logo_zsr
logo_zsr
logo_si
logo_zsr
kurz_AJ
kurz_AJ
   Preukaz študenta ISIC
logo_isic
   Preukaz učiteľa ITIC
logo_itic
         VSTUP do E-TEST
logo_itic      Študent
     Učiteľ
              ZVONENIE
   denné štúdium:
logo_itic    diaľkové štúdium
logo_zsr
   Kontakty na školu
logo_itic

   AKTUÁLNE POČASIE
   DÔLEŽITÉ ODKAZY
logo_zsk
logo_MS SR
logo_SPU
logo_SIOV
logo_NUCEM
logo_MPC
        OZNAMY


PRE ŠTUDENTOV DIAĽKOVÉHO ŠTÚDIA
ROZVRH KONZULTÁCII pre I.KPŠ na 1. polrok

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka týždenného intenzívneho kurzu konverzačnej angličtiny

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu kuchára/ky si prečítajte tu

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľa informatiky si prečítajte tu

PRE ŽIAKOV ŠKOLY
Ponuka zájazdu na školský rok 2017/2018

logo_itic Zapojili sme sa do projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania s využitím elektronického testovania.

PRE ABSOLVENTOV ŠKOLY
Oznamujeme absolventom školy, že z organizačných dôvodov sa stretnutia v budove školy môžu uskutočniť len v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 19.00 hod.

          NAJNOVŠIE AKTUALITY

    chcem čítať ďalšie aktuality ...


VÝLET ZA ODMENU
- 23.9.2017


    Žiacka školská rada v spolupráci s rodičmi, vedením školy a triednymi
profesormi pravidelne organizuje podujatie Výlet za odmenu, ktorým chce oceniť usilovných a vzorných študentov za ich prospech a dochádzku, čím chce navonok deklarovať, že dobre sa učiť a pravidelne dochádzať do školy sa oplatí. Výlet má mať vyslovene motivačný charakter na študentskú obec našej školy.
    Toho roku sme sa spoločne s premiantmi školy, za každú triedu po dvaja študenti, a členmi žiackej školskej rady v premiére vybrali v stredu 13.9.2017 do neďalekého Žiaru nad Hronom. Počasie nám prialo, bolo nádherne slnečno, hoc deň predtým, upršaný a pochmúrny, neveštil nič dobré. Hovoríte si: „ A čo tam?“
    Mesto Žiar nad Hronom nie je ničím výnimočné, ale aj tu sa dá stráviť nádherný deň. Pýtate sa kde? Predsa v Planetáriu Maximiliána Hella, ktoré je zariadené a vybavené modernou technikou a erudovanými zamestnancami. Planetárium ponúka širokospektrálny program tak pre jednotlivcov, ako aj pre skupiny a exkurzie od základných až po vysoké školy. Po vystúpení z autobusu si nás vo vestibule vyzdvihol náš sprievodca, ktorý zaviedol našu skupinu, vzhľadom na výborné poveternostné podmienky, do kupoly observatória, kde si študenti mali možnosť pozrieť cez špeciálny ďalekohľad našu najväčšiu a najdôležitejšiu pre život na Zemi hviezdu – Slnko. Po tejto aktivite sme sa dolu točitým schodiskom presunuli do hviezdnej sály, kde nám bol na špeciálne upravenom strope premietnutý dokumentárny film Aotearoa – krajina veľkého bieleho oblaku. Bol to fantastický dokument o najmladšej krajine na svete, o Novom Zélande. Za zvukov príjemnej hudby sa na stenách a strope sály premietali úžasné obrázky ešte úžasnejšej a nám tak vzdialenej zeme s podrobným popisom krajiny, jej obyvateľstva, histórie, súčasnosti, kultúry a prírodných krás. Po zhliadnutí tohto tridsaťminútového dokumentu a krátkej prestávke nasledoval film. Náš pohľad na oblohu s podrobným popisom nočnej severnej i južnej oblohy so známymi i menej známymi súhvezdiami a galaxiami. Usadení, respektíve pololežiaci v pohodlných mäkkých kreslách sledujúc fascinujúce divadlo nad nami, počúvajúc éterickú vesmírnu hudbu sme nadobudli pocit, že ležíme v noci v tráve a nie v uzavretej budove. Po skončení prezentácie sa nikomu nechcelo vstať a ísť späť do reality, ale všetko dobré má svoj začiatok i koniec.
    Veríme, že sa študentom tento výlet neopakovateľne vryl do diára ich spomienok a naďalej sa budú v škole snažiť, aby mohli i na budúci školský rok absolvovať ďalší z výletov za novým poznaním ktovie kam.
    Natália Zajacová, koordinátorka ŽŠR
0123456789101112131415


TAJOMNÝ KARNEVAL
- 28.6.2017


    Žiacka školská rada zorganizovala obľúbené medzi študentmi školy podujatie
Noc v škole, no tentokrát pre študentky 1.a 2. ročníka, ktoré nieslo názov „Tajomný karneval“. Naše záujemkyne sa 28. júna 2017 o 20:00 hod. stretli v priestoroch školy. Pri príchode dostali na zápästie pečiatku loga ŽŠR a piktogram na tvár. Veci si zložili v triede na to určenej a po otvorení podujatia koordinátorkou ŽŠR Natáliou Zajacovou ich predsedkyňa rady Miriam Forgáčová oboznámila s podrobným programom a zadala prvú úlohu, v ktorej mali na rozdané lepky napísať svoje očakávania od podujatia a nalepiť ich na tabuľu. Následne všetci spoločne zišli do starej telocvične.
    Ako prvé boli pre prváčky a druháčky pripravené zoznamovacie a iné aktivity: Spiderlady, Čarovné zrkadlo, Fakírov had, Kolotoč, Guľovačka s Olafom, Vstupenka na karneval a záverečná Fiesta, na ktorej sa študentky poriadne vybláznili tancovaním JUST DANCE. Túto úžasnú, zábavnú, tanečnú atmosféru oživili vystreľovacie konfety. Keďže po týchto aktivitách boli študentky poriadne vyčerpané, ŽŠR si pre nich pripravila maličké prekvapenie v podobe teplučkého kakaa.
    Odbilo 22 hodín, v celej škole sa zhasli svetlá a v školskom rozhlase sa ozval strašidelný smiech i hrôzu naháňajúce zvuky. Nastal veľký zlom. Zo šťastného a veselého karnevalu sa stal strašidelný, tajomný karneval. Na scénu nastúpila zlomyseľná kráľovná, ktorá uniesla symbol karnevalu – šaša, aby prekazila dobrú náladu všetkým zabávajúcim sa, ktorí mohli všetko vrátiť do počiatočného stavu, ale len tak, že splnia náročné úlohy a vyslobodia šaša. Študentky boli rozdelené do troch veľkých družstiev, ktoré dostali názvy podľa krajín, v ktorých sa konajú karnevalové sprievody masiek – Rio de Janeiro, Notting Hill a Benátky. V škole boli umiestnené štyri stanovištia, ktoré museli skupiny v tme len za svetla jedinej baterky nájsť a na ktorých čakali s ťažkými úlohami ukrytí a zamaskovaní členovia ŽŠR. Po splnení úloh skupiny získali v obálkach zalepené indície, ktoré museli priniesť do telocvične, ukázať, že sú zalepené, otvoriť ich a poskladať z nich odpoveď, čo nebolo vôbec jednoduché! Poslednou najťažšou úlohou bolo už len toho uneseného šaša nájsť. Po dlhom blúdení v tme po priestoroch školy sa družstvu Nothing Hill podarilo nájsť šaša, čo malo za následok, že tmu rozbilo svetlo, zlá kráľovná zmizla a na karneval sa zas vrátil smiech, dobrá nálada a tanec. Víťazné družstvo Notting Hill odmenila žiacka rada diplomom a sladkou odmenou. Bez ocenenia neodišli ani ostatní, pretože každý zapojený získal diplom za účasť na podujatí Noc v škole.
Po programe sa všetci vrátili do triedy, kde sa to celé začalo. Najskôr si dievčatá dali spätnú väzbu samy sebe, či ich očakávania na začiatku boli splnené a následne dali spätnú väzbu i členom ŽŠR v podobe kresieb a slovných odkazov na plagáte. A konečne sa mohlo ísť spať!
    Dúfame, že sa všetkým zúčastneným páčilo, že sa naučili niečo nové, že si odniesli neopakovateľné zážitky a že sa o rok stretneme znova. Veľmi sa tešíme!
    Natália Očkajáková, medialistka
0123456789101112131415161718


HUG DAY - DEŇ OBJATÍ
- 26.6.2017


    Dňa 26. júna 2017ste mali šancu stretnúť v našom meste dobrovoľníkov-
huggerov, ktorí sa snažili vyčariť úsmev na tvári objatím. Do tohto projektu, ktorý bol v poradí 6. ročníkom na Slovensku, sa naša škola - Pedagogická a sociálna akadémia zapojila prostredníctvom štyroch členov Žiackej školskej rady v spolupráci s Mestským parlamentom mladých, Gymnáziom Mikuláša Galandu a Základnou školou Školská. Dobrovoľníci vo farebných tričkách a s dobrou náladou otvorili akciu na našej škole a neskôr sa rozdelili na skupiny, ktoré naprieč mestom rozdávali úsmevy a pozitívnu energiu čo najväčšiemu počtu okoloidúcich. Pozitívna atmosféra sa šírila aj v miestnych materských školách, úradoch, domove dôchodcov a samozrejme v uliciach.
    Tento deň je vo svete veľmi známy. Vznikol 21. januára 1986 v štáte Michigan v USA a jeho zakladateľom je rev. Kevin Zaborney. Popularitu si buduje postupne už aj na Slovensku. Akcia má neziskový charakter a jej hlavným cieľom je rozdávať radosť a zlepšiť náladu objatím všade tam, kde ho ľudia potrebujú. Je to predsa zadarmo!
    Katarína Hubčíková, medailistka ŽŠR PaSA
0123456789101112


SÚŤAŽ V TVORBE NA PC
- 17.5.2017


    Dňa 17.5.2017 sa konala celoškolská súťaž v tvorbe na PC. Súťaže sa zúčastnilo
24 žiakov 1. ,2. a 3. ročníka. Súťažiaci si merali sily v získaných zručnostiach v dvoch kategóriach:
1. kategória: tvorba obrázka vo vektorovom grafickom editore
- žiaci mali za úlohu nakresliť obrázok podľa vlastného návrhu, hodnotila sa náročnosť obrázka a použité techniky pri jeho zhotovení
2. kategória: tvorba prezentácie
- žiaci mali za úlohu vytvoriť prezentáciu na tému: Animovaná rozprávka

Výsledky sú nasledovné:

Kategória 1: Kreslenie vo vektorovom grafickom editore
1. miesto: ĎURČÁKOVÁ Alexandra II.B
                   SUDOROVÁ Júlia III.C

2. miesto: VOJTUŠOVÁ Lenka III.C
                   URSÍNYOVÁ Lenka II.B
3. miesto: MEŠKOVÁ Nikola II.C
                   MICHALICOVÁ Adriana II.B
Čestné uznanie KUNCOVÁ Daniela II.D

Kategória 2: Tvorba prezentácie na tému: Animovaná rozprávka
1. miesto: OBOŇOVÁ Veronika II.A
2. miesto: MASNIČÁKOVÁ Pavlína III.D
3. miesto: Očkajáková Natália I.C
                   Paliderová Mária I.D

    Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.
    Ing. Rafajová Gabriela
0123456789101112131415


VÝSTAVA HRAVEJ MATEMATIKY
- 20.-30.6.2017


    Tvorivosti sa v našej škole medze nekladú. Práve naopak. Tým, ktorí radi
vymýšľajú, pracujú s rôznym materiálom, je určené navrhovanie a vyhotovovanie učebných pomôcok s matematickou tematikou pred deti v MŠ a ŠKD. Žiaci 2. ročníka študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a poslucháči externého pomaturitného kvalifikačného štúdia – 1. ročník, predstavili v rámci odborného vyučovacieho predmetu metodika rozvíjania matematických predstáv a odborného voliteľného predmetu matematické hry a tvorivosť škôlkára (III. A), vzdelávacie aktivity, úlohy z rozprávkovej matematickej truhlice.
    Na výstave hravej matematiky sme blúdili rozprávkovým labyrintom, museli sme prejsť matematickou lúkou, či nahliadnuť do krajiny nazývanej Geometríčkovo.
    Budúce učiteľky a vychovávateľky prezentovali vo svojich prácach matematiku skrytú v obrázkoch, hrách či hádankách. Ukázali, že každý sa síce nemôže stať matematikom „profesionálom“, ale ak bude matematiku považovať aspoň za dobrého pomocníka, ak nie priateľa, naučí ho presne sa vyjadrovať, veriť vo vlastné slová, logicky zdôvodňovať, získavať informácie a ďalej ich používať.
    Mgr. Alena Kamarýtová
012345678910


KEĎ MA MATEMATIKA BAVÍ ...


    Ako povedal Galileo, matematika je „jazyk vesmíru“. A mal pravdu, matematika je všade. Používa sa vo všetkých krajinách
a vo všetkých smeroch, od medicíny až po umenie.
    Bude ma matematika baviť?
    Keď máš pred sebou príklad, ponoríš sa doň, kým ho nevyriešiš alebo radšej priebežne kontroluješ facebook? Matematika je pre teba, ak máš nasledujúce vlastnosti:
• Zvedavosť – keď nevieš prestať myslieť na to, čo je odpoveď na otázku.
• Trpezlivosť – keď ti nevadí, že odpoveď nie je jasná hneď a potrvá, kým ju nájdeš.
• Tvorivosť – keď sa s radosťou pozeráš na veci z viacerých uhlov a skúšaš nové a nové spôsoby ako pristúpiť k otázke.
    Olympiády, kvízy, rôzne matematické súťaže nie sú na našej škole ničím výnimočným. Ich spoločným menovateľom je vyriešiť matematický problém. Talent na počty, ľudovo povedané, mnohým našim žiakom nechýbal a nechýba. Dôkazom tohto poznania je aj 20. ročník – u nás najobľúbenejšej a najviac zastúpenej matematickej súťaže – Matematický klokan. Okrem zábavy, poučenia a skúseností umožňuje žiakom súťaživou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a mne – učiteľke matematiky – poskytuje podnetné a inšpirujúce nápady, ktoré rada využijem na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Vyžaduje rýchlo a bezchybne pochopiť text. Klokanovské úlohy zďaleka nie sú o „vážnej matematike“. Naopak, väčšina z nich sa neviaže ani len na školské učivo. Vyžadujú skôr zdravý sedliacky rozum, trochu pošpekulovať, potrápiť sa nad netradičnejším zadaním.
    V tomto školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojilo 71 žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie. Držiteľom titulu školský šampión sa v kategórii 1. – 2. ročníkov stala Lucia Balážová (I. B). Dosiahla najlepší percentil zo všetkých súťažiacich našej školy. Okrem toho bola aj úspešnou riešiteľkou, spolu so súťažiacimi Miriam Forgáčovou (I. A), Nikolou Čunderlíkovou (II. B) a Natáliou Sklenárovou (II. B). Menované žiačky sa zaradili medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov z celkového počtu 2 976 súťažiacich vo svojej kategórii.
    Tesne pred bránou úspešnosti zostali a veľmi pekné výsledky dosiahli Charlotte Silvia Démuthová (II. B), Barbora Kostelanská (II. C), Mária Švecová (II. D), Viktória Jašušáková (II. D), Nikola Cvachová (II. D), Zuzana Šmýkalová (II. D), Bibiana Dudová (III. A), Ivana Krkošková (III. B), Veronika Mudrončíková (III. B), Slavomíra Gabrišová (IV. A), Romana Kozaňáková (IV. B) a Alexandra Poloncová (IV. C).
    Úspešným riešiteľkám ako aj všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželám.
    Mgr. Alena Kamarýtová
01


PMS IV.B v MŠ a ŠKD Diviaky
- 22.-24.5.2017


    A bolo to tu znova - víly, škriatkovia, čarodejnice, športovci, dúha, vážené
učiteľky...
    Toto všetko ukázali žiačky na praktických maturitných skúškach. Spievali, tancovali, recitovali, dramatizovali, športovali, jednoducho - hrali a učili sa s deťmi.

        Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole.

    PhDr. Tatiana Nátherová
012345678910111213141516171819202122


KEĎ SA "NEUČÍ"
- 23.5.2017


    Deň 23. máj 2017 bude určite jedným z tých najkrajších dní v tejto škole pre II. A a
II.B - jednoducho povedané, neučili sa alebo, ešte lepšie, učili sa, ale konečne nie v triede a nie v Turč. Tepliciach. Uhovorili ma, a tak sme sa aj napriek rôznym "bezpečnostným strašiakom" vybrali vláčikom do Banskej Bystrice, kde sme ako prvé navštívili Múzeum SNP. Potešilo ma, že študentky dodržali svoj sľub a správali sa tak, ako sa na stredoškoláčky patrí (keď si odmyslíme ťažké nohy, hladné žalúdky... :) ) Aj vďaka dozoru p. u. Zuzky Jurečkovej sme to zvládl i. Faktami nadupaný lektor sypal pikošky, zaujímavosti o obidvoch svetových vojnách, no ešte viac ako jeho rozprávanie zaujali dievčatá osobné veci civilov a vojakov, ktorí obidve "hrôzy" zažili, bohužiaľ, mnohí neprežili. Okrem získavania poznatkov mala táto navšteva múzea hlavne zmysel v tom, že si študentky, budúce matky, uvedomili nezmyselnosť vraždenia, zabíjania iných ľudí, národov, etník, že vojna priniesla so sebou len útrapy a smrť nevinným ľuďom.
    Po tak ťaživej téme sa žiačky trochu odreagovali v Literárnom-hudobnom múzeu - v literárnej časti. Boli zvedavé najmä na ženské autorky, ktoré pôsobili v Banskej Bystrici a jej okolí. Napríkklad ich zaujímalo manželstvo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej (diela už menej, však si "vygúglia"). Zo zachovanej autentickej nahrávky ich dcéry sa dozvedeli, že im manželstvo vydržalo až do smrti práve preto, lebo žil neskôr každý sám (spisovateľka H. Gregorová žila dlhé roky v Prahe), smozrejme, že nešlo o návod na šťastné manželstvo :). Tiež si mohli pozrieť čajový servis, z ktorého kedysi pila rodina Tajovských.
    Dievčatá načerpali nielen určité vedomosti, ale aj atmosféru iných storočí, slnečnej Bystrice, spoznali (často zložitejšie, ťažšie, ale i tvorivejšie) životy iných ľudí a spokojné, unavené odchádzali (s plánom prehovoriť ma na ďalšiu exkurziu) vláčikom do "ich študentkého mesta".
    S. Sudorová, SVK
0123


POTULKY BRITÁNIOU
- 28.4.-4.5.2017


    Po minuloročnej návšteve Talianska a jeho skvostov sme sa tento rok s našimi
študentmi vybrali severnejšie, a to do krajiny stáročiami preslávenej kráľovskou dynastiou a v posledných mesiacoch často skloňovanou v súvislosti s Brexitom – do Veľkej Británie.
    V piatok ráno 28. apríla, aj napriek upršanému počasiu, sme všetci s veľkým nadšením nasadli do autobusu, ochotní prekonať akúkoľvek prekážku za dosiahnutím vytúženého cieľa. Nadšenie nás začalo opúšťať už na českých diaľniciach, na ktorých sa tvorili dlhé zápchy z dôvodu ich rekonštrukcie, ako aj niekoľkých dopravných nehôd. V duchu dopravných komplikácií, zápch a neutíchajúceho dažďa sa niesla naša cesta až do francúzskeho prístavu Calais, no po prejazde Eurotunelom nás Británia privítala nádherným slnečným počasím. Po dvadsiatichšiestich hodinách strávených v autobuse sme celí stuhnutí vystúpili pri pevnosti The Tower a začali celodennú pešiu prehliadku Londýna. Pri Temži nás zaskočila jej nízka hladina odkrývajúca blatisté brehy. Zastihli sme ju počas odlivu, ktorý aj takto hlboko vo vnútrozemí ovplyvňuje túto najdlhšiu britskú rieku vlievajúcu sa do Severného mora. Kým sme však prešli po slávnom The Tower Bridge, zákutiami južného brehu popri Shakespearovom The Globe divadle, jej hladina stúpla na prijateľnú úroveň. Nasledovala obhliadka katedrály sv. Pavla, v ktorej je pochovaný jej tvorca a hlavný londýnsky architekt sir Christopher Wren, ako aj admirál Nelson, ktorý zvíťazil nad Napoleonom v bitke pri Trafalgari, kde bol smrteľne zranený, no vzhľadom na jeho dôležitosť ho nepochovali, ako bolo zvykom do mora, ale naložili jeho telo do koňaku a previezli do Londýna. V katedrále sa nachádzajú tri galérie: šepkajúca galéria - unikátna svojou špecifickou akustikou, kamenná galéria a najvyššia zlatá galéria, z ktorej je výhľad na mesto, no v čase našej návštevy sa dalo vyjsť len do šepkajúcej galérie, lebo zvyšné boli v rekonštrukcii. Po tejto prehliadke sme sa vrátili po jedinom pešom moste Millenium Bridge k budove bývalej elektrárne, v ktorej je umiestnená expozícia moderného umenia pod názvom Tate Modern. Dali sme si rozchod na hodinu a pol, aby si každý mal možnosť prejsť interiér tejto megagalérie a v závere dňa sme sa metrom presunuli na najznámejšiu nákupnú ulicu Oxford Street, kde sme si pred nákupom suvenírov dopriali oddych pri výdatnej večeri. Po celodennom pochode mestom sme sa presunuli na hotel a padli do postelí mŕtvi.
    Raňajky nám dodali energiu na ďalšie chodenie. Čakal nás univerzitný Oxford, cez ktorý tiež preteká Temža, no tu ju volajú latinsky Isis. Zastavili sme sa pri najstaršej fakulte Christ Church, ktorú dal vystavať Henrich VIII. Svojim interiérom i exteriérom oslovila filmových tvorcov, ktorí tu natáčali časti filmov Alica v krajine zázrakov a Harry Potter. Pomaly sme sa presúvali celým univerzitným mestečkom plným rôznych fakúlt, kostolov, knižníc, obchodíkov a ........... bicyklov, pretože študenti sa nesmú po uliciach presúvať na autách. Tiež sme sa dozvedeli, že každý študent prvého ročníka musí bývať v „college“, t.j. v priestoroch univerzity a až v ďalších rokoch si môže nájsť ubytovanie na súkromí, ak má záujem a peniaze. Prešli sme popod Most vzdychov k divadlu, ktoré navrhol a postavil sir Christopher Wren, už spomínaný londýnsky architekt, ktorý na univerzite určité obdobie pôsobil. Následne sme prešli do nádvoria najstaršej knižnice na svete a popri čitárni určenej len študentom a pedagógom Oxfordu k centrálnemu, najdôležitejšiemu kostolu sv. Panny Márie, z veže ktorej je úžasný výhľad na celé stredoveké mesto i s jeho malebným okolím. Očarení Oxfordom sme sa tešili na rodisko dramatika všetkých dramatikov, Shakespearov Stratford-upon-Avon, ale radosť netrvala dlho, nakoľko sa nám na diaľnici medzi Oxfordom a Stratfordom pokazil autobus, no zasiahla vis major a výjazd z diaľnice nebol ďaleko. Tam sme mohli odparkovať, presunúť sa do nákupného centra a nechať našich šoférov odstraňovať poruchu, čo sa im podarilo za asi hodinu, ktorá sa zas nám zdala nekonečná. Keďže do Stratfordu bola ešte hodina cesty, už vopred sme vedeli, že múzeum Shakespeara otvorené nestihneme. Aj napriek tomu sme si rodné mestečko dramatika prešli. Videli sme jeho rodný dom, divadlo, školu, ktorú navštevoval, dom, v ktorom býval s rodinou po návrate z Londýna i kostol, v ktorom je pochovaný. Zastihol nás večer a my sme sa potrebovali presunúť na západ do prístavného mesta Liverpool, kde sme mali rezervované ubytovanie v nádhernom, modernom hoteli Jurys Inn rovno v zrekonštruovaných dokoch vedľa obrovskej športovej arény a ruského kola a oproti múzeu slávnej skupiny the Beatles.
    Ako správne tušíte, po raňajkách sme putovali do múzea jednej z najslávnejších a najvplyvnejších kapiel tejto planéty the Beatles a tí, ktorí nemali záujem o prehliadku, zašli hneď vedľa do Múzea námorníctva, vstup do ktorého bol zadarmo. Vrátim sa však ku „Chrobákom“. Expozícia múzea je dôstojná, veľkolepá, interaktívna....ako si štyria rodáci tohto mesta zaslúžia. Nájdete tu skutočne všetko - počnúc detstvom týchto štyroch mladíkov, cez ich štúdiá na základných a stredných školách, formovanie prvých kapiel s rôznymi názvami, spoločné stretnutie, prvé koncerty, prvé platne, ich dvorného manažéra Briana Epsteina, beatlemániu, prvý koncert v USA, hosťovanie v preslávenej The Ed Sullivan Show, vstup Yoko Ono do ich životov až po rozchod a sólovú kariéru každého z nich. Fotky, plagáty, prvé i posledné gitary, okuliare Johna Lennona, platne, matriošky...všetko, čo sa s chalanmi od Beatles spájalo, je tu. A do uší vám audiosprievodca podrobne približuje ich osudy a na obrazovke prístroja si môžete pozrieť rôzne videá, koncerty, rozhovory s členmi skupiny, rodinnými príslušníkmi, fanúšikmi a mnoho iných zaujímavostí. Na konci expozície sa vám do cesty postaví obchod, kde si na pamiatku neodoláte niečo kúpiť – fotku, plagát, CD, knihu, kľúčenku, magnetku, pero, pohár, tašku, tričko....a ako správny fanúšik tu môžete nechať celý majland! Eufória z návštevy tohto magického múzea nás unášala dokmi a nábrežím rieky Mersey popri Múzeu mesta Liverpool k nadživotným sochám Johna, Paula, Georga a Ringa, ktorí v dobrej nálade kráčajú kamsi v pred. Zas niekoľko minút strávených pózovaním s Beatlesákmi na pozadí neoklasicistickej stavby Pier Head známej aj ako „Tri grácie“, ktorá mala symbolizovať silu, slávu a bohatstvo mesta, ktoré pred vypuknutím beatlemánie profitovalo z lovu rýb, lodiarskeho priemyslu a dávnejšie v histórii i z predaja otrokov. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto mnohonásobne bombardované a takmer celé zničené a po vojne znovu postavené, zachovajúc si svoj niekdajší štýl. Dnes, po prechádzke dokmi, zostanete doslova zízať na zručnosť architektov, ktorí dokázali skĺbiť „starý“ architektonický štýl s ultramodernými budovami. Úplne vás dostane tá absurdná harmónia a súzvuk. O prechádzke centrom Liverpoolu sa veľmi zmieňovať nebudem, pretože tú najdôležitejšiu časť mesta sme už mali za sebou. Pri rozlúčke s týmto miestom sa nám v diaľke ešte ukázala impozantná tehlová budova – Liverpoolská katedrála, najväčšia anglikánska sakrálna stavba na svete. Poslednou zastávkou tohto dňa, pred ubytovaním sa v hoteli, bolo pre nás neznáme mestečko Chester ležiace na hraniciach s Walesom. Nenápadné postupne odhaľovalo svoju krásu a históriu prameniacu v časoch Rimanov, ktorí si tu založili mohutnú fortifikáciu a rímske pamiatky sú všade na každom kroku, počnúc mostom a končiac zostatkami amfiteátra. Do rímskej doby je tu krásne vrastená stredoveká a Viktoriánska architektúra s čierno-bielymi trámovými domami a uprostred tej nádhery sa nad promenádou na starej rímskej bráne týči a spája dva rady budov kovová veža hodín vystavaných na počesť diamantového jubilea kráľovnej Viktórie. Po Big Bene sú to druhé najfotografovanejšie vežové hodiny v Británii. Keďže mestečkom preteká rieka Dee, ktorú obyvatelia odjakživa využívali, o čom svedčí aj systém kanálov vybudovaný na nej, rozhodli sme sa, že ju využijeme i my, a to na oddych pre naše uchodené nohy a z rodičovského fondu sme našim študentom zaplatili plavbu aj s odborným výkladom. Ešte trochu chodenia, kostol, rozchod a odchod na hotel na príjemnom anglickom vidieku.
    Posledný deň sme začínali slnečným počasím na Londýnskom oku, odkiaľ sme tiahli cez Westminsterský most k Parlamentu s Big Benom, Westminsterskému opátstvu, kde sa naposledy sobášil William s Kate, cez najstarší londýnsky park St. James Park, ktorý je plný vtáctva, ku sídlu kráľovnej, odtiaľ na najväčšie námestie Trafalgar so sochou Nelsona a úžasnou Národnou galériou plnou umeleckých skvostov a pokladov (stačí spomenúť Goghove Slnečnice) cez China Town (Čínsku štvrť) vyzdobenú červenými lampiónmi po nedávnych oslavách nového roka, končiac zas na Oxford Street v trojkilometrovom nekonečnom rade obchodov, obchodíkov a nákupných centier. Raj pre shopaholikov! Večer nás už čakal autobus a v očiach každého účastníka zájazdu sa dal vyčítať smútok nad koncom nášho poznávania. O spiatočnej dvadsaťdeväť hodinovej ceste domov sa zmieňovať nebudem, zrejme si ju viete živo predstaviť, no ani tá nedokázala prekryť a vyplaviť z nás atmosféru miest, ktorými sme si prešli a ktoré v nás zostanú navždy.
    Mgr.Natália Zajacová
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

chcem čítať ďalšie aktuality ...

       PLÁNOVANÉ AKCIE

SEPTEMBER 2017
04.09.OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU
- 9.00 hod.
12.09.ÚSTNA MS V MIMORIADNOM
SKÚŠOBNOM OBDOBÍ
13.09VÝLET ZA ODMENU
- ŽŠR, výber 2.-4.roč.
15.09.ŠTÁTNY SVIATOK
20.09.Beseda: Trestno-právna
zodpovednosť
– 2.VH - I.AB, 3.VH - I.CD
22.09.Biela pastelka
– výber 2.-3.roč.
22.09.Veľtrh organizácií pracujúcich
s mládežou
– ŽŠR, T.Teplice
priebežneKURZ NA OCHRANU ŽIVOTA
A ZDRAVIA


                                                                       
                     NAŠA ŠKOLA
         oslávila 145. výročie založenia


SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
7.12.2015


    Dňa 7.12.2015 nastal na našej škole slávnostný deň, kedy sme oslávili 145. výročie založenia našj školy. Žiaci školy pod vedením svojich učiteľov pripravili slávnostnú akadémiu, na ktorej sme privítali mnoho vzácnych hostí.
012345678910111213141516171819202122232425262728293031                                                                             ŽIVOT NA ŠKOLE OČAMI KAMERY

HNN PMS_15


1.maj Rozlucka_15


1.maj Modry gombik


Europa Pramen_CD


Zabaky V_risi_filmov


     PREDVIANOČNÝ ČAS NA ŠKOLE

Mikulas Vianoce_15


Vianoce_15 Vianoce_15Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice