nemocnicu
- ŽŠR
07.03.Literárno-dejepisná exkurzia
v SNK v MT
- I.A,C
08.03.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
REGIONÁLNE KOLO
- Kavecká, Buzáková
13.-14.03.RIADITEĽSKÉ VOĽNO
- 1.- 3. ročníky
13.03.EČ a PFIČ MS zo SJL
14.03.EČ a PFIČ MS zo CUJ
19.03.MATEMATICKÝ KLOKAN
- výber ž. 1.- 4.roč.
22.03.RADA ŠKOLY
- 16.00 hod.
27.03.Beseda – Hlava XX
- ŽŠR, NT, 1.-2.VH
27.03.KRÁSA ŽIVOTA – SPEVÁCKA SÚŤAŽ
- 10.00 hod., KD
27.-28.03.Noc v škole
- ŽŠR, výber ž.3.-4.roč.
od 29.03.VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
do 03.04.VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY
priebežnePostupová volejbalová súťaž
priebežneRočníkový turnaj v bedmintone

Február 2018
01.02.Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom
lyžovaní
02.02.POLROČNÉ PRÁZDNINY
05.-09.02.LYŽIARSKY KURZ
- I.A,D
05.-16.02.ODBORNÁ PRAX 4. ROČ.
06.02.Exkurzia Literárno - hudobné
múzeum B. B.
- II.C,D
07.02.OLYMPIÁDA SJL – KRAJSKÉ KOLO
07.02.MATURITA – NÁHRADNÝ TERMÍN
- 8.00 hod.
08.02.Fašiangový program pre Mesto T. T.
- I.C
08.02.Exkurzia Literárno - hudobné
múzeum B. B.
- II.A,B
12.-16.02.LYŽIARSKY KURZ
- I.B,C
13.02.Exkurzia – Bábkové divadlo
na rázcestí B. B.
- 2.roč.
14.02.KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANJ
19.-23.02.JARNÉ PRÁZDNINY
28.02.Vystúpenie umelecko-historickej
spoločnosti Bojník: Obdobie
renesancie
- 1.roč., 3.VH
priebežneBeseda Láska má rôzne podoby
- 1.roč.
priebežnePríprava a realizácia fašiangového
programu pre cvičné zariadenia

Január 2018
01.-05.01.VIANOČNÉ PRÁZDNINY
22.-26.01.Divadelné predstavenia pre deti ŠKD
- 4. ročník
26.01.ŠKOLSKÝ TURNAJ V STOLNOM
TENISE
- výber žiakov, ST, 1.-4.VH
29.01.POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ
PORADA
30.01.RECITAČNÉ SÚŤAŽE – HK, VL, ŠP
- výber žiakov 1.-4. roč.
- 1.-7. VH

December 2017
01.12.DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
- 13:30 - 17:30
02.12.CELOŠKOLSKÉ RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE
- 9:00 hod., KD
06.12.Netradičný Mikuláš
- ŽŠR
15.12.Vianočné trhy
Vianočný punč
Tvorivé dielne s tematikou Vianoc
- 8:00 hod., ŽŠR
15.12.Vianočný program
- 11:00 hod., KD
20.12.SND - Luskáčik
- výber žiakov
25.12.-05.01.VIANOČNÉ PRÁZDNINY
priebežneVianočný volejbalový turnaj

November 2017
08.11.OLYMPIÁDA ZO SJL
- 1.-6.VH, výber 1.-4.roč.
10.11.Budúcnosť Európy
- diskusné fórum pre študentov SŠ
  za prítomnosti europoslancov
- od 11.00 hod., 3.-4.roč.
- KD T.T.
10.11.Vystúpenie pre DSS
13.-14.11.Boj proti hladu
- celoslovenská zbierka
14.11.OLYMPIÁDA Z ANJ
- výber 2.-4.roč.
15.11.ŠPORTOVÝ DEŇ
ku Dňu červených stužiek
- 2.-3.VH - Zumba, 1.-2.roč.
- 4.-7.VH - volejbalový turnaj
16.11.OSLAVA DŇA ŠTUDENTOV
- stand up Bekim
- film Nežné vlny
- IMATRIKULÁCIA
- ŽŠR, 1.-7.VH
21.11.Študentská kvapka krvi
- výber 3.-4. roč.
23.11.Zdravý životný štýl-beseda
- I.C,D, 1.-2.VH
27.11.PEDAGOGICKÁ RADA
- 14.45 hod.
28.11.Fajčenie - beseda
- II.C,D, 5.-6.VH
30.11.EXPERT – celoslovenská vedomostná
súťaž
- výber 1.-4.roč.
30.11.Po stopách J. A. Komenského
- exkurzia, IV.C,D

Október 2017
02.-03.10.DNI NEZÁBUDIEK
- celoslovenská zbierka
02.10.Exkurzia - VYSOKÉ TATRY
- IV.A, IV.C
04.10.Implementácia finančnej
gramotnosti na škole
s využitím "Finančnej slobody"
- IV.D, 1.-4.VH
09.-11.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA
- III.A, III.D
09.-13.10.Týždenný intenzívny kurz
konverzačnej angličtiny
s britským lektorom
- výber žiakov
10.10.Minifutbal - Levice
- výber žiakov
10.10.Národná knižnica v MT
- IV.A, IV.D
10.10.DOMOV DOMOVU
– stretnutie DSS v Mošovciach
- II.D, výber IV.A
12.10.SÁROVA BYSTRICA
- moderátorská súťaž
- výber žiakov
15.10.Prehliadka tanečných skupín
pre verejnosť YAELBI
- krúžok Orientálne tance +
  + ZŠ H.Rakovce
- 17.00 hod., Kultúrny dom T.T.
16.10.EUROPE 3000 – beseda o možnosti
animačnej činnosti v zahraničí
- výber žiakov, 10.30 hod.
16.-18.10.KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA
- III.B, III.C
16.-20.10.Týždenný intenzívny kurz
konverzačnej angličtiny
s britským lektorom
- výber žiakov
17.10.Beseda: Hrozba závislostí
– PhDr. Húsková
- 2.VH-I.C,D; 3.VH-I.A,B
18.10.Národná knižnica v MT
- IV.B, IV.C
23.10.opera FERDO MRAVEC
– Štátna opera B.B.
- 3. ročník
25.10.VOLEJBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT
25.10.Tekvicový sprievod
- výber žiakov, 16.00 hod.
26.10.Bienále ilustrácií Bratislava
- IV.A,B
priebežneBienále ilustrácií Bratislava
- IV.C,D
priebežneProgram pre DSS T. Teplice
– mesiac úcty k starším
- výber žiakov
30.-31.10.JESENNÉ PRÁZDNINY

September 2017
04.09.OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU
- 9.00 hod.
12.09.ÚSTNA MS V MIMORIADNOM
SKÚŠOBNOM OBDOBÍ
13.09VÝLET ZA ODMENU
- ŽŠR, výber 2.-4.roč.
15.09.ŠTÁTNY SVIATOK
20.09.Beseda: Trestno-právna
zodpovednosť
– 2.VH - I.AB, 3.VH - I.CD
22.09.Biela pastelka
– výber 2.-3.roč.
22.09.Veľtrh organizácií pracujúcich
s mládežou
– ŽŠR, T.Teplice
priebežneKURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                                                             ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


Cesta


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice