ZAMESTNANCI

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy:    PhDr. Ján Dvorský, PhD.
riaditel.pasatt@vuczilina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školy: Mgr. Ivana Frívaldská
zastupca.pasatt@vuczilina.sk
Zástupkyňa riaditeľa školy: PhDr. Tatiana Nátherová
zastupca2.pasatt@vuczilina.sk

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

TitulMenoVyučovacie predmetyTriedny učiteľ
PhDr.Dvorský Ján PhD.Manažment a marketing voľnočasových aktivít, projektový manažment
Mgr.Frívaldská IvanaSociológia, teória a metodika animačných činností, právna a ekonomická náuka, multikultúrna výchova
PhDr.Nátherová TatianaPedagogika, prax, špeciálna pedagogika
Mgr.Balážová ZuzanaAnglický jazykIII.C
Mgr.art.Baťková MáriaMetodika hudobnej výchovy, hra na hudobný nástroj, reatívna hudobná výchova
Mgr.Beláková AndreaBiológia
Mgr.Bernátová VandaObčianska náuka
Mgr.Boďová EvaSlovenský jazyk a literatúra, metodika literárnej a jazykovej výchovy I.D
PaedDr.Burčová SoňaMetodika hudobnej výchovy, hra na hudobný nástrojII.KPŠ
Mgr.Čupec MariánTelesná a športová výchova, metodika telesnej výchovy, teória a metodika animačných činností, praxIII.B
PaedDr.Durdíková KatarínaAnglický jazyk, ruský jazykI.B
Dvorská EvaNemecký jazykIII.A
Mgr.Chrobáková LenkaAnglický jazyk
Mgr.Jurečková ZuzanaAnglický jazyk
Mgr.Kamarýtová AlenaMatematika, metodika rozvíjania matematických predstávI.C
Mgr.Kamonová IvanaPedagogika, špeciálna pedagogika, prax športová a telesná výchova, pohybová kultúraII.B
Mgr.Klusková AlenaMetodika hudobnej výchovy, hra na hudobný nástroj, Kreatívna hudobná výchova
Mgr.Koričánska ElenaTvorivá dramatika, pedagogika, špeciálna pedagogika, teória a metodika animačných činností, praxIV.K
RNDr.Kováčová IvicaAplikovaná informatika
PhDr.Krelová TatianaPsychológia, prax, sociálno-psychologický výcvikI.KPŠ
PaedDr.Kučerová ĽubicaPedagogika, psychológia, prax, špeciálna pedagogikaIV.C
Mgr.Laurová HanaPedagogika, psychológia
Mgr.Lettrich MiroslavTelesná a športová výchova, metodika telesnej výchovy, pohybová kultúra
Mgr.Marčeková IvetaMetodika výtvarnej výchovy, tvorivá dramatika, teória a metodika animačných činností, prax, výtvarné technikyII.A
Mgr.Marčeková KatarínaMetodika výtvarnej výchovy, výtvarná výchova, teória a dejiny kultúry, tvorivá dramatika, výtvarné technikyIII.D
PaedDr.Mazanová EvaSlovenský jazyk a literatúra, metodika literárnej a jazykovej výchovy, prax, etická výchovaII.C
Mgr.Mäsiarová MonikaMatematika, služby cestovného ruchu, základy cestovného ruchu, hospodárska geografiaIII.KL
PaedDr.Michalková MiriamNemecký jazyk, ruský jazyk
PhDr.Muríňová DanicaAnglický jazyk, francúzsky jazyk
Mgr.Pálešová JankaDejepis
PhDr.Pavelcová JarmilaPsychológia, prax, sociálno-psychologický výcvikIV.B
RNDr.Pišková MarietaBiológia, biológia a starostlivosť o zdravie, ekológia
Mgr.Poláková GabrielaNáboženská výchova
Mgr.Polerecká LibušaPedagogika, špeciálna pedagogika, prax, tvorivá dramatikaIV.A
Ing.Rafajová GabrielaInformatika, aplikovaná informatika
PaedDr.Sudorová SlávkaSlovenský jazyk a literatúraIV.D
Šovčíková ZuzanaNemecký jazyk
PaedDr.Thomka SvetozárTelesná a športová výchova, metodika telesnej výchovy, pohybová kultúra
Mgr.Tumová ĽubomíraMetodika hudobnej výchovy, hra na hudobný nástroj, hudobná výchova, teória a metodika animačných činností, praxI.A
Mgr.Zajacová NatáliaAnglický jazyk, ruský jazyk


NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

MenoPracovné zaradenie
Bukva Jánúdržbár, kurič
Bukvová Valériaupratovačka
Čillová Evaekonomická pracovníčka
Fakačová Tatianamzdová účtovníčka
Gíretová Gabriela upratovačka
Haľamová Jarmilaupratovačka
Košíková Máriaupratovačka
Kviatkovská Ľudmila školníčka, vrátnička, pracovníčka výdajne stravy
Očkajová Ivetasekretárka
Filipčanová EleonóraknihovníčkaPedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice